Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 784
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0790
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
784- '" Vlylsis Aldrouandi
maxima vellicatione Patientes torqucnt.Horum icones, ad mentem loannisKentmani
inwbella o&aua delineantur, Vbi j. incalce tabella: ostendh lapillos intestinoruni./
quales iingulis menllbuSjaquodamPatientcexcerncbancur. B.ostEdiciconemaJteisus
lapidis ab alio excreti,peraluum CC indkantjapidempcr mediumsestum.DD. de-
notantforamentriquetrum. Quinimovelutllapidesproducunturinintestinisjpariter
£, j.Epid. in vtero generantur. Etenim scripsit Hippocrates fuisse mulicrcmdiutuino dolorc_
drca vrerumtcntatam,qua?postmodumlapidemasperumaborevterimanantenv,c£s-
saote omni dolore, peperic.
- Iamad hunianamcystim fellissermo eflconuerrendus, in qua lapilli sa>pitisa"Natu.
ra fabricantur. ExIoanneKencmano habemusinuentosttuandoqjcssc inrccepcacu-
lo fcllis ealculos magnitudine adajquantesfabas,ientes, audlanas ,&interdu luglan-
des,quorum alij crant rorundi,& alij angulosi, horumqjquidam pentagoni.aut hcpta-
gon^aucoaagonijvelpluribusangdisrefertiieienimqudpluressimulcoaccruanmr,'
cdmaioriangiiIorumcopiaabundanc,extcriusslauisunt colorisj&fra^iadcoloretn
subpuniceum indinant.cumcirculisseinuicemarnbientibus- QuinimoidemAuthor F
1 addh, annoquinquagcsiinoprimoposticsqui!tiiliesiinuin,duoscakulossupra viginti
in vesica fellca cuiusdam humani cadaueris fuisseobseruaros,quoru minimi pisis crant
simiJcs, maximi vero fabis respondebanr, omnesquc septem, osto, & pluribus angulis
erantprardi". Huiusgeneiislapiilorumseptemicoiics in secunda tabella repra;Ien-
lantur.
Nos obscruauimus ip receptaculo felleo hominiscalculum magnitudine cerasi sub-
stantiapingui, &friabilifulcieoloris,parsauteminterioreratcaua inssarGeodis;vn-
dcverilimilccsthumoremqiioquebiliosum.ibicontineri. Talislapilluspingitur iiu
tcrtia tabcila. Itemaliusapparet in tahclla quarta lub numero 2.
Tertiatabella» sn qua alius lapis vesica: fcllis monstramr.
1 Lapisinteger. ^,
2 Lapis apertus.
5 Particulaillius.

»egenerationelapillommin renibus ,nonest eur aliquisdubiret,c«m quoodiai»
expenentia id doccac. Pmereanarrat Dalechampiusnouisse hominem, qui per ab-
sccssumiumborum.quiiaminfiltulamdegenerauerat.multoscakulosinrcnibusge-
nitoscxcrcuisse. Imm6 nulte sunt partcs in hominc ,quar maiorem lapillorumdiuerli-
fmidm UUK-m P"»"» quim rencs;in quibusprocrcantur calculi tnolles, duri, magni, pa«"»
ttUum lat,.,anSubsi'rolu^'>«loribusaIbiJpuIli)ssaui,spadicei,&nigri,&interdum!ta
F™™'. vwj.vtpingtncquaquampossint.

Ots-

r-
loading ...