Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 936
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0942
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
pj5 -Viyssis Aldrouandi

cupatur,Scfortassis erit islaIris ,' quai» Vetercscera;similem constituebant. Eritqtie $

£,37.cj.{j,fortei!JageiiunaapudPiinium iquajdistinguiturmaculaalba ,vcl nigra ,&zeros di-

citur, Pra;tcrealrJdes,quoadmateriam,diuersa: constitmmtur. Nam quaidamj

irides sn-exsucco pui iisimo generantur,& Crystallumlimpidiilimum smulantunquamuis post,

ritt modum, copiaanguIorum,aCiystalIodistinguancur.Aiia;Iridesexsuccaimpuropro-

ducuntur,qua? nonita diaphana:,&pcrspicua:apparcnt. Alia; tandem (sunt, qua:ex

succo vario rcsukant;conscquentcrq;has Iridesnon codemcoiorc omncs rcfertas cs-

seintuemur:namqua;damalba;,qua,damnigra;,quasdamcitrina;,&qua;d.inisubtu.

braroculis intuentium se sc offerunt. Prxterea, ra tione angulortim, Irides ab inuiceni

discriminanturjetenimqua>dam habenrduodccimangulos,hosq;intcrdum ajquales

interdumina:quales. QiiicdamscxanguJis perocnata:inueniuncur,Iatcribus a?quali-

bus,& maqualibusicii rtiotit t.cii ijJdimsum pra:dita;,nam quardam acutis ,qua;-.

dam, vcl insummo,vel inimo,aliquandoacucis,&aliquando obtusis artgulisinsi.

gniuntur.

Rationc substaotia-jCrystallum aliquamsortiturvaricratem, nam aliquod valdedu- I
P/iudeAda tnnt tSy & Pi'cudoAdamasvocatur,sedpostcaigne,&sencciacorrumpitur,quodAda-
tnai ^jV.mantigenuinonequaquamcontingir. AttamenPseudoAdamasalijs Crystailisnobi-
lior penes'Auihoresdicitur;quemadmodmii Cryiialiumcitrinum est nobilius Iride,
&IrisnobiIiorCrystaIIoappeiJatur. Nonnuiias tabellas bic exhibcmus varijsiconi-
busexornatas,qua:nonsoJumrudimejiraCrystaIlorum,sederiamCrystaI]a, &varias
I; j d es r ep ts(e ntan t.
i I. Tabellaostendit Crystallumcumminera.
i. Minera CrystaJIi". ^

3. Mineraplumbea vnde Crystalla tanquam ssuores egrediuntur.

I. Tabella ostenditCrystallum cum mincra.

I.TabellaostcnditCrystallumcummincra.

Vidimusolim aiiam CrystaJli congeriem hicnon delineatam,in cuius latiorepar-

temuscosa:qiia:damportiones,veluticapiilamencaapparebant,qua;ramulos tcnues

musci referebant. Quinimoinhuiusmodicapiliamentorum medio,figura arcus car-

,, lestisconspicicbatur: hinc non immerito Crystallumdendrir.es nominariporerar.

aL'teS Item°t)seruauimusCryital[um,inquomateriaqua;dam Antimonio similis a Natu-#"

tryt&t um. ra£„crat jnclula (n(:cnon conspicati fuimusaliud Crystallum,in quo arbores, ftnmi-

na, monteSj&aliaNatura;Judicra viscbantur.

n.TabellaostenditfiguramlapidismaicriaCrystaIlinareferti,quiobvariasfigU»
Tas,quasrcsercbat,admirationcmno[tmediocrcmintuentibusarfercbat.
loading ...