Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 895
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0901
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

MufeiMetallici Lib.IV. 8pj
D E HELIOTROPIO.
Cap. LXIX.
^E Q V I V O C A.
BJEPIVS,inant«edenMC*pJteHeIiotropij,mStionemsecimus,qBKi >
; cum laspide maximam arfinitaiem habeat: quare ordinis ratio expo.
| stulai, vt inpwscntia^dc huiusmodi Japide sermo habeatur. Atno-
' menhocmultisalijsconucnirevidetur,itautin a?quiuocationem in-
• currat. Primitus Heliotropium estherba apud Dioseoridem,cuius Lib.^ta ■
tbliacumSole,nubilo etiam Ca;io,circuniagiintus:tanta estcumSolc J?j.
huius simplicis herba- conuenientia. Huius postea planta; Bauhinus, in Phytopinace,
«juinquedifferemias proponit. Pra;terea Athenams HeliotropiQ scribit esse Solarium,' tikj.
ve]locum, inquo hora;adSolcm,veruto vmbramfacicnte,denotantur TandemHc-
liotropium est gemmaopac»,dequa in prasenti Capite vcrba. fiutit.
NOMENCLATVRA, ET ETYMVM,
HIC lapisab Anselmo Boetio vocatur Heliotropius, fortassls ad disserentiam
planta;. VetumapudGra-coshocnomen pJWpoiri!is,nempe-HeIiorropium,
tam ad plantam,quam adIgemmam indicandam.m getiere neutro vsurpatur;
Huiusautemnominis rationcm eskd:cimus,quoniamGra;ci »*»> SoIcm,iVj>5*pii
motioneuv,velconuersionem appellant: namq; lapishicsubaqualocatus, cxPlinio,
CsscIsidoro,ad radiossolares, ob viuacemforsuan rubedinem,& viriditatem, colorem
adeoeroceumspargir,vt acrem nubibus repiere vidcatur.Aut eriamitavocatur,quo. RtHetrosi/
niamextra aquam,instar Ipcculi,Solemrccipiat, illumq; tanquam Edipsiafssiciatum essccim.
ostendar. CumautcmhiclapisSolisclaritatemmutarc vidcatur, nonest mirandum,.
£nomen Heliotropij sibi comparauit. Id eleganter expressitMarbodcus his versibus.
Ex rt ncmen onbtm til Utticiresti gcmmt,
SjixSoIis ndiji in aqitastibttcU bmlh;
Sauguinetim rtddit tnmato Intnint ioltm,
Ecltpsstoq; nevtm icrris tsfundert togit.
Huiusmodi cJsvflus de Sole ab Heliotropio nostra» a-taiis non producuntur: quam.
obremnecessirio assercndumerit,vel Heliotropium Antiquitatis a nosirodiscrepare,
vcl huiusmodi affcltiones Heliutropio perpcramfuilleasiignstas.
| D DESCRlPriO, ET NATVRA.
IN describendo hoc lapide, eum Marbodeus eum Smaragdo similem, & maculis
consperiumsanguincis conliituii:canit igitur de illo huncin modum.
Stngutntis isprfam guHtl,similem^Smarigde.
PorraceocolorcinfcaumiideturHeliotropiumguttispuniceisj&venissanguinew
distinctum, ad dtJ&rcntiam laspidis vitidis, in quo maculx sanguinea; conspiciuntur:
«umHeliotropiuninonpunftis,atq,gutti"s,sed vcnissanguincisinterstinguatur.Virci.
rem autem non habct ckgantem, quoniam ex succis non claris, immd turbidis, viri-
dibus,rubris,& nigredinc quadam infeclis,in linu terra-,concreuit. Apud Anselmum
i Boctiumha^cgemmaopacaestjviridis.sanguineispuniais.autvciiisvariataihodieqi ' *
, lalpisoricntalisappellatur. Apudnonnullosprillinumnomenretinet,pr*scrtim_* laspisorie.
cjuandoaliquiex parte translucet: hac cnimrationeGemmarij peritiores Heliotro. tntts.
pium ab laspide discriminarc solent.
Est
loading ...