Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 773
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0779
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMeuilici Lib.iV. ,,
VSVS IN MEDICINA.

MARMOR A, quamuisduiiilmia,;tL!Kdicanicntisiionsuntarccnd3. Quin-
iincioiiinesaqua-ilK-iniaksriiainioiccbibipoiTunt:diiiiiriiodoniituraiiigyp(i
iionparticipcnt: ctenim mirandum inmodum rcfiigerant, & in aliquibus
arTcftibnsfcc'icii^L- a<iliib;:i!!i!. Huius <.oii(ii:i(,niscstaquadc Borain AgroFloren-
rinoj&aqiiaBianduJa-inagroMmmcnsi. Paritci balncumAgnanum in AgroPisano tbtrmaks
admodumrcfi igcratj qu< niainli.cciiuiiv.anuorc;:;i; contitict :qimpropter ad stipun- <"}u<t mar-
dumcaloremnatiuumadhibetur ,& iuuat stei ilitatera, dummodo ab vteri laxitati^, mort*.
Marmorscrpenrmum vaiiasinincdiciiiaeitcrcecvircs. Inprimis nullum vcnenum
patiturmampocusum c* hoc Mnrn-on.ialKiL.unir, st;do:c,venenumprodcrc traditur.
B DcindehuiustnodiMarmor a]]igatum,doiort.5c^pi(is icdsrc , ii. Sc-ipenriun icttis sa-
naredicitur. Exhoc parautuririobi , qu; ;i i<bii(.-mibus conticibti^ardorcni niorbi
nuilccnt,pestileiit:am,& ijhsaikwrsiiiciai-cci!:, rn cniunscxanilicmata apparcrc so-
Icnt. Galenus ophitcm cum vmo,adcalcu]i:m icrciidum,propinat :cum vim abskr-
■'■ gendi,& confiiiigcndi u!ni|iisni vitiiim y< ssidcat. Alij in cilccni coJico jpkuritidc, Marmoriii
Torminibus, ventriculorcfiigcrato,Ntph:ii!(!c,& 1'oiia! is,li';c iticiii Marmor cn\a- r/irib/tsmer
mendantjdum JIJiiisiTagnicn;:,;'. ;ui iy;-,i.:ii, vd inacjua icn;~:iii c li.i^unij&panno Us.
InuoIutumpareianecf.a;applicaiir.
ItemMarmorcandidiim,&pra'sertimaIab;ifiiri:na-crotsiitilms inultumadiumenti
affetc. NonnullicandidiiniManiiorTliicnciitiialiigaiit.Alijcandidumalabastrum
cumlactc, ad pondus scrupuli, Dysentci icis propinam ,nain cum vchcmenter astrin-
gatjCenoexperimcntoiiiossanarttraditur. Vitandatametiest nimiahuiusmedica-
mentiquancicas,quani,uu, ad iastatgypsi,nocercpoicst. Veru.nproemplastrisala-
bastrum abaiiquibuscxurilur ilodicuudtiniccracis itirigcraiiiHuis imponicur. Vn-
C guentnmalaba(r;i magistrak in Antidotario Bonon]csidclcnbitur,cjuodpr^termul-
t»sherbarumsiiccos,tresvncias pprissimi alabastri rccipii,& iiic|uocumqicapiiisdo-fnqt&ttm
Iore,&coiitulionibu^facici,palTim,&fa:Iici cumsuccessiiadhibctur. Pra;cerquam- AUbajlri.
qu6dcumpicc,a£ rcsioa cxceptum,strumas,&duritias discuiit ,&,cuincetaco,sto.'
machidoioresleuat- luui.d 11 giujiuis i;ilj:cry;i:;::', illas, breui tcmporissp3tio,com-
. primit. Tandemaqua, jnquasolutum suerit alabastrum vstum,adcxsiccandasocu-
.lorum lacrymas,iio'v uiodicc conkrc. In Cvpio eruiiiirqua-d.itn vcni Marmoris,cu~
iuspuluiSjincurandisvHlneribu.s,pat3imac!}iibetur. ChymiciquoqiMaimorevtun-
turad spontaneas reram iolutiones,
VSVS 1N iEDlFlCUS.
PLINIV.S £respr;fcipuosMa^morisvsusproponit:prilnuminquitattinere'aQ, ^
Lrdifkia . sccundum ad staruas . & rei-rinm aii uasa vnsmeiitaria i oUoniam iru ' **. '

<ngucnta diutissimeincorrupta seruari prodit; Verum,projedificijS,Mar-

&..•}.& 6.

mora prius ierro, & arena sccari dcbtnt,deinde poJit.i ad itrucruras lautiores trahun-
tur. Mamurraeques Roinai.ns, tcstc Vo)atcrrano,fuit primus.qui domumMarmore rjy^-
incrustaucric. ParitcrcxMariiiore Hymecio Cjusstuorcoiumna; hibiicatir fiTuniLii',que,
ad ornandumatrium domus Ciassi adLicdta- iucrunt, ciunnondum in pubiico vlla: co-
lumna; marmorca? esfcnt visa-. Vndt postea ,progrclsu temporJSjintegrje domus ex
Marmotc varijs in locisconstruista suerunt, iuxta vulgaiumcarmen.'
AUafyissitiiMexssr.rgereedntlrsdsm*!.
CaceriimvsiisMamiorum irj fabiicismulroantiquior est, cum Eelloniusin mdc-
tibus Tioiai,columnauiecandidoMannorcconspica(iisfuerit :immd addit illam-j _ "f" J
p.irtemTroia;,qu!L;in locoinfimoest, iti^ra :n-.i;s Ikus, a:cx:(_:;ditiir,i;istarduorum *"^***
prcpugnaculotum.-habere murosex Maimore,tumaIbo , tumnigro tesscilatim com-
positos. PrartereatempIorumfabricKpotiisimuTO fnetnnt Mannorcie. Etenimsum-
Ttt 3 ptio-
loading ...