Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 696
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0702
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Lih.tf.c


696 - Vlyssis Aldrouandi
VSVS 1N VARIIS.
FIE B A N T oKm cx hoc lapide Asio arca: iJla Sarcophagar, siue sepukhra carni-
uora,qu*DioIcoridesrriaiiifcn;evicieturappeJlancssO(iij, irapxojBjsijinquibus
mortuorumcorporaimponcbantur,vr citd consumerentur. Hoc autemopus
" peragcbarur intra quadragesimum diem,teste Plinio,cumomnia membra,ej(ccptis
solisdentibus,consumerentur. Mutianusquoque,refcrenteeodem Plinio,Srrigiles,
quibus,in baJneis vtcb2tur,ad fricada corpora,ex hoc Japide iieri mcmoria; prodidic.
DE SCYRO LAPIDE.
Cap. XXXVill.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
jVLINIVS a Scyro insula, qua- in mari Aega?o cst sita, nomen buk Ja-
1 pidiimposuit,quaminsu]amHomerusinOdyu'ea£i'p''"' nuncupauit.
' Qj.iapropterAlbertusfortassis,authoriiatc Uidorifrctus,Scyrumla-
' pidem SyriumaSyria,vbireperitur,indJgitauk. Getcrum cumPli-
; niusnihildehoc)apidcscfibat,quamquddintegeraqua:innater,&
1 comminutusmcrgatur,existiinamu$Iapidemhuncvnum,&eumdcm
Lib.i.cdp. esse cum j]|0}qUem Tyrrhenum antea vocauerat, nam illum integrii ssu<!tuare,&com.
J8' . minutum in aqua mergi scripiir, Quamobrem, cum pumiccs id prarstent, qui Jaudatis-
. siini,codemPlinio authorc,in Scyro insula reperiunrur,Scyrus,(iucSyrius Iapis,atq;
Xr Tytr,lenusJnoflra sentcntia, erit pumcx. Tyrrhcnum quoque pumicem appeJlaiiiLj *
rV % videturReusnemsinlibro Emblematum,quandocecinic
raeaus 1 • ^ ^llsmuls gras^iSi i^,js jB/s jjcr innatat ■vndts
r'*"s' Tyrrs/emissinCsessiidit.ejrimapetit.
Theophrastushunc iapidem Alcyonium vocabat,quia eit spumamaris concrcscat.
VitruuiusChisterim, pumicem pompeianum, & spongiam dixit, vcJ quia tanquanu
spongialapishicsitfistuIisplenus,veIquiacmaris spuma quandoq.coalekattvnde
Latinispumicenipropumiccolimpronunciabant. Pumex ingenere masculino ple-
rumquecflertur:nihilominusetiam,iuxtagenusfa;miniiium,inssestiturapudCatuJurn
ail Corneiium—».
Cui dono lepidum nomim libellum
Aridti modo pnmice expolitum.
ApudCarJiumRhodiginumpumexvocatur lapjs no»lapis,sicuti vir nonvirestEu-
nuchusj&lignumnonlignumestferula. Virgiliuspumicessaxa Jiquefaclaindigita-
uit, sic canens. i
Fhmmarimitsi-delr,' iiit:'.ts.u ,;/j\vdluere faxs.
Parher,apud Grarcos Authores,varra nomina huius lapidislcguntur: vocant enim_*
. xnronvrsjitioHtit, & K<3»j.'ics,ncmpe porosum oVoiB^i-s nimirumabillo veimiculo.qui
"""*""'. frumentapcrforat,&a!itcrdiciturCurculioej:Erucavumminimarumgenerc,insru.
grtcapmt mentonoscitur,&inPapilionemabit:quaproptcrvcli!tiabhocanimanrc frumenta
tls' perforatiir^itapumiccsanaturaexcauatui^viKleCKcsoshoslapides vocauitOuidius.
EstspciiisexcsliridhntfmMcisitspcr.
AIijvocaruntfiunclapidem«a.7»ji;*B.Wiircir,nempcdcustum,quoniamin]ociiignitis
proucniat.&inueniatur. Pariter apnd Arabes varia sortitur nomina: dkitur eni.n_»
Fauechi, Fanechi, Famechi, Fanich,Fanoch,Faunoch,Fenich,& Fenix Khasi. Pan-
deilarioJapis Vulcanij&lapisdeBarchCjscuBarchinjnamliarchenestEibya-ciui-
Ltpisyul. tas. PariterejdemdkirurPupexj&Spcraton. itaJisPomkc3GcrmanislSimsttein,
tuti quis. Gallis Pietra Pomice, Hispanis la Pictra Eipomia,
loading ...