Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 701
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0707
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiiMetallici Lib, IV. 701
E.PITHETA.
HIC lapisaforma,a pondcre, a scabiitie,& asubstantia, varia sort itur epi-
theta. Primitus,ciiforaminib!Jssitrefertus,caims,]arebrosus,multicauus-,
cxcsus,&cauemosuSappcllarur, Sic.n.VirgiIius,Propcrcius,C!audianus,
& alij Poctj Pumice nuncuparunt.Propcrtius vsus est hoc Epitheto,quandocecinit.
Faidei.vitij.. t^uis r/v,f .m/i in»'ieibns.
HtquamuisTurncbtisiioraucritPropertium hocinloco non intelTexiise Pumi-
ces,iiempc'apidesillosraros,&summa'leuitatis,sed saxa potiusinformamantri
dependentia,nihilorhiiiuslocusProptrtijostcndit, invcris etiam Pumicibus esse
tauitatem.ltatioiie superficiei, scaber, & asper, rationepondcris ,Ieuis,& tandem
rationemaKria:,exqua«msta't,PumexiragiIis,&aridusnuncupatur. Hincnonnul-
lj,propter !iancariditatem,vt Virgilius,bibu]um indigitarunr, quoniatnsemper
a f7cirev'dcaiur,vndcor*.umestilludprouerbiumapud Plautum. AtsuamA.PitmittJi»- TnAnlul.
siuUs. Proserturautemhocadagiumini!|t)s,quialiquid pccunt nb i!!i; ,;H)od non
habent. NihilenimPumtccsicciusinuciiJciir: qii.uiiobrcm Plr.itusalio inlocodi- Adngam
xit, pmnex »e# «r/iii eii atdiis", itits; hic sac x. Huc ctioqi rcspcxirliipa, iuprima parte dtPnmkt.
iconologiar,quando,adsignisicandamlnopiam,vc!egc(htcrn, Anum macilcncain
cumramo silicisi.i dt-Ktra, &Pii!.«icc;n in sniiirj ni.inii dri^i.tuit: quandoquidem
sali* interplanuSj&PumexincerlapidesstcrilitatcuiiiobisJnsinuant.
V S V S I N 'M E D i C I N A.
PV M EX inmedicina, itixta scntentiarri R!inij,f olsidctvirtutem extenuandi,
&cxsiccandijdunimod6tertiam vltionempassus fuerinter eniin torrcturpu-
ro carbone,& totics vino albo exejnguitur, dcindc lauatur vt Cadmia, & sic~
catusinlocominimevliginososetuanir. l\i]iiismcdicamentisoplit!iaIinicispetmi-
-, sceturj&eorumvlceralcniterpurg.itjti^.uiiCis ^nj.>lct,atq;emendat. Quidam.post
" tertiamvstionem,refrigeratump6tius,quitiircstin;lum Pumccmcnvinotercre_jj
tnalunt. Additurctiammalagmatibus,&verendorumvlceribusconiert,necnonin
dentifricijscommendatur,.
Theophrastus traditpotores jn certarainc bibendi prasumere huius lapidisfa- Betisritit
rJnam,sedtiisiimmeiiso potuimplcatitur,pcriciicari, totaniqjrcfsigerandi natQram M iitiibits
esre,vtmustaferuercdesinant,Piitniccaddito. Apud Theophrastum, Eudemus consttm.
ChiuSjpostseptimam vcratripotionciii,voinittinicohibuit,primbm,sumptoPumi-
ceconspersoacriacetoiik-iiidccodcmPtin-iic:diluto,&maceratoinmcro. Veriim
ha-captidTlieoplirastumhodiealitcrsiclcguotur. EtidttnnschiirslnbcusHttttboviim £., ^
ninpivgab.ilriT,e;'^isno.dodi.x:! si -vuxdn:7.,;;.,:;du.ts :,3'.s!i<! ir/iissis::ii stivo sedenttm '*'
tdwfirumwstrriment^i-axtccrcfiisciihnii.ou
iitomertc.e>i^ts1s-■•:■>, ::nni.t,:lsi;si-rit/r,itinn:<i!io..,ttc,./;.,: !,;ih:-c;iusiCti>init, Pnmictm
eaim acri ttcro,t:s/t. :';t„,!,:',, /■■'/t -iixi: f,,i/ scfiimtm fti::t,.o;,;:, isr rnrstusisScx cx viisn eo~
q dem mndo. Efse e uim Pnwtn sds/j -uchciiict.-.n:/» ■vii-i ,-ji , si'/tni iv diintit: snumh»mitt*tK
stvaorimscdtt,iiO>!sh!>,i:r!fsss);s,sedt:ish:!!!!oiu,!:\;!i'>!iri!>>:tc!k!.!>:ii,,i,Cy'sisis:ci;!i:>>
■ fliimm.ef limit dis;i;.';:ti/i. Hti^enusTheophrastus. Non iyinii-si;m>iidrei-adPoto.
[rcs,:dece.ttaotesBumexpcitinet. SunttamcnnonnulIi.quipraifercntesPlinijle-Sio.
nem,iijxtaillum,Thc6phrastumemendandumeiTecen(enE,sedeotumsementia.iss«
breuicatis studio, nuncdiscutercnolumus.
GalciiusPuni'cemadditmedicamcnriscamemgenerantibus,&dentcsextcrgt*'-.
tibus.Dioscorides,vtvsusiiiiiiisIapidisinniediciiiarei5tuisic,mod titii praparandi
docet. Vriturciijo, a<i incntcm Dioscoridis, Puincxiumcin modum . Prunis obtui-. s "" ^*''*
tur3vtcandcfiat,i;;:;:\ic;t:sviiioodoiat()c>:tins;iiitiir,ucint!o-idt.-niopusrcpetitur, **" *
&tert:6 candefaiSus per se refrigcratipemiittitti;,S; postcaad vsunJ rcponitur. mem'm
Namviinacqtiiritastiingcntem,e)(tcrgeiitem,&purgantemea,qua;pupiilis ocu- D'°J">r-
loiumteiiebtasommdunr. Dencibusttittisasfricatur,&ad pilosabolendosidoneus ..,
cst. Hippocratesintercsetcfamedicamtnta impetiginivtiliaPtimicemeiiumcrat. L,b-fa
Nn 3 VSVS «rf.***
loading ...