Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 720
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0726
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
yio VlyssisAldrouandi

Quoadfiguram.Cotespariter s[itit<lmers*,nainqiaIia.-figuramhabcncoMonn5i!;;

Jigurd. ajj^iatamjqua; jn(3u3s,autinpliircsdiiiiduLiiur. Piajtereasunt,cjua?speckm traiij
o]sispra;seferunt,sthacdccaula«»o;-itiGra;cisntinceipaiitur.

Item differentiar aloco naraliemcrgiint. Germania, ad oppidum, quod ab atitist
nomen accepit, Cotesolearias probmissimasprofcrt. Saxonia hasprosert in sccuiido

Zs&a&r,*. gradu bonicatis,&quasdat Boha;mia,terciuinboniiatisgradumoccupat.PliniusCi:i:-

aa, ticisprimastribuitj&secundumlocumLaconicis, exTaigcto monte,eruiis.Aquari;is

ItaIia,codemPlinioauthore, gignir. Eiusdemgenerisplurima:,telt.e Agiicola,apud
Germanos in Chartorum sluuijsrcperiuntur. Insuper inuenhineur in Cyproinsulaad
Naxum, quas Dioscoridcs commend:ibat; pariter ad Arsinocn in Armcnia ,qua? poii
Naxias,primassibi vindkant. Ciliciaeaspra-bet,quaroJco,atq;aqiiamadeh"unr,Fki-
menitanasPJiniiisceiebratjCitatolocOjexHisppniaciterioicqua.' saiiuahuroanaui

Lih.$.atp. iltiniuntur. Encellius in Misnia speciem quamdam cotiseruilcriptuin rcliquit, qtm 1>.

78. brorum compaclorcs vti asseruit,atque aliamcriamcocis viridis spccjern contlituit,

qua:ocularisdkitur,quoniameicollyriaoculorum, Skif Arabibusnucuparaaslrican-
tur.Hocin ioco exhibemus iconem Cotis dnplicis aquaria*,& olcaria-: imm6 in eadem
tabeila datur effigies Cotkula;, cum lineis gradunin auri, argenti, & a?ris; ibidemqiie
confpiciunturpngillaresexlaminissaxinigricoticuIiBsimilijCtimstyioexeodtm. Co-
ticulaautemspeiratadcaputdeLydiolapide.

D E N O M 1 N A T A.

DE C OT E S nuncupata; sunt vestesdetrita-,qua: diuturnitatc tcmporis,vete.
rascunt, vt author est Festus ,quasicotibus consunipta:, & ad uihilum rcda-
c3a:sint. Ca:terumIustusLjpsiusmauult legere decutcs vcstes.quia, tractu
.T-1**. temporis,consumpta;sinessocco,&quasisiiiecuteappareant.

PRODIGIA.

ttki.tijt. » B^ITVS Liuiiis,atq;MarcusTu]IiusCiceromonimcnt!smandarunt: quando
***• I TaiquiniusPriscus numerumcentutiarumequitum ampliatevclkt, Aetiuni

JL Neuiumnegasseidfieridebere, nisiconsultisauibus. Rex,inquiunt,vt arrcm
eJuderet,addidit,an diuinaexarte fieri possetjqurjd ipse cogitabat:cum autcm respon-
sumfuerit,idpra;staripossejruncdixit,secacotemnouacula, &tuncille,pra:sente,&
spe<2antepopulo,atq,-Rege,idpra;stirit. staqideincepsmagnoinhonorehabitustuit
Aetius quaindiu vixit, & ei statua eodem loco, vbi id comigera t, nimirum in Comitio
coliocata fuit.

A D A G r A.

NO L VMVS pra;terire,quoddecoteinprouerbijsdicitur. ApudGraicoslcgi-
tura'*(rBnw7.£e.-,hoc est,cotemalis. Hocprouerbiumineosquadrarctradi-
tur,quiedacessunt,nihilominuscumpluresingurgicentcibos,pi[iguesnon-j
cuadunt.Praiterca in maciJentiam Cotis adliuc prouerbium iai5tatur,quando iignihca-
turi quetnpiam macilentum, iliuropinguemesTc canquam cotem pronunciamus.Pari-
tercoiibusilloselegantercompararcpoJsumus,quialio=cumdoceant,ipiitamcniunt
rudcs. Hinc Horatius, in Artepoetica,de se ipso idmodesteprotulit.
~— —— Egesungar vitt ttnis «tiitum
Reddere tjiiz serriitn ui/et exjors tpfeseetmdi.
Pariter Isocratesintctrogaius,qua ratione,cum ipse facultatero dicendinon habcrcr,
aliosbonosOratorescfficerctjiespondirsibiidemcontingcrcquodcotibus.Isociai.s
autem vcrba a 1'lutarcho in illius Vita citaritur.

..; '-, vsv.s
loading ...