Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 870
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0876
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
870 Vlyssis Aldrouandi

D E EBENO FOSSILI.
Cap. LXIII.

/VM Seruius in Virgilium annotauerit Ebemimcsse arboremlndicain

' nigricoloris,qua:ca>sadurescicin lapidcm,opportuncrraciatusEbe..

. nifossiliscapiti lapidesccntiumsubiungsur. Multi enimhoclignum

cssc petrificatum credidcrunc ,cum tamcn Ebenum fossile quid diuer-

■ sum existat. Pra?cerquamc]uod huius Ebeni historia nobis viam sternit

ad geromas: etenimhoc Ebenum ab Authotibus intergemmasopacas

collocatur.

Itaqi Ebenum fossile lapis est,non lignum,&Gcrmani, annotante Georgio Agrico-

Ia,vocantErdstockkin, cjuasi stipitem,vel truncum paruum subterrancum dicant.

Sunt,qut Anripathencognomiuanr,&,taIinomine,oIimVenctijsinGermaniamad

Georgium Agricolam milsum fuit. Gcsnerus Pseudocorallum nigrum appellauit. Alij

fauaiiu Corallium spurium. Alij Hypoxylon,& Palmam marinam cognominarunt. Vulgus,

-wy. Barbari, atq; Afti BauaJiam indigicant.

Ebcninomenpromeruic,quialignoEbeniarb6rissit simiJlimum. Georgius Agri.
colainterresfoiiikskues,cuniGagatc,Puniicc,&TophiscoI]ocauit. Quiiiimrjsub
finem iibri septimi dc natura Fossilium, rctulit Hildesbdnv(Gcrmania?locus est) intra
terramaluminosam, iuxtalignum in lapidcm mutatum,& in eius coromissiiris reperiri.
Id ctiam sparsunun aliorum lapidumcauernis, tanquam in aluo IatibuI;ui,Theophra-
Zikl6- c. ^us pronunciauit, qui,teste Plinio, ad instarcornu politi radiarc tradidit; immo" ad-
jj_ diditsolidumclTe,&candido,&nigrocoIorerepcriri Estautcmlapiskuis,&aspe-

ctu similis Gagatijsed nacuradiuersa,cu igncmnon sentiat,quo Gagates consumimr.

DE LAPIDE CYANEO, SlVE LAZVLL*
Cap. LXIV.

&QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.

giYANE VS lapis,siuesccundiim ArabcsLazuIi,carruIcJeoloris,&au.

™ reis aliquando guttisconsperlus apparet,de quo in priscnti capitc,ser-

monemhabcrc statuimus;cum intcrgemmas opacasab Authoribus rc-

ponatur. Sunt, qui, hoc codcm nominc, succum mcrallieumca-rulcuni

coguominant ,dequo, in octatio Capite tertij libri huius Tomi, vcrba

fecimus. Quarocbrem,nonintclkitaCyani homonymia ,rmilti Au-

thores roto ea-Io errantcs hunclapidem cumsucco metallicoca-ruleo confuderunt,& H

piitsertimquiaapud Dioscorideni,&Galenum,Cyanuspiguientnmcst,quodPlinJus

Carukum indigicauit.

Plinius himclapidem Sapphirum appellare videcur,cum nullibi Sappbirum pelluci-

Stpphtrtts damgemmamconsrituat, huncq; puntstis aurcis radiare retulit i qua; eonditioncsnon

PCtuif. Sapphirogemma?pelIucidar,sed JapidiLazuiigemmajopaca; compccunt- Mestietapi-

demhunc,cumsciniillisaureisn!aculatumobseruauesit, steilatum indigitauit. Tan-

dcm Vulgd lapis Lazuii, scruato nominc arabico, appellatur,qui pluraajquiuota, sy-

nonima,& etymologias ad hunc lapidcm speciantia scire cupit, ad caput ociauura libri

tertij confugiat, vbi fuse de Cyano egimiis.

mrBmnmm
loading ...