Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 724
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0730
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
724 - Vlyssis Aldrouandi

DE LAPiDE ARENARIO.

Cap. LIV.

I RENARIVS, siucArcnaceus,(iueSabuIosusIapis,c^^»uEo:

noniensibusdicitur, fortr.ssis, quiagcaue (it instar mola;, qua; vulgb

Macina nuncupatur, Italis vocatur Pietra Eigia. Ex arena compatsus

videtur lapis,namcum primum essbditur,rrxdlirTimusest,quando ve-

rbaeridiutiusfuerirexpoiirus, duriorsemper euadit: hinc Romani

Tophumvocitant. Maxima vishuius lapidis cruitur innionteAgri

£(«w&/*-Bonon'enn's> quiaDiuaMargaritanomenmeruir.Magnampra:statvtiIitatcm,infa-

^ bricandisa;dificijSinamcummolIisprimumsIt,cumisoperiaptatur, fenestrarum, ca-

minorum,&ostiorumornamcntapra;bet, qtiinimbintegras etiamstatuascx eodem ]

conficiunr. Florentia; palatia es hoc lapidc fabricantur ,quale est illud Pitorum no-

biljsiliius Ciuitatis familix.

Itemaliquamsortiturdirferentiam;namaliusestmollis,a!iusdurus,&quasi mar-
morcus, alius ad siauitiem, alius ad nigredincra tendit, alius ex viridi, & ceruleo com-
paciusvidetur,qualisFlorentia;obseruatur.

D E S I L I C £.

Cap. LV.

&QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.

c

v OMEN SilicisIatiuspatere,quamoporteat,manifestumestexPii-
, nio,qui,hocnommej&petram,&marmorintellexit. ParicerVar-
| ro Lunensem Silicem, pro marmore Lunensi, indigicauit,quando hu-
, iusmodigenusmarmorisserrasecari asseruic. Nosautem in prajsen-
> tiade vero, &genuinoSilieeverl>a facimus.Aduertcndumautemcst
tamingeneremasculino,quaminfa;minino esferri. Lucretius hunc
lapidcm, iuxta genus masculinum, vsurpauit, quando cccinit.

Vndt qu«mt ■udtdi Silitcs ssinnms, trtm.
Vicissim Virgilius, iuxta genus fa-mminum, Silicem protulit, quando cecinit.
Sptsgrtgis, ab, Silitt in rrnda tmmijsk reliqtiit.
_ Hiclapis sorcttusest nomen Silicis, ve! quia in illo ignis sileat. vel quia i&u chaly-
bis.vel alteriusferri,ab iilo ignis saliar.Quaproptcr Gratius Poeuoilicem, in libro de
lapis vi. Venatione,lapidcm viuum nominauit;& hac estpocissima ratio,proptcrquam fofttit
"»'• apud Graicos vocitetur. Apud Liuiuro, LapisSilex,&apjd Catoncm,Lapis Siliceus "

legitur. GcrmanisvocaturKissling,sed horum AlijDornsteinnu.icupant.nempecor-
neum lapidem,quoniam vel colore, vel duriciacornu imitetur. H*breisdicitur Chal-
larisch, Italis Pietra focaia, Gallis Picrre a feu, Hispanis El Pcdernai, b Piedra duca.

NATVRA, ET AFFECTIONES.

PL E R V M QV E hic lapis, vt optimcannotauit Georgius Agricola, durior est
marmore,&al!quandoinstarmarmoris radiac. Cum autem sicducissimum-j
saxi genus, ca-lauiram dimcultcr admictic; namferropertraitatus dissilic Pra:-
terea'etiamadconstnicodaa;dificianon probatur, quia cakem non bibit. Deinde
est ctiaro talis natura; ,vt violcntia ignis somacum liqucfiat. Dcmum ex Silice,i<3u
«halybis, vel alteiius serri, ignis elicitur: hinc Virgiliuscccinit.
loading ...