Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 722
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0728
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
722 _ Vlysiis AJdrouandi

SYNONIM4. ET ETYMVM

e

L

ATINI mo!aremlapidemriiincupant,cume!fillo mo!a;siant:huncitanun.;
cupatum volunt a mole, pb pondus, & grauitatem: ctenim molcs cst res magna,
' &pohdcrosa amouendi dimculratc dicta. Ouidiussaxutnaspetummdigitauit
hoc versu.

Et Ctrtris tjugu asperasaxa terent.
pjritts PHniuspyritem dici etiam testatur, quiaex illo non a!iter,quam ex pyrite ignis eli.

sttsd. cipossit,quiGra;cis ttnp vocaiur, vel vt ali; volunt asrumento,quod aiipt? Grarci no-

minant,quoniam id roola leratur. Quod autem igncm hic lapis ferto percuslus spar.
gat, Virgilius sic scriptum reliquit in Aetna. )

£uit> etiani variant qutdamsim nominefaxa

Ttta monte liquant; tllis cuilodiassamm*. . ]

• Yeratenaxq; t/ataeis,sedmaxima caufa mnioris
Illius incendi lopidis, lic vindiotl Aetuam.
Jgjsamjisorte mann teneass& rebore ccrnas,
Netseruarcfutes igncm, necsihttre pofsc,
SedsimaUcserroqu£ras}respondet,&iilH
ScimiUattahr,buncniidttscirctmdareflanmis
Etpoies extorquere animos. &c,
Grarci«oA/a p, ubAh «>,«(; Ao»vocant. Hippocrates,&Strabo Xsiavttv/\Uiiiominarimt.
InsuperapudvariasnationeSjVariasortiturnomJna.ItalisdiciturPiccradamacinCjj.
.Gallis Pietre a sarie meule de moulin,Hispanis Cosa par Nazer nnieIa,GermanisDas
det mule ist.

DESCRIPTIO, ET NATVR.A.

H:

[IC lapisomnibusestnotiJlimus.naturaJua duriis,atq;asperrimus:quaproptcr
Ouidiusillumpumiceumvocabat,nonquia, admodumPumicis,e(let leuis;
estenimadmodumgrauIs,sedquoniam,adinSarPumicis,valdeasper essct)
vetsus Ouidij est talis.

Et qtid pumiceas versat astlU i»oUs.
lii.36.ca. P1in'us^tnaluraIapidisiiioIarisha:cliabet.Neq;estaliusfirmior,namqueimbres,
18. ioi^jauthycmcsnonpaticurjCumjinalijsdiueriisIapidumgeneribiiSjsuncqui&Lu-

namnon tollctent,qui vetustatcrubigmem contrahant, velcolorcra candidum, cum
olco,mutent.

G;

DiFFEREN-TI£

t

^EORGIVS Agricoladuorumgenerumlapidem huiKesTc scribit,vnum_Jt,

■ quod igni liquescit,& ituhi Aristoteli dicitur, quod proprium eslemotis Aet-

rittvtpauIoantc,ex Virgilio,tradidimus.AIterumest,quodnonIiqucscir,&

sivXia Aristoteli vocatur: quamuisTheophrastuSj& Strabo lapidem etiam Iiquescen-

KmnuMar appe]lauerint.PIiniusquosdammo]are.'rnolliorcsesse,&coteIa.-uigariat

Lib.iorfa ^^"''^'P^^^ntu^tibusophitsvideripoJiinr.Isidorusquatuormolariurftgenc-

io ' « describit,quorum tria colorediuersa csicconstituit, quartumfistulosum,& cameris

aptumtradii,!lliq;coJoremmoddalbiim,nigrum, &permixtumtribuir.

Nos varias huius lapidis diflercntiasobseruauimu5,sed rarioresddcribemus, nimi-
rum_macuIosum,subuirjdem, macu!ispurpureis,atq;albisinlignitum,quales in acinis
Maligranaiiconspiciuntur^cuinargenteissciiitilliSjsedadmodumpaucis^deiDde^j
conspicatisumusaliummoIarcmr"ragmentavariacalculorum,&SilicumadniixtaIia-
bentem,vt quaJialijssaaisniegnansvideictur, colorecinereojluteojatq.-fiisco.

„ fcO-
loading ...