Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 770
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0776
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
??q - Vlyssis Aldrouandi

L O C V S.

I:

TK recensendisMariuorumdifferentijs,mu!taloca fuenmtmcmorata,r|tta; genuj

omne Marmorumad variaopera producunt. Nihilominus, vt exa&am huius la-

. pidishistoriamperficiamus,breuitera]phabeticoordine,potioresmarmoris lo.

cosnataksexarabimus. Primitusomittentcs Agrigentinoshonos, pcrquosscatebra

perennisaqua;spargitur, qua;trae>utemporis,inmarmoralbumdurcscit, laudabimus

Andagauensiummontcs,cquibusMarmoraindieseruunEur.Deindein Arupcnoter-

raIstria?ersodiuniurilli lapidesMarmoreiinItalia tahtoperecommendati, qui Mar.

ittridnum wora Istriana nominantur.

Mtrmer. Brabantia, Orteliotcste ,ingentcshabetlapidicinas,in quihus Marmora nigra sub-

rufaj&varijcoIorisesciduntur^exiilisqicircumiaccntiumregionumaTdiiiciajatque

.. tempkconstruuntur. ,1

Carraria; oppidi Hctrurue territorium copia Marmorum redundat.Id etiam Piinius

intelkxisie videtur, quando Lunensemillkcm terra secari scripsit:quoniamcrcdimu[

abipsoMarmorCarraricnse,vcl Lunense intellctlum fuisic. Cirea Carystum insu-

lam , authore Calepino, Matmor varietatc macularum insignc repcritur.scdsententia

Calepini, siueThciaurilingua;latina\hoc in Joco non admit tiiur scum, inlexicogeo-

graphicOjCatyflussit vrbsEuboca;litoialis in ora australi Marmoribusolimcommen-

data : propterca authores Catysteum Maimor aliquardo nominarunt Cliosquidem

Cary/tos - cst iniula marislcarijiquffsuppcditare marmoradicirur.ExComcnsis territorijmonte

vris. quodam ,Maimora alba in diesca-dimtur,qua;MedioIanum,pro fabvica Metropoli.

tanajdefcrunturXondrussisesrbdirurMarmornigerrimujquOjinepnstriicndisRegum,

&Magnatunitumulis,frequcntervruntur. Pariterapud Congitanos integri niontes

_ ex Marmore tubro visuntur. Tandem in Cythera iniiila inucniri pukherrimaMarmo-

ra Ioanncs Boterus rctulit.

Hymetus est tnons Actica?, vbioptimum melgeneratur, & ibidem,ad mentemGual- G
terijinHoratiumjerfoditurMarmorpukhritudinc ccJcbrarum. Hanc scntentiam_j
Strabo viderur stabilirc,quando dixitjnobiJiorum marmoiumfoilioncra cile peaes vr-
bemexoraHymetita,&HeIice.

Indiaproculdubi6Marmoribusnoncarer,cumHisroriographirecitentconstrussutn
apud Indos conspici templum Deo Simiarum consetratum, cumporticu septingentis
columnis marmorcis ornata, qua?, & pukhrirudine,& alcicudinc quodcumq; columna-
rum genus superant.

Laconiamultosmontcshabereperhibetur,in quibus Marmora pretiosa generan-

tur. Taygctus in piimis est monshuius regionis apud Eurotam ssuuium ,&Ta;narium

cst Laconia?promoutorium,qua?ambolocaMatn]oribusnobiIiiantur.

murmera InNamur traduniur ciTe montcsMaimoraproduccnicsnigricantia, rubcscentia,&

tarrxvti. insigni eolorum varictatecekbrata . Deinde Ni:midicnmMarmor,&potilIitrumma-

culispurpurasccnribiisvariatumM. LcpidusprjmusRomaostendit.

Pra;dktisaddaturPatosinsul3,quamMarmorcc«ndidoIoaimcsBoterusfamosam *"*
prardicat i imnio propter copiani maimoris, quandoqjmarmorca a Poetisfuirnomina-
ia,vthabcturapudOuidium.

Etfilwum Seripbev, wwwm^ Parta.
In Siciliasuut akimontcs, vt nsrrant Historiograpbi,in quibusnonsolumsuntmi-
ncrasalis,scdetiamfodina;Marmornm,qua:aIbo,&nigro colorevariant. Synada
esteiuitasPhiygia;habensvitiimDotimam nunciipatum, vbiMannorca;ditur,quod
Incola,'Docimi[em,&Komani$yiuclicum nuncupant. PcncsSycnemAegyprivrbem,
olim Marmor maculosum fodkbatur, & quoniam igncis maculis eracrcfcrtum ,Pyro*
l'b. i. eb- pa'cilon cognominabant.

jer, Thaslus insula cst maris Aegci, cuius monteSj&scopuli,vt Bciloniusobseruauit,ex

Lib.iJ^ ekgantiiTimo ,&candidiiumo Marmorc constant. Quinim6,vtnotatPetrusCriuitus,
n.ett. t/i- Pixodorus ftiit primus,quiin hac insula Maimcr inucnisk traditur.Isgregempasccrem
:ustodkns,&duosAiiecescerraiimcotKurrcntcsintutiis,hotumalteru\cornulapidcm

r-
loading ...