Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 912
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0918
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
pu -Vlyssis Aldrouandi
curo serlpserJt IPIlnluSab sdustione Antachatis odorem aliquemexhalarc: quocircCa E
Matbodens, & ipse huc rbrtam*srespeKit,quando cccinit hunc iumodum. -:
'e4 ejr sjilt inyrrkd {titccnfu} /pirniodorcm. ' ' ' • •■ -
Vcrumhancpo(trcmamiliftecentia!ripotiusaCis«CWsconcrctos,qu5madIapides
referencUm esse censemus,
L O C V S.
NOMENhuiuslapidisIocumnatalemindicaccpauloanteexpIicauimusinam
primiim in Sicilia,iuxta ilumen eiusdem norainis,inuentus estc tradituc. Ho-
•die pulcherrimas,& admirabiles huius gcneris lapides India mittit',quinimo
inPersiajAegyptOjPhrygia.ParnassOjThracia^LcsboAKhodo^admcnremPImij,
nascitur.Nostris ramen temporibus,vt Anselmus JSoetius animaduettit, in Getmania,
sub Ditionc Landtgcauij, a Liistenbcrg, magna horum lapidum copia inuenitur. Sed F
inrerdum ibi ita eleganres cruuntur Achates, vc cumorientalibus certent,atq,etiam,
pro talibus, vcnduntur. Item in Bohemia., non procul ab Argentina ciuiiate, Leuca-
chatescumpunclisnigtiSj&puspureisessbdituc.

MYSTICA, ET MORALIA,

H:f JE C gemma,ob varietatem colorum, a RiberajTribui Issachar aiiignatur,cutn
arietatcvittutum deletstaretur,qua' cum essct in tenebris, inter peccantes,
indotem non amisitiimmo criminolosad iustitiam vocauit. fctenim in sa-
*, cro Codicc harc leguntucLattace Zabulon in exitu tuo,& Issachat in cabernaculis tuis,
3$• ■ populos vocabunt ad montem,&ibi immohbunt vi&imas lustitia:, nimirum tanta;pie-
tatis etunt, vt ad tcmplum alios vocent, & viitimas Deo gratissvmas immolent-
Quj atitem Christiana morum honcstate refertus esse cupit jConditiones ,&prairo- g
gatiuasAchatismcditaridebet:quandoquidcm sigemmah^cvisumrecccatjsitim ex-
tolIit,&venenumrcprimJt:pariter sacriEuangeIijPr*co,exemplo,&doiSrina,V!lio-
nem fidei in alijs scrcre ,& augere debet,ardorem,& sitim auaritia; scdare,necnon-j
viruscriminumj&mLindanKvoIuptatiscQmp^scerc. Prartecquamqudd,si Achateshac
proprietate gaudetj vt sitim extinguat, porerit etiam ad gratiam diuini Spiritus com-
RiHmgrs parari. Nam quando, in sacrispaginisj Cbristus,apud loannem,ha;c verba protulit.
//* ciii CVW ■%i<i biberit c>: Imc aqu.i, <jii«ru cgo ci.iio ci, ncnsiici in encrnum. Ha'C VCrba a Saniftis Patri-
furatt, ^BshqncIociMicKr.oiicntibus.ad giatiam diuinam irahuntur, qua;sitim anima:,nimi-
rumvanadeuMeria,&cohcupiscentiasc>:rin;<mt. Qninioid itoc a/Iertum deliti Ctiam
corporali csponipotestiquandoquidemnmita cxanpi.; vironim ini'ignium,apud Me-
taphrastem rccitamur, qui gratia diuinj Spiritus repleti noss solJim ad dics, iedetiacn
admenscs, &aiinos, absq;cibo,&potuvitam ttaxetuntt-
VSVS IN MEDlCINA. ■
V 1-Tl traduntqunmcumqueAchatisspccicm non vulgaritecpcodcsse Pa.
ticntibus,iii expuguandis venenis,nccnon in curandis Aranoarum,Scor«
pionum,& Viperarumi£tibus:ide6 Crctenscs hac rationemoti Achatem,
gcmmamsacramnuiicuparunt.Ha-cvirtusnonfuitJgnotaMatbodccquandocectnit,
ble NcpsviYits f;,gr,; ,rjr /yiodFiinrasitndit.
MyiiuSjinhoccasu,puluercmhuiuslapidis inaliquo liquorc pcopinat,vel parti-
bus a venenata bcstia vulncratis inipcrgir. Alij autem, in hacatfeilione, jilam speciera
Achatistantummod6pi-obantjqua:-pciIisleonina7Coloremrcscrt. Hancquoq,virtu--
tem Aquilis notam esse scribunt, dum in nidis /iiniiuu* l.ipidsin cum prolereponuntj vc
pullosamorsibusveneuatarumaoimantium tueantitr.Seddubitadum,ncauthores,pro
Ach-atc, debeantlegecea;titcmlapidcni, quj.iiiAquilaiiuiinidisiiKicnitucvtsuoloco
cxpli-
loading ...