Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 771
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0777
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib. IV. 77t
A proscidilTeobseru3uir,e:<quacrust.i miwimecandida cunlsaelhhanc Pbiodortis ad-
miratuscoll'gcns,reliclo picore,adEphclIosditL;!ir. Idciuesicagrarum,&oppor-
runum habueiunt,vt nonmodo iJJtimdiuinisiionoribus cumulauerint,sed ccia.n_j
(uaj^sijproPixodoro^nominaucrint. landeinTragurinum., auchore Plimo,e(l Vh-Vp-
opp;dum HybeiniiEjiuxia cjuod nascitur Marmor, qtiod, Traguri nominc circum- *2>
JnVaJdagnosuntmincra:Marmoris,quod Carrariensi valdeasrlrnilatur. In Vero-
ncnsirerrirorioM3rmora,camrubra,quamaJbac£duntur.Deniq;MarmorePorphy-
rite,&ophiie Volatcrranusagcr abundat,
MARMORIS SIMVLANDI RATIO.
MVLTI sunt,qiiigcnusomiicMarnioris,&qiioadcoJorem,&quoadniro-
rem,aliquaexpartc Iimul.it! t, scdpauciinueniuncur ,quiillud,quoad du-
rieiam.&pondus.imit.ripouinr. Narrat Anselmus Boetius quemdam-j
artificemolimfuiiTcPraga-.apiid Imperarorcm.qui saiiscgiegieMar.-normcntieba..
rur ,atquc ctiamillud poiiderosum icdikbacledpoJk-aadmodum mnllercmanebat.
Hitautliorcoicclar matciiaii! iiiim^miiiur.ekiiik Gyp[iim,& pulucrcmaliorum lapi-
dum,pondusquccinercpJumbiciadtiidiITc. Deindcliquoicm,quomarcriasoJucb.>-
tur,fuilsCjvelaquamiacrrs,vckicetum,iii qiiuc.ikus t.icra; diiii)lutus,exodorecon-
ietSauit. Qtiamuis intclJeserit bubulumiaiiguinem huic mistnra; fuilse additum, vt
Marmor rubrum tabriciirent ;nam,tr,R'ki rcLiiporis.djrescit ,&maceriam. valde glu-
tinat. NonnulJibancmisturamsciolaciis,mstarptiltis,commjscenr, %ci addunt co-
iores,quosdesiderant,deinde bacillototam malsam agitant,quam exsiccatam arquant,
& Jmcgmatc poliunt.
HicronyrmnCardanus frussa Marmoris,vcI aliorumlapidumdiucTsi coloiis, pul-
uere Marmoris,albumineoui,aut pice, ve! aliorcnaciglutinc iungi polse asfirmat,&
C hacrarioneliihoitrota, Const.neinopoli, ina-deSapiencia:, Vcnetijs, inaidc D.Mir- Lithoftrttt
ci, Plorcnria:,ina;dcS,lo.Bapti(t;r,& Mcdio!am,in 3*ricSs.aurcntijcostarcasseuerat- txqmbas.
Statuasvcrc>,&simuIacramariiiorealkfitigi polsediuulgat .Cortices Vlmi,&popu-
Jiinaqua dccoquantur,&l'ctuentimaterit'Calxpurislima perinisccatur.dnnecformam '
coagalutilaciisacquirat,cuiMarniOTcandidiiTiiiium,&tritumaddaturimisturaadsor-
mas trahatur ,& m vn.bra sictetur. Eodcm nn.do vasa : ngi posse,paucisimpeniis, te-
stificatur.
Alij,ad fingctidnni Marmorifraginenta silicum,& variorum lapidum.sanguinem
liirci, velbouis, vinum ardcns,& fel buhulum commiscent ,& formas prcmunt, &
hacratione Mjrmormcntiuntur. Alij luni ,qui aquacalidacascum contundunt ad-
dcntcscalcem viuam,&quo(uiscolorcs:qui:iMio ,,ulkc ptiaycntll:isi upns,iblum-
liiodoCinnibrium.chrysocoMamJij-matiteinjOcluam.auiipigiiKiiJuiiijiaiKlaiacham,
viiidea.-ris,ceru(sam,&iiuiilescolorcs idoneosesTc Kidicant,qiiiacorpushjbcredt-
cuntur. AJij,loc(iaqu*,oleiiniJJniadhibent,iics.ii5t:cialia-em;irmoraabhuroidita-
Dtcdissoluamur. Boetiusnouisse fitetur It.ium qucmdam in Bohcmia.qui Marmor
clcganicrsimulabattsumcbatcniiiisiikwikiiiiatiksiti psilucicmredajLOs. dcindccum
calceviua,&aqU3gIutinispsofingciidisclcg;:ii!ii:iiti;si:]ii:L:i;;ibus. miltoramcoinpo-
ncbat. BoetiustaiiKnopinatursaI{as,quas,cVacutascsscadhibcndas,quirfacilepe- Lib.%,d__•
netrare,&partescopularcpuiIint. Poileaficritijj&facticijMannorissupcrficienu* Imd, cxs,
serucntiolcojinifricandamesseartirmat ,ncaquamcombiberepoJsic. zZu
Hodie quidamArtifices Bononienses Jumunt illatnGypsispccicm.quamVulgus iUrmor
scaiolamappcllat,&in ftiino coquunt (lcui cnim coCeioncinalbiJllinaincalcemabit) silhtmm-t
postcahuiicpuluercmdiiigentcrcnbro tarinario seceniunt,&cumgJtitinc, quovtun- boboh,
tur Inautatorcs,misturam coponune,&additisadlibirumcoloribus tabulas, vel co-
Jumnas formant, pumicclcuigant,&demumferro candente,& cera fiicant,deindc
friifiione panni gausapinisiilirum vocant)nitorcm illi gonciliant, Alij aucein,loce
eenr, fcruenti oieo lini vcuntur,

Ttc j EPI-


loading ...