Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 721
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0727
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
MusiciMetallici Lib.IV.
VSVS IN MEDICINA.

721

DIOSCORIDES wresir>edkasnonCori,sedeiattribuit,quoddcCote
Naxiadetcritur. Paulus ramcn hmicprojionit distinflionem, vrid,quod
de cote Nasia dcrcritur, vim fi igcfaciendi possideat.qua de causa Viiginum
mammas^&puerorumcesticuJosconrrahucpoest.Quodautcnidetericura Cotcolca- A4 ttimis.
ria^vircuteextergendipra-ditum c-JTl- liskiictai.qLiiLpLopttT aJopttiijscoiiLienire tradit. rlm »*»-
CstetiimGalcnLislimpIicitcr.quoddctcruuraCotcNaxia, proJiibcrea(ieri[,ncVir- ""»»'»• .-.
ginummamnvcanteicmpusinsscnrur.&puerorum (estesaugeantur.cum ictrigcran-
di vimhabeat. Tandem Dioscondes huiusmodimarcnam in potu Licnosis pra;bct,
quia splcncm abiumerc dicatur, & comitialibus criam prodelse icribit.

»• V" S V S 1 N V A R I I S.

PR 0PT ER conrinuum Cotis vsum,cun&is innotcscit hic lapis. Etenimomnes
horninescoteacierosultrorutoescitant,Fffini/eca; lalcis, Tonsores nouacul»;
Fabrimatcmrij serra',&tandcmomniainstrumcntafcrrcaab Artilicibuscote
acuuntur,vtdelicaiioreorumaciescnadar. HincCupidinemsagittassuascoceacuis-
lesciibicHorarius,dumcanir.

■ -— serits & Cnpido

Scmpcttrdcntes atacnssigitlas .

Cttetruenta.,
HicronymusCardanus,adaiiieos aprandoscalamos,eas eligit cotes,qua;ex Orien- £/__;_ t^je
ie,&Syiiaaduebuiitur,tenuibusquasigranulisconilan(es,la;ucs,virides,duric,&cjua;,(r,^r(M
oleo, nonaiitem aqua temperantur ( hLemolIiores tamen sunt, licec ille duras vocec) ^.
aqua tamen efrkir, vr gladioli celer.ius aciemrecipiant. Expcliuntur, & iplicotecha-
£_ lybea,&amittuntaciemcjuamdamcenuem,&caducamaccommodandisealarriispror-
susinutilem.

DE LAPIDE MOLARI.
Cap. Lill.

JEQVI?OCA.

^RIMITVS MoiarisestdcnsmaxiIraris,aMolo,quiacibumac;etcris

lencibus incisum molar.Item Moiaris cst compolitio qua-dam mcdici- Lji ^
iaIisa£udGaIer.i!ni_,3d!ciiicritioscs!!<jL-Ls;i[!)rui!idctitiuiii,qt:(jSrno. emp^sj
laresvocatir. Kiususmohtri.sciVlajVisciLidiaco^^
' Ouidiuin,quahdocecinit.

K^tueomtt,inqiiiteri>,dixit, t&xtraq; moUtcm Lly , Me^

Sttjttt/Jt. tsl£'

DcnuoMolsrisapud AriLLOtcIcmestpisc;s,qiii;'iTr.tc piiii;.D;]-iqiMolarisctllapis,
exquo,vireiertP]iiiiu5sn-,oIa! unt. Canerlimmolaquoqjambiguirarelabo at , nam, MoUvteri
prauer inolam,de quain prasentis agiinus.Mcdici vocant molam,carnem incormcm, MoU mm-
atq; inanimam, in vtero r.idic-jH, ablq; icminc viti, genitain. Quinimd nonnunquam J,haU.
mola, promaiKtib;;ia,;:i:Li^Lx:|]s.,vIiirpacur.DenisjiMoIa,authorcFcito,apii(iEthrii- MoUpto
coserat Fartostum, & saleaiperiiim, icanuncupataSmolito Farre, quo Hoiti.salper-ySf^s(^j-,
gebantunquaproptcr adhibita in sacrificjjs,san(3a MoJa dicebatur, vtaunuit 1 ibullus
Fiis vcrstbus.

Ipse pmiirmi, se pojsentsitta nocen Lih. 1. s-

Ssmmti, tersiucin dc ■ve/ierand* tnstU. ■ . ^2*5*

Ppp SY-
loading ...