Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 892
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0898
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8p2 Vlyssis Aldrouandi
RursusViegaSjjnexpositionevigeiiiniprimiCapitisApocaJypliSjasseruitomnesIn- E
terpretesvnoorefaterimyslicarciIaspidisam"milationemDiuoPctrocompetere,irLj
tjuo fides, post aduentum SpiritusS.incti, sirma scmpcr remansit. Quamuie,Iaspidc,
quilibcr Apostolus, propicr firmitudioem fidei, designari possit. Namque sicuti, lioc
lapidegeslaco/peiftrasuganturjpiiriter^olaiidc^omniaeitcrumphantasmataabiguii-
tur;An plius,exscntentiaComelij a Lapide,&Ribera;,Iaspide,ParriarchaTribus
Cad.obforcitudinem,dcnotatur:cutn riarc Tribus Gad fortissimcalias Tribusad ter-
rampiomiiTam pra-iuerir.
PenudlaspisprimagemmaApocalypsisprjmdaniculosymboIiApostolicimysticc
conuenire vidctur. Primiim, quoniam saspis caitcros lapides prctiosos antiquitate
superat:cumNattiraaliasgemmasinslnutcrra?abdidcrit,laspidemvcrd,iuxcaterra;
superficiem.omuiumoculissLibiecerit.Pariteridvericacibuslacra; fidei,&Theologia:
coniingitjquacumaliaiprofiindioremspcciilatioiiemexpossulant ,alia; veropecsepa-
tent,scdnullaanciquior,&c!ariorcit illa,qua.'Deumeu*edoccr. Deindeveritaspri-
miarticuli omnipotcntiam summi Opilicisindicat,cuiusopera,tam varia,&multi~ I
pliciajiniocoterrariiotbcconspiciuuturjqu^varietatecobrislaspidcijdesignantur.
Immoveritas primi artieuli omnibus Idoiatrijs,&fii3is Da;monum superstitionibus
opponitur;cuiusrciIasp:sidoneumsyrabolumelTcpotcst;cum,pro amulcto,aduer-
jdot* qut sUscuniSacetriculamcnta,&pbantasmatasuspendatur:quandoquidemIdoiationnisj
'&'■ qua-daminaniaphantasmatadiuulgancur. Deniqisi Iaspis cutelamgestantibtispra;-
srac;aslimiliterveritasprimiarticuli nobisp.-itroeiniumDeiomnipotcntis pollicetur:
C*M4* iuxtailltidlsaia;. TemmlifyidcmpropiigKaiuUtm, Oeterumcum multa> Iaipidis /pc-
cieshac^cnusmcmoraca-iucrmCjmanifestarcojiortccqua-namJnsacrisPaginis.no-
inine Iaspidis,incclligatur Alcasarij opinio fuic,illamspccicm csse jntelligendam_*,
qiia:inPalestina,&intotoOrienCc fVeqticns inucnitur. Talis enim. cst viridss ,Iinea
alba insignita, & Grammacias nuncupatur.
M O R. A L I A. s
[ AXIMOPERE cupimi!siIlaeciamrecensere,qua;exIaspideadmorum
iutegritatemtrahimtur.Etenimlaspisviriditatereferrusbomineminterpe-
ricula tutuui rcddic, male; cijs rclucratur, visionem acuit, phantasmata fu-
Tidtscui gatj&dcniqucardottminternumextiiiguit- Meliustamen argento,quam auto in-
swilts, clusussuasvinutcssxcrcct. Fideshuiuseoiiditiomsessecradicur, qua-homineminter
aduersalecurumconstituit,m,ileficijs,rjcmpcDa;monum,&Ha;reticotuintentamen-
tisoccurrii, yisum iiitelleiSusacuit ,& tandcmfcruorcmauaritia?,&libidiiiismitigat.
Dcindcmagisinaigerit(Klaiisus,quaminalioinetallo magnificaturiquandoquidcm
fidesineliiq':Ltt EuangelijPrsconeinagts,quaminalio homineprogreslumfacit,dum
difsunditnr, & alijs conmiunicacur.
Rui s us Iaspis gestatus ardorem incernum tcmperat, febres ,& bydropem curac. Pe-
nitentiahuic lapidi comparatur;nam quando homoillam serioamp!ec~titur,abacdorc H
volupcatum,afcbrclibidinosa,&ab hydrope auaricia: liberatur. Quinimo si sttdoc
immodicus,gestato laspidc,cohibctur: pari ratione, vi pcenitcncia;,sudor malarutn
cogicacionum, & languis prauarutn deliciarum coercctur.
VSVS IN MEDICINA.
INTER tothuiuslapidisspcciesjlaspisomnirtprcstantisj-musin vsumcdicovsur-
jiandusest,&ta]is,admcnte AlberriMagni.cst viridisjinbiciindisinsignirusnotis.
Piinius verba facies de Iaspidc,optiina speeiem illam eslc iu(iicanit;qtieiionnihil
purpurei in se continct,secundu locum a(signabat illi,que eoloreroseo dccoratur, & in
postrcmoIocosimilSsmaragdoreponebat-Alcasariusexistimatiit illsi laspidcesscpra;-
feicdu,qui virore habet cum linca alba,& guttissanguineisesl maculatus,qu£ Grama-
tialuperiiisnominariexplicauimus,Itaq;hic,cj:authoritateAlberti,Matthio!i,Mylij,
&alio-

M:
loading ...