Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 926
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0932
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P26 VlyssisAldrouandi

MYSTICA, ET MORALIA:

CVM hic!apissanguincositreferiuscolore,nonineptegloriammartyrijsignu
ficare potest. Deinde , quia aftusohumore,hic lapisrardisis hebetatur,my-
sticcporestRubenindicarc,quiminus,quamteijqui traire;,suftuso inuidia:
Gtntf.t.tf humorejmbutus est: namqi inamore constans, vt legittir in sacro Codice Iosephum
a manibus fra trUm liberare conatus est. Amplius in tacris Biblijs hec habentur vcrba.
£ice sedespoStaerntincxio ,&fi<pr* scdcm sidcns , &tjtti sedcbst similts tr*t espettu laspldis,
In Jpota- & Sjr^'K'-siu''^us verbis,vtmystice explkat Cornelius a Lapide,Ioines ostenditima-'
lyps.lt n. ginema;terniPatrrsIaspide,&SardioiiguratamjCuiussymboIimystcriume6spcaat,
"' " * vrintcradmirabiliaopera,qua'sacraf iittera: aitcmoPatri attribuunt,duo clarissimfc
cmineant i nimirum rerum omnitim crcatio adumbrata a colorum varietate,qua; in_*
laspiderefulgcntjdcinde Christi Domini rcsurrcctio Sardio lapide figurata: bic cnim P
lapisspecicm humana;carnis rcfcrt i immd caro in lapidcmtransmutataesse videtur:
hacdecauia mystiee perspicuam,&immortalem Christiresurgentiscamemdesignare
potest. Pra-tcrquamquod sicutiSatda babet hanc prarogatiuam, vt eam gestantcs
agatingaudiumipariterChristiDomininostriResurrccliodiscipuIosIvtificauit.Rur-
sus sicutiSarda Feris terroremincutit :pariter Christus reuiuiicciisDamones insigni
terroreaflecit. Insuper,admcntemComelijaLapide,perSardam,DiuusBartholo-
inarus Apostoiusmystice denotatur: nam veluti Sarda sanguineo colore est referta, &,
insitavi,Feras perterrefacit. Similiter hic Apostolus,detrafla pcIIe,totus sangui-
neusapparuir,&Feras,nempeDa:monesperterrefecit.

Moralis dodtrina hunc lapidem rubescentem, & Feris aducrsantem medkans, hunc

adChrj'stumCruciafltxum,cVsanguine rubcscentem comparat. Quandoquidtm_*

criminosimemoresChristipassionis,ferasbestias,nempeDiaboIumi&mundumnoti

metuunt. IterumhicJapisrubescensindigitogcstatus,sanguinisssuxum supprimere

■PsxitfKtw dkmit. Huiusconditioniscstpa:mtenti3,qua;procuIdubid ssuxum sanguinisvana: **

tui cpmi*. voluptatis compescit

VSVS IN MEDICINA, ET IN ALIIS.

LBERTVS Magnusscriptumreliquithunclapidemgestatumarcerefasci-

nationes,& aduetsari vcnenis, iilisq; prassertim, quarab htimorum corruptio-

■ neproueniunt. Deindeappiicatus tumoribusabhumorc calido ortis mede-

tur, & puiuis huiuscum vino austero exhibitussanguiriem vndequaq;ssuentem coer-

cct. VcrstmMarbodeus,in hoccasu ,illam pra-cipuc Corneoli specicm commendar,

<jua?carmstotura:aIsimi]aturhisversibus.

Snngutms ex «ri mbro siHit qnenician^ssuortm,

PrstipuetaktnpMUatsif&mimifluXum. ™

' Insuperhuiuspuiuisaddentificia trahitur,quoniamdentesmirandum inmodum
dealbat. Rursus,exAibertoMaguo,&aiijsAuthoribus,Corneoius malitiar Onychis
reiistere,ingcniumacuere, animum cxhiiarare, &ingcntesirarummotus compesccre
traditur: proptetca' Marbodcus sic cecinit:

Nam Upis bie digito, colloucgcrer/tisudhitrtns
Itt disteptando surgenlcs mitigal tras, .
HieronymusCardanus,insuode subtilitatelibro,boc lapide gestato, litigantes
fieriviclotes,&homineseuaderediuitesdiuuIgauit. Verumuon estcrcdendum ii-
lis,quiinterduminsulrissimasna:nias proferunt. Plinius hunc iapidem,apud Anti-
AdjtgiU*. (juitatem.infrequentivsu sigillorumfuisse atseruitjcumnihilcera: in signo retineat.
Hanc proprietatem Sardonychi etiam conucnire in capite antecedenti cxposuimus.
Hcdiead variascailaturasexpetitur, qui vsus non est nouus;cumBeda rccuierit Israo.
litas,in Dcietto, raulloslapides huius generis scu Ipsitle.

DE

r-

A:
loading ...