Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 858
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0864
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
858 - Vlyssis Aldrouandi
X.Tabellarcpra^entatsru&uspecrificatoSjveluti Amygdalam^Prumm^Oream, aei-
mim vuai Damasccna;,& Nucem myristicam; nam figura in secuado locoTabclia: de-
Imcata indicac lapidcm naturalcm , qui oculum bubuium rcpra-sentabat.
Varia quoq;scminafrugum,&lcguminumpetrificata inuenitiiitur. Pisa,&Len-
teslapidea?sorm«inMusa'oCakco]arijVcronen(is scruantur,quai parrim pluribus
coaccruata granjs,partim,iuxca /ingula grana, visuntur. Immd quemadmodum rc,
perinntur lapides , in quibussaxea Pisa iiiduduncur: paricer Lens saxca quandoq; in
iapidc, tanquam insua matrice,comprehenditur. Item,anms pra;teritis,communu
catU!nnobisfuitsetncn]apideum,nomincsemiiiisPlataniIndicss,colorissubferrugU
nei. Sed, jemine hoc accurateconsidcrato, tandem venimus in hanc scncentiam csTe
Ciccrpetrificatura,velqi!icladforinamCiceris,a Natura progenitum, Nisi velimus
asrcrere,ablndica Platano talia gigni semina,qualia innostroLithospermateprodu-
cuntur. DeniqiiefTumentumetiampctrificatum obseruauImus,quod fortassis aliun-
clcdc]acum,infundonauis,abaquasaIsa irrigatum,in lapidem transmutatum fuit.
Tale visum iuit ,anno nonagesimo primo post scsquimillesiinum: nam, vrgentc penu-
m annonar, ex longinquis rcgionibus Triticum per marefuit vcdum : quarc in vno,&
eodem sacco qua:damgrana semiputrida ,&qua:dam Iapideavisebantur,dum eius
partcsinterioresnaturam gypseam erant adeptar.
Carteruffljintcr plautarum partes,& arborum, nulla eit,quar cititis lapidescat,
quam arboris truncus. Quando igitur nobJsoftcrtur Iignum petrificatum, diligenter
inucstigarcoportet,an corticcm, medullam,&alias condltiones habeat,quibus ve~
CodUionts rum lignum gauderesolet: quandoquidem ex his cognostcmusillud olim vcrumfuis-
i-ig"'- selignum , quodnunclapideamformamestadeptum. Sinpra?di£tiscondicionibusca-
rebic,idnonIignum,sed quid a Natura stipiti simile produ&umfuistciudicabjmu?.
Quando igitut lignum Quercus,vel aljqua e:us particula insaxeam naturam mutabitur,
Dryices vocabitur, si Fagus, Phegites, si Alnus, Cletritcs^ si Abies, Abietites, vel Ela-
,tites, & sic dealijsarboribus dicendum erit. Ha;cautem nominaprasdictislapidescen»
tibus imponuntur, vt melius, & refliiis illorum varietas discriminetur.
Li.i.Epist, Si sumamus exordium ab Abicte, Matthiolus scriptum reliquic, repertum esse aFos-
soribus,inquadam montis fodina,intcgram,& jngentemAbietisarboris caudicem
totumlapidcumfac}um,corticcnonimmutato,pra?terquam in colore. Vnde conie-
flat Matchiolus olim hunc montem profundam habuisse voraginem, in quam Abies il-
la deciderit, qua?, diututnitate tcmporis, Iapideam naturam acquisiuerit. Huiuscau-
dicisportio delineatur in hac Tabella I.
I. Tabclla cum Abietitc Matchioli.Item, in tractu Eibogano, ad oppidum, quod a planitie Falconum nomen habet, itu
uenta?suntpermagna;AbietesIapidea;natutjvnaciimcofticibus,inquo.tumrimisPy-
ritesconcreuerant.
loading ...