Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 903
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0909
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetailici LiKIV, 90j
j A latitudinis:tunc eriMii iatera cyatbi verbcrari a[Tcrimt tot icTibus, quot'bora;diei ab
horologioniachinalipcrcuifefuerunt. Id autcm homines tantcm^rr-odovani^&irua
rcbusnaturalibusparum versaticrcdimt;siquidemhora;nona^aturasedabhumano
ingenio excogitata-, & institucarfuqrunt.
DIFFERENTLE, ET LOCVS.
Dlstribuitur hic lapis in Orkntakm, & Occidcntalcm. Vocant Orkntakm ca>-
ruIeopOtius,quamviridicoIorerefertum.Occidentalisest,quimagis vire-
scic,&p!usiustoaIbescic. CscerumOricnralis adhuc duplcx consticuicur;
nam alius natiuumcoiorem pcrperuo seiuat, & hunc de mpe vcteri nuncupant. Alius* ■
colorcm paulatim amiicit, &quodammodo vircscit; huncque derupenoua indigitat.
I-apidesprimjgcncrisin Persia,& India Orientalie;uuntur, secundiinHisp;jnia_*,
B Germania,Bohemia,&Sileiiakucniuniur. In PeiiiaTurcoisquibusdamlapidibus
nigrisadnascitur,quasi illorumexcrcmctitum esse iideatur.Sidirterentiara magnitu-
dine,vclmolc Japidespetatur, noranduin clt,Turchesiam nunquam,autrarissime013,
ioremnuceanellana imicniri.Kcferunt tamen apudMagnum Etruria:Ducem,magna
«bseruari, quo; Caij lulij Casarisefligiem ostendit,
SIMVLATIO, ET COLORIS \
emendatio.
VENETIIS VittatijTurchesiamelegantersiinuIant. Boetiusquoq;narrac
se vidiisc quamdam Gallum, qui cx varia matcria Turcoidem ita mentieba-
tur, vt,propter venulasnigras, quasillt inscrebar,agcnuina distingujmini.
C meposset. Immo,propter artiikii elegantiam ,caro satisprctio pro fistitijs, &fassi- .
cijsvenditabat.
Pmerca, vt h»c gcmma colorcm amiiTum recuperet, camikum transmarinu aqua
chrysuka soluunt, dekdc,fa-cibus postdeililJarionemaquarreliciis, lapidem frkant, ■
Alij in aqua chrysulca^lapillum imponunt, dcinde abstcrlum accto, modico temporis „,
spatiOjCommittunt.&tandemaquafrigidiiTimamergunt^siceninicoIoratioreuadit.^"''.^"^.
Alijacetum ,& salein amoniacumadhibcnt. Caitctum huiusmodi artisicijscolor ia-m""'J4r"L
trinsccusad cutim lapidisextrahitur, qui postmodum pedeidim euancscit,gcmmaq;
ingracior, & vilior redditur. Quarc satiiis esset, ad mentem lioccij, cucim lapidis exti-
mamoleo vitrioliexcderc, vtcolorsubie^us elegantiorappareat. Cognoscirurau-
temlapidisvitium,scilicet quandoaliquoarcificio lapisiuerit coloratus;quonianurf
coloinonest a:qualitcrca;rukus,duminsummicace lapidis continuo vsuabstcrgitur.
D VSVS I N MEDIC1N.A,

& alijs.

AR A B E S hancpcttam ad vsummedkum trahunt:nam Mesue,in Ele&uario
dc gemmis, pr.rscr ibi r gemmam Feruzegi,quam lu tcrpretes Smaragdum ex-
ponunt jsedpcrpciam,vtGargiasab Horto animaduertic,quiTurchcsiam
incclligivoluit,qua;AraL'icePetuzegi,velPeruzoascribitur,nimirummutataF.Iitcc-
rainP.&vicilsim:namq;ha-dua;iicccra;magnaminterse3ninicatemhabciit.
Dcinde tancamauthoritatemapud viroshabet Turcheiia, vt nemo niii hanc habuc-
rit ckgancem ,proprias manus ca exornare voiucrit. Multi tamen, pro amuleto, ad jsmsletum
casumsuspendunrAprssisertimKquitantes^vtcascimabcqHoarceantiquarchi-copi-^
nio ica inualuit apud Turcas,vr, capira eqHorum, eorumq;omstmenca huiulmodi la-
pidc cxomcnr,
Gggg i DE
loading ...