Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 948
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0954
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
948

V Iysiis Aldrouandi

ANriPATHlA, ET SYMPATHIA.

GB

RAVES Adamas cum Magnete inimicitias exercere dicitur:propterea-
quod,ipsoprarsente, ferrum a" Magtiete non attrahatur,&Ii attrai2umfuc-
rit illudabigit. HarcsuitsententiaPlinij,quampoitea multi aiij Authores
sontseeuti,&potiuWimMarbedeus,quandocccmic.
Ontmbus tquattahen vis cli adductre serrum,
JZgodsatit & UMngMts sbscntepatens Adimante,
Nampresem Adsmss, Mzgneti, ijnodrapit, auscrt.
Ioannes Baptista Porta id non esse verum experientia comprehendisse testificatur.'
Interea ipse docet ferrum Adamante ractum ad Septentrionem voluiiparccm verd ob-
uersam, morcMagnctis^ferrumadmeridicmabigere. Id autem,iiveritatem asscqut-
cur,verisimiIeestborealefflMagnetispaieemaparreborealiAdamantisabigi:hacde '
causa vim crahendi impediri. Ha;cigicurforraiTiseritratio,cuiPlmius,& alijVece-
tesnisi, iddeMagnete.&AdamaiiteinsinuarevoJucrunt. Insuperalij scripseruntpri»
liatisodijsAdamantemabigne.&icrrodissidereiciimslaiririiisrelu^eturj&ferronori
srangatuiA Nosautemcredimushorumasscrtadessestcrca^'crirate;cum,diuturnitate
tcinporisj ignibusconsumatur, & Jerro tandemin puluerem redigatur, sipistillo fcneo
in mortario contundatur.
Vkilsim Adamascum Plumbo,hircino, vel Jeonino sanguine amicitiam non vulw
temcxercereviderur,quoniam,hisadmixtus,facilemoiIiatur.Primdacieni Adamantis
plumborecundipoiTeanirmantiquode\perimenronequaquam respondet. Hircino
■^autcuisanguinejvcl ieonino mollescere Adamantemarbtcrantur.quoniam hic san-
h iiiis gu'sadafflantinampenctjetsubstantiam,propterprincipijcommunisanaIogiam.Scii-
— ']igerautem,in Exercitationibus, scriptumreliquit,njliiialiud csic analogiam prin-
cipijcommunis, nisi rerumproprietacem occultam ;addiditque, huiusmodi sanguine,
Adamantern non tenetescere,vt experimento veritas monstrat- Esse quidem valdeex- **
^'^"/'ploratumaiseruit, tamhircinojquaniIeporinosanguine,IapilJos in renibuscommi-
remedinm, nuj p0r]'e_j.
Tandem, tl iu rebus inanhnatis amicitia aliqua versari potest.proculdubio harc in_*
Adamante,&mastichcobseruaciir:namexiguumeboriscombusti cum mastiche mi-
scetur,&hanc tiniturarnsuppoittam Adamas itaamplecticur, vcrnicans radios,instar
Carbuneu]i,proculiaciac.Quapropteraliquisynipatliiam!iancmterMastichem,&
Adamantcm meditantcs,tandtm hanc protulcruntscntentiaignca natura Mastichem,
MaSiche, & Adamantempotiri. HuicopinioniNicolausMonardesiaucre videtur, dumAda-
_j,^*w«mantesinlociscaIidiiTmiisgcneraria(Iei'uit,inquibusexhalationesnonnisiignca;,&
sulphurea; prodeunt, & vigent.
L O C V S;
H
PVD Aethiopas locusest delubrum Mercurij nuncupatus,interquem,&
Merocm inluiam Adamances repcriri scrjpsit Plinius. In Anglia pariterqui-
• dam montes, & taates sunt, & Adamantum feraccs eisc fcruntur. Baldca_*
insulaAdamantes producit,vtMetrodorusdocuit. Verum,in insula Bornei,refe-
tente Bocero, preciosiorcs, quam alibi, Adamantes nascuncur-
In Canada Adamantes pauci valoris inucniuntur, quoniam ruolies sunt. Viciisim
inC_nariamaximipretij,&egrcgice]aborati,quaniuisparuj,pioducuncur,&Ada-
mantesderupeveteri vocantur. Rcgienis CorasTeni ssuuius Mes appellatur,quem.
nemo ,praiterA]cxandrum,adiuir,ibsaucemAdamancescrescunc,vt Ortelius nar-
tauit. IteminCypro Adamantcsobseruantur, qui,ad menremRuscellij, Diamantidel
£j^nuncupantur. GcrmaniamquoqidiuircmAdamantumPliniusconstituic. VJtra,
iegnumMa3abar,pcrspatium milliariorum miIIc,Marfili rcgnum est situm, vrM.
iPaulus Venetus in Historijs notauit,cuitis Regni moatesplurimis,sedprauis Adamaa-
i tibiis

*A:
loading ...