Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 825
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0831
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiiMetallici Lrb.IV.

!S

A aspera Arteriaad cordis ventriculos itigreditur,cum trunco in parte supcriori ,quo a Cranium^
reliquis partibuspendebat - Ailmiratietiam sumus in Musaro CalceoJarij Vcronensis Upidcum.
intcgrum Arictis capur cum comibus ,autictilis, mentobatbato, & maxillisin lapidem Corpcmg-
transmutatum ,p3ritcr,&caputpiscispcttificatum. tmiua.
IIITabeIlacxIiibcticonemspina;cuiusdampiscisinIapJdemconucrsa:,qua;adno-
stras man us p er u c n it.
III. Tabeliacum spinapiscispetrificata.

Rursus,inMusa;oCa1ceoIarijVcronensisdi'IigcntitfmirerumnaturaIium perscru-
C tatorisjconspicacisumusincegrumpedeiiumanumsaxea-nacur^quinisidiligenterin-
spiciatur,a tibiarecencer separatus eisc videtur. Immo Roma;,apud qiiemdam studio-
sumrerurnnaturalium,pesVituIipctri(icacusscruatur. AmpJiusintcrcajrera petrifi-
catajterramianguineisguttisaiptrsjimvidjmushpideamj&sanguisadhucrubicun-^
diilimusapparebar. Intcr partes Animanciuro, ilJe f.icile lapidelcunt, qua; magnaoi
cumsaxishabcncconuenientiamjVtossaicum.eKsehrenciaAiiltocclisJnhabencibus
symbolumfacilis sit transitus. Olim Bononia?in quadam Latrina, tibia equi in Japi-
dem mutata fuit inuenta. Toca «utemerat Japidea ,ej:cepta medulla,qua;adhue ps^xiiu cqni
rum molliserar, & quodmagis admirandumfnit,noningracumodorcmspirabat. Pa>pciri&ai*.
nter,cumolim,01 to bello,opificesin mctallorum fodinas Lydia;,circa Pcrgamum,
confugiisenc,earumoltiumab.holtibus fuitobstruclum, vbi omnes pcrierunt. Scd,
post loiigum Ccmporisinteruallum,apcrti5rursus mctallorum fodinis, inuenta suntca-
dauerHmoiTalapidca,vnacumvasisadvsushumanosjIlucdcJatis,quiasuccumlapi-
dcumcombiberunt.
D IV.TabclIa inonstratnonnnllaossa pctrirkata, qua-ad noslras manus peruenerunt.
PrimumestparsinfcHoroll]s!q>i>ra;i:.L saxta.iccnndumtstaliud osin iaxeamnatu-
rammutatum,&crystalIinacrustaina;quaIiterobdu.3um>vcluti Lcdtorinhac figura
InIocissubtcrraneisagriPerusini^nultaossa,&pra;sertimdetcslapidciettodiuntur,
quos Vulgus asfcrit cssc dcntes maxillares Elcpliantorum, qui, vigente bcllo ,ex Car-
thagincilluctii.iaij&ibimortuihieiunt. Hjnchuiusmodidentes,diuturnitate tem-
poris,naturam [apidfcann adepti suot. OlimapudlmpcracumNeapolicanummaxilia
Elephanri peti ificata seruabatur.
V. Tahclla cxhibci maxillam pctrificatam, quamobscruauimus, & delineari cura-
VI.TabeIIarcpra'sent'acdentesdcIineatospai-Jtcrlapi(ieosEkphanti,&B6uissub
nmnerol dens dcsignatus ,fuit maxillaris, quasi bifidus, cum quatoor figuris pileum
*n»i]antjbus,iiiquibusqiia;damconcauitates obscruantur,qr,a;,ad vsum retincndi,
loading ...