Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 709
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0715
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaaMetallici Lib.IV. 7op

DE LAPIDE ALDEBERGIO.
Cap. XLIV.

ICIapisnomenacquisiuitabAldenburgoHalsatia-vrbe, quambsve-
eusLatinisnostriseculi hominibus nominatur. Duplicisestgeneris,
vnumexttaalbicat,& intusest cincteum ; altcrumrubesdr, vtriq; ta-
men odor viola; inest. Hunc tamcn odorcm Georgius Agricola non_*
lapidi,sed muscoattribuit, qui lapidibusfrequcrer adnascisolct,for-
taiTisauthoritateAristotelis ductus.quinullos lapides odorem (par-
gereasseruit. NihilominusnosexpcrtcnriacdocTijtalcmbdorcmnonmuscOjscd la-
pidiadscribendumesseopinamur:habuimusenim fragmctum huiuslapidisodorem
B vioJa:fundcntis,inquonuIl3prorsusmusci vcst:giaapparebant,& tamcn,diuturni-tW tnltu, .
taretcmporis, talisodoreuancsccrc debuisTet,cumtamen odote cssetrcfcr(us,non^#&w,
secusac violis semper suisTet inuolutus,licet inter lapides diuersi gencris scruaretur.
QuaproptermcnsAristotelisdeodorelapidum itacxponenda est,vtdeplutjbu$in-
«Uigatui.

DE LAPIDE ALABANDICO.
Cap. XLV.

S Y N O N I M A.

_ LABANDICVS,&AlabandimtslapisinuenitnomciiabAJaban-
: daCatia-. ApudHcrmolaum BarbarumAbalandicus lcgitur. Pr;e-
■ tereaDcmocratovocatUr Alabastrus. AlijscognominaturMagnesia,

&Manganese. Apud Albcrtum Magnosia. Deniq;aIijsPignites,&

Pingnitcs,& specics Belemnitis dicitur,

DESCRIPTIO, ET LOCVS.

COL OR huius lapidisexrufo nigricat, pcrspicum est ,ad itistar ignis: quln.
immosecundumaliquos, nonnulIisrimulis,atqi venisdchiscit.veru Plinius ^hikiur
hoium noh memjnit, qui asscruit hunc lapidcm esfe nigri coloris, aspeclu ta- ^ „.
men ad purpuravn declinantis facileliquatur igni, & ad vsum v:"'c"
adAiabandamnasciturj&incadcmiegionCjMileti^vtPlin'

. .jriiundimr. In Caria
us tcstificatur.

D£ LAPIDE OBSIDIANO.
Cap. XLVl.

SYNONIMA, ET ETYMVM.

VA M V IS Obsidianus lapisab Obsidio inueniore ita fueritnuncu-
patus,authorePJinio;attamcn MltimaccepisscriomcnaRegicnepos- uy, ^j.
sumusasseuerare,nimiruminquaObsidiusiIhim primorepcrilTe tra- c.is.^,6.

ur. Quocirca Aethiopicus lapis ctia dici mcruit e^ttfow' A(3« Con-
stantino,inDi&ionarioiuo,appdlatur,&Obsiuslapis apud Isidorti
kgitur . HunceumdemessecumgcmmaobsidianaPIinij.arbitramur.
Hieronymus CardanusJapidemincidcntemabcrTeclu indigitauit i quiacxillo ctiltri
Ooo olica
loading ...