Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 945
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0951
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu&iMetallici Lib.IV. p45
V S V S IN VARIIS.
OLIM Crystalluin, iima scntcntiam PIinij,radijs Solaribus apponcbant,&
ignem Crystallo corrcptum fblijsaridisexcipicbant. Marbodcushunc affe-
stum manifestai his veriibus.
jgundtitpis bttsolisnbitBaswripitigmm,
A-l:*.yts: Isn soUi tiine tttiadcrtsimgei,
HodieexCrystaIIolentemconuexamformant,vtnotauitPorta,qui-adradio$So.,
iarcsmaxima violcntiaigncmaccendit.&magiSjquainspeciiliimconcauumoperatur:
qnandoquidcm plumbum Jitjuti.icir ,& mctalla ignita rcddit- Prairerca i/asa notLj
eontcmnciida-m,;giiirL!d:iii.<aliqij.i.idacxCry(lai:';['.ibj-i.'!iiiiit,S: [v,tiisi niunqnaiido
B adaliquammagnicudmcmcxcrclcit:>iatrar enim Olaus Mig!ius,refcrente Muiolo, V/f'*'"?
noproculaLudeocopiaOstrogothorumvrbc, frusta Crystalii pasgm iriueniri,henago-r
nasigura,qtuui!iiiiinignitu'.js> ptjgnum lnjinanumcsccdit,scdalibicompettumest ma-
gnitudinisin%!iio;js:siqiiii!i.'in,t^ PJinio, Ciyst.illtinn-juinqiiagiiita libraruma Li-
uia Augusta in Capitoiio dicatum fuir.Qtiinimo vasaex Crystallo quatuor sestariorum
apudlndosvisafuiJsercferunr. Nonsolsmi igittirglobuli precarij, perspicilla, & po-
culaexhoc fabricatmir ,scdctiamgrandescalices fbrmantur, Piinius memorat cali. £.j7.«.2.
ccs,quosfregit Ncroillisos,nequisaliusin illisbiberer. Nostra ajcace.cx Crystallo
sracJo,nitro,S;salcaKali,Vencr!jS,calJccsco:irlantur,quicrystallinisprocuIdubi6
comparari poilunr Immo, vt voluit Agrico)a,CiystilIumad cslaturam raidtrahitur,
quoniam vsu atteritur, &, in comparatione ad alias. gemmas, tnolle cst,tieciioii miran-
duinin modum limamsentit. Qiiandoautem Crystalla sunt duraa Gemmarijs ad mo-
dumAdamantis scalpumur,& ,Berylli uomine,venduniur,cum tamen lieryllus,sit
gemmaaCrystallodiucrsa,vt iiifciiijsostcndemus.
C ExCrystallo Virrarij SuultiiiiicuiuscumqiColorisfabricant. Deindegcmmas,cin-
floCryltallo ,cuiuscuniq;fucrJntcoIoris,simuIant. DehisoperibusiWagia Portjle-Z,.6.fFj *
gendacst:Gemmarijr!!riiisponioncmteIa;serkcairubicundicolorisinterdno polita ^-4.
Crystallifrustulacollocant ,aiinuloq;includunt Carbunculum fingentcs,hancqisicti- .
tiamgeminainiio/^/ssindigitaiiCjquoniamcsdupliciportioneCrystallicompoiiatur.
DE ADAMANTE.
Cap. LXXVIll.
M Q V I V O C A.
k V M Adamas Cryshllo, asfinitate.&cognatione quadam, coniungi-
ordinis ratiotxpolcic,vc,post caput Oyshlli, biftoriam Ada-
jcisexaminemus, Verinn quiah.ec vo.tanibigiiitatcmeuitare non
pocest: idcirc6%prima frontecapicis,a-quiuocaseseosferunt ponde-
da. Inprimis(AJamo)veibumcstLatinorum,quodvehemcncer
rcli-nificar ;& msccunda persona fonii.it(;td '.nuO idcoque erit
>cabuIi!in(Adainas.)Mcminimusad rem legistcapuddo&isTuiiurn
Nbuarinum , in hocgencre pukhcrrimum distichon huius tenoris.
Tct/uismi «n;ii, dm-.n^-jnoJn mnro»,
' EltltsitjttiHjjCHmnenadimas ADAMAS.
Alitcr Adamas;in »nriquisDiosc.nomendaturis,herbaest,qtia:,alionomine,ApoI- Ltb.%.
linatis,v(-l Hyoscianiusdicitur,fortaiTisit-, appellata ,qllia,moi^ Ad,imancis,praua
herba?qo,UirnsnuIIoiDedIcaminedomaripos)it,cuni peros sumpiainsaniam parere
«radatur.
Insu-
loading ...