Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 774
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0780
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
D

774. - VlyCsn Aldrouandi
pmosiss^rjium illud Fanurn Delphicum , authore Herodoto, partim cx Pario Marmorc, ft
partim cx Ponino consbustum fuit.
Hinc PJmiLisMaimorParium.&PorrinumvaldesimiljaclsecoIIegit. Hiicrcspexit
Ouidins in Epistolis ,quando cecinit.
£1 Dearnsrmoreacnius m sdcfmms. ~.
Hisaddamusaras quoq;cxMaiinoribussuissc erei2as,duincanit quidamPoetaj
huncinmodum.
Mnraorctisitnt sttlttts c/itittrtisiWttltttrttpcr tirm.
Thcatrum quoq;exMarmorcfuissc fabrefaflum varij Autboresreccnscnt,&potjs.
simum Ouidiussiccanit.
;. Smeego ttt.irmi>rcirtspcxifttmmtithmri.
Ad finem, vbi est copia Marmorum ,iiue nouamexcitcnt a;dem, siuedomiciliuntj
aljquodconcamereiK,siueponremsuspcudant, Marmoribusvtuntur.
VSVS 1N SIMVLACRIS. »
klSCRIMEN inter simnlacrum,& statnam eadens non est in prasentia pon-
derandum, cum nulliusmomenti essc existimemus: sjepiuscnim nnmina hu-
iusmodiapud Authoresconfunduntur. Scimusquidemstatuasesse simula,
cra, vei imagmes, qua-aliquibus desunciisantiquitus decerncbantur, vt qui iam dctc-
ceranr,adhuc viuere viderentur. Quinimu viuentcsetiam siroulaeris,&imrmoreis,&
mcis honestabantur, quaiin foro,& in alio loco publico collocabaniur, ad perpetuurn
aiicuius rci benc gcsia; monumentutn. Quaproptcr adeo creuit statuamm numei us Ro-
ma?,vtaIterpopuluslapideus,vcImarinorcusibicssevidcretur,hincCiceroa:iquan«
L.%,deOf- do dixit: otmiibus vicis statua; fada;sunt. Noshoc in locodamus simulactum exMar-
£'• ■moreParioantiquissimum,quriderutumf'uitinantiquissimisRoma- minis.vbi mut
rtfalia^statuajantiquarindieseffbdiuntur. Refemntenim hocesst simulacrum Lucre-
da;Romana?,qua>fuitpra;cipuumcaititatis lumen, filiaTricipitmi Vrbis Prafecli, & C
vxor CoIIatini, quam SextusTarquinius stuptauit.
Postmodumstatua-marmoreasnonsoluRoma-^verumetiammuItisalijsinlociscon-
spiciutitur. Aliarum etiam retum simulacra ex Marmore olim fiebant: quandoquidcm
recitatSuidascurrumexMarmorePario mirabiliter fabricatum ,& Baccho. diCdtum.
cdatores fuisse,quemposteasacriiegusquidam abstulit. Marmorum autem primi Caslatires,
qu: fnmi. authore Vokterrano, Pipa-nus,& Scylus Cretenses,apud Sicyonem vrbem Achaixve*
terem, suerunr, vbi vena elcgantiisimi Matmorisfodicbatur.
Pra;terea simLiiacra, qua; Idola vocantur, jnfinita ab EthniciscK Marmorc fabrefacra fuc-
runt.In hoc sen su,intelligenda sunt illa vcrba M.Tulij Ciccronis,in epistola ad Pomponiiim,
AttiCum. Herm.t ilh uti Peittettct cum cttpitibtt; sttcis, tne mtxirae tsel/dsaat. Pctrus Crinitus,
per Hermas pcntelicos.exponitldola , nempe Mercuriolos ex Marmore pentehco faflos
quos Ciceromgymnasiocollocaredcsidcrabat. IndiquoquemultaIdolacx Marmorepa-
rabant,qucmadaiodurninprimocapitchuius primi libri monstrauimus. Nos habujmus
fragmentum M.nmoris scrpentini,vel ei congcneris,qund aliqui Psaronicum nempe varium, D
alijsturninum, acolore pennarum sturni,vocitant. FortaJsishoc simulacrum erat proaliquo
terminolocatum, vel alicubi pro Idolo seruarum. Habebat vestigium manus, & pedum sa-
tis euidens, & rcliquum mairnor figuram totiuscorporis longa velteindutilimuiabat, vt in
icone repra;lcntatur.


loading ...