Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 723
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0729
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetalliei Lib.IV. m
L O C V S.
STEPH ANO, &Strabone atithoribus, Nysyrus insula molaribus abundat.
PrietereaiuAn[roneThcsialixvrbe,!ecuntlhmaiiquos,opr!inicriiiintur. Pli.
niasiiusciisamincliorcsj&viilrorcs.qi!;-!!!!!] h.-J:a gciscrai i, & in quibusdarru
Prouincijs omnino non rcpcriri scripsit GeorgiusAgricoia,ad MundamSaxonia;op-
pidum, inueniri prodidit,quinimo, & iri Miscna ad Lomam arcem. Ampliiis,in Gal- Bnsimes in
Jia,aiuntcruimoJares,quinounuuquam.vcncficaqualitaicscatent,quamcxBufo- molaribns
nibus(vti'amacst)inillisnatisacquirurit. natj,
V S V S I N MEDICINA.
LAPIS moIaris,apudHippocratem,adconccptioncm promouendam proba- ub.de/le-
tur. Deinde laclis impetum prohibet,item tritus,& rcsina; permixtus, pro ca- „/.
tapiasmatCjadChcradasi1iiiaslanandas,adhibctur. Paulushunclapidem-j
molarem,loco Pyritis substicuit cxGa!cno,qui,ad Dysenteriam, calefack pctram-j lib. i. ad
molendini, & frcndcs Porri pinsitas cum aceto acri, superponit. CLec,
VSVS 1N V A R I 1 S.
RECENSETVR ablsidotomoliris,mterlapides,qiiivarijsa;dificijseon.
strucndisapticomptobanrur. Cattcrumcxmolarialperiori parantur niola?,
ad terendumfrumentumidonea;,quamartemhumano generi tam necesfa-
riam,atqivtilcm Ccresprimtiminueniisetraditur. Itaqjmolarum varia suntgenera,
q qua; vel a mouentibus, vel a rebus, quas molunt, varia nomina sortiuntur ,hinc habe-
tnus molas frumentarias, sabarias,& olearias, qtiia ftumenta, fabas, atq;oieas mole-
tcnt. Ca;tcrum qua.'amoucntibusnomenmcruerunt,varijsmouenturmodis:quan-
doquidemalia abanimalibus;vtasinatia;, qtiiaabasinismoiieantursquoriilocoequi, •
&caprKfortioressurrogabanttir)manuatia?,qua;abI)umanismanious, vcrsatilcs,seu Mslnrunt
trusatilesatrudendonmictipatKfucrunr, quas Plinius VoJsinijsinuentasfuitscrctulIt, dtjsettnti*.
&spont£motasinprodigi)s,quibusPJauttimopcraindcdiIic,GelIiustcstificatur. Har
olim pistina diccbantur,&ad hoc cxcrcitium famuloscriminosos comlcmnabanr:
vndeTerentiusdixic. Ego". inquitjiB/i^wBmdVdto^ItisuperaliKmouJturabaqua,
quales in ssuminibus sunt plurimav/t hic Eononia;,& aiijs in locis iniiumcris, ali * mo-
uentur a vento ,& harumduplex est genus,quorum vnum in emitientiori loco,aliud
innauibussupranuminacouspiciuntur.
Quantam vero vtilitatcm vsus horum lapidum noHs asferat,non cst cur recensea-
mus,cumsit!!oiissi!r„'!:i,il]i!'!:niia;sc;;bociocomagisc6stabit. CumRcduIphusPrin-
pcepsCamerinusadDiicem Andcgaucnsem,cumNeapolimproficiscerctur,vilendum
incastra veni(Ier,ostcditciDuxprctiosamsuppclcctiJem,&intcrca;tcralapidespre-
tiosos: hisconspectis, Rodulpriiis qiia-siuit,quanti valoris ,& quanra; vtilitatis essent.
Respondit Dtix magnum quid sstimari.Tunc Rodulphusaddidit,ostendam tibi duos ^eMs etl
lapides pauci valoris ,nimirum deccm ssoreuornm, qui mlhi annuatim ducentos red- ^ .„,_
dunt;&DuccmadmJrantcmadmolciidii!u,quodiulTeratconitrui,di]xit,&duosmo. MsUJ_
larcs iapides lili ostcndit, dicens eos csse, qui lapidum pretioliorum virtutcm, & vtili-
tatem superant.

rpp *
loading ...