Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 923
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0929
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusseiMetallici Lib.1V. p.25

i inOnychevai'iasrconesoftcii(semus,iu«atabclIampropositam,qus«[hibetv*ms
Nicolorum, vc! Onyculorum species.
j, Nicolus cum figura mulieris manu caput truncatum tcnentis.

3. Alius cum figura hominis ludtantis cum Leone.

j.AIiuscumkone hominisremummanu tencnris. .

4. Alius cum cfrigie auisretrospicicntis. J

5. Alius cxhibcns formam equi mariui» ■ ■'
i. Alius cum konc Lupi. *

7. Aliusosrendensfiguramequipiogrcdientis,

8. Aliuscumeoruo.
5.Aliuscumhomincaicer3manuchartamKnentis,aIterapanisfru(tumeithibentis.

1 o. Alius cum puero mami iaculuro ,altcra dauam bumcro impositara ampleftente.

11. Alius cum pusionc insidenic supra cquummarimira.

1 j. Alius cum figura antiqutvasis.
5 t-. Aliuscumf.iciehumanaorchiantc.

34, Aliuscumfiguracapitislmperacoris.&rionnullischarafleribus.
15. Alius cum figura hoininisbaeulum tetjcntis.
i6.Aliuscumlittcrislatimsanriquis.

DE SARDIO LAPIDE;

siue Comeola Cap. LXXV.

SYNONIMA, ET ETYMVM.

- T> calcemhistoriielapidumserniperipicuorum ,vel semiopacorutn re» i

ponimusCorneolum, cuius nominummulticudo nonnullos Authores
dccepit,viAlbertumMagnum,Marbodcum,&Rueum,qui,capitibus
distinstis,dcSardo,&Corneolopcrtraftarunt.Boetiusiamen,&alij
eruditi viri,cxperientiateste,Sard!um,&Cotneolumiyuonimaesrc.
tradidcrunt. Itaq; primolapis nuncupatur Sardius,Sardinus,& Sarda,
pariter Grtfcisoasi^W *&-■■, & »= yl"»c, quoniam hic lapis, authore Plinio, a Sardibus
primum repei tus suerir. Quamobrem MarbodeusPoeta huc respicicns canit..

Sirdttts i Sardis t't, i /jitittis tntt re/itrtitl
Sortk tts nooicn, rubrifeitt essi coleris.

AH;voiueruntcogiiommatumfuiiTcSardium,quiaSardiopiscisaleconditoaiIiiTii-
ktur. Erit igitur priroa gemma impositaRatioiiali Aaronis,quam Iudtfi perpcrani_# primt gt-
RubinumesscarbiErantur. Hodk-pasli a vocaturCorneola, Corneolus, velCarneo- mi g.tti$-
lus, &idcmiiGmciiit.ilicc,Gallice,&Germankc,paucis rnutatis litteris, Anscimus n$lis.
ISoccius rct ineri asstruit. Comeolus autem quisi Carneolus appellatur, quia colorem
D carnisimitarividcatur, vel, vt voluit Albetcus,quoniam rubcdincmremissamhabeat,
qualisiu locura carnis obleriuri solct.Idcirco Aliquibus, ob eaindemrationem,Cor- Coraeriatt.
jierinaqiialiCarnerinanommatur. Corneolum ctiam meritd indigicare poterimus:
nam inccrdum itasaturate rubct, vc Corna rubentia aunuletur. Hebraice hunc lapi-
dcm vocari Adam rctulit Alcasarius;quoniam ha:c gcmma.suo rubore, colorem huma-
na: carnisrepia;scntat. Vulgo Comclio, & Corttiola dicitur.

N AT V R A.

IC lapisestscmiopacus,&sortaJliscarnem,suo eoIorc,simulat. Quareanon-
milliscolorcni sanguincum habere, &speciem ignisreferrepcrhibetur. Ha-
bctautemhacpioprictatenijngenitam, vtintcrsemiperspku«lapidcs,tar-
■;oreaisiiso hvberctunquarc gemnu ha:cinaeuiam,vclvapartmnon rimer,

qui

H
loading ...