Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 746
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0752
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
745 JViyisisAldrouandi

.....7iaquarcpJctvscjuequaqueomniaforamina,ncque potesthaecoudensatio,siu<C; E

stipatio ficri tanquam in arce ,& in parte pcnitiori. Ver&m quidem est aliquid ctiam.

humons cxrialarc e cake vna cum ignc. Sed causa hoc mddo non redditur. Neque__j

concentratioestatTcrenda:cunicalorcnipotiusen"undi,quamadinterioraseserecipe-

reexperientiadoceat. Quapropter,ncqiilJaignisconcei]tratio.Sca]igeri alicuius cst

valoris, nam, shtirr aquaaftusa ,arqualircr pcr omnes partcs c.akis penetrat. Dein-

deneqiieficricaiiditatemincalccproptcrobihucrioncm,conccdendumest:quando-

quidem calx oko mcliiispotcst obltrui, &,obid , nulla incalce caliditasexcitatur.Re-

. Jiquumcst jgiiur,vtdicamus, calccm cssccorpusrarum ,&aquam aiiusam.mox iiu

cilv 'malt omncscalcispartespenetrarc.quamtanqiiam sibiadiieiianiignis,iugienscxbakrjquo-

, , niam autemcalxaliquid humidi adhncin Iccontiiiet,quocakcoha:ret,statim jJlud.

"*' ' aqua>aftufascsctopulat,&corpusdescrjr, idedqicorpuscakisdilloluitur,& inpul-

ttercnucdigitur.

VSVS IN MEDICINA.

I"*X saxocakario caIxextracta,PIinio authore,vrit,dikntit,cxtrahir,&vkera
"* serpentiacoercet. Sed siaccto,& rosaceo tcmperaur,vkera ad cicatricerru
J pctducit. Puluiscakiscumadipesuil[o,re(ina,&mcIlemjxta, strumismedetur,
Calxviua,admentcmGalcni,crustamesficit ,scd cxtincta, tetr.poris progreilu,nec
Z'b.9. «t ctiamcrusUmeignerepotestinam si aqualanctur,rr.ordaciiatem ammittit,&pra>ci.
ji»>p. mtd. pU^. si kis,& Iti abluaiur, nam, acredine dcposita, strcnuc, absque niordacirate, exsic
s*(t ■ cat. jrlqdielotamcakcni ciimcko,&ccra miscent,& ad cicatrkcsobducendasvti-
Jempia-duani. Deinde cakemaccto extinguunt,ter]auaiu,&eunioko rosacco ad
', a ibrmamlinimcntircducunt,vrambu(iismedcatiiur,qniaambusta sine vestigio cica-
m " ""tricisianat^atqucbullaseleuari non pennittit. Chirurgi nostra-auatiscakemvluam
fum rcmi~ £ap0[)j pt'rmjkent ,& cauterium potentialc vocant.Tandcm Nuptri medki ccakc_*
* viuaparaiitaquammirifica>virrutisadftstulas,adCancrum,&ad rubedinem otulo-**,
lum. Eicnim recipiunt vr:ciastrcscalcisviua',sesquilibramaqua;pluuia= ,omnia per-
jnisceniin vasc ,spatiotridui,dcindeagitant,& pcrmittunt quickcrcillam in disso
valeobturaio,spatiohorarumvigintiquatuor, postmodum linieo colant mareriam,
&adduntdrathmasdeccmsalis Amrooniacialbisiinii dil]gentertriti,&aquaroperfil«
trumdislillant.AIijaquamrclinquuntinvaseajnccvtciclestcincoloremadipiicatur,.
&ha?ccstiIlaaqua,qiiamCircumforaneiinpJateisadocuJorum vitia pro aqua Sap.
phiri vendunt.

D E M A R M O R E.
Cap. LVII. .

&QV1VOCATIO, NQMENCLATVRA,"

EtEtymum.

IOC vocabulumiyinsoIiimapudGra;cos,sedetiamapudLatinos,vcl

1 potiusapud ItaloSambiguitatcropatitur. Primitus uJp««po< cstno.

; menadieistiuum^qu^dalbumaliquidj&candidum significat,a uap.

1 ^ipwspkndeoiquandoquidcmquKLandicant.spiendorem quemdam

essevibrarcvidentur. AlitcrapudeosdeniGrarcos^ar^BPiK substan-

tiue ctiam vsurpatur,pro marmote, dc quo in pra>senria agitur; namque

hoc gcnuslapidis,sipolhturfulgorem quemdamipargifchinc apud coldemGracosk-

gitur hoc verbum ^Bp«apii^j, ncmpemarmoreoiplendore niteo.

OUavmosa pxS[trca,cumapudJta!oshocIapidisgcniiscJ!/1ir»iWi!iumcupcmr>aducrtcnduriS.

in/nta. ea,

r-
loading ...