Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 950
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0956
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
p jo V1 jssis Aldrouandi
D E N O M 1 N ATA.
ADAMANTINVM,vel Adamantaium non sofum Jignificar quodcumq; ex
Adamanteconstans,sed plerumqimetaprioriceindicaromneillud.quddim-
pencrrabile,&validiiiimumcst, Immd,in hoceodem scnsu,ha?cvox »'Jk-
stamtaca Grarcis vsurpatur. Ided Bapcista Pius, iuxca hanc signiiicationem , compe-
dcsadamantaiosvocauir. Pmereaquidam lapis asper,ierrugineus,&duriiieada-
Btfilwe* rnantjna refertus yocatur adamantinus a &pra?scrtim iUa marmoris spccies, qua; Basal-
TdsubH. __snuncupatur. Item quidemsilexdiaphanus ,& durus vocatura Gcmmarijs adaman-
tinus,qtioniamabiinssculptus,&policus,pro AdamanteBohemico,venditur.De-
,. mumquidamlapisChalaziasPliniovocarus,adamanrina duritieelt pra:ditus,dein-
*'**'■ *y*decolorem,&figutamhabetgrandinis(BaibariGelosiamvo_eani)citi)im^AB^apud
l' Grarcosgrandinemiignificat. Adfinemadamantinus etiam ad homines transtertur, F
quandoquidemvirinexorabilis,adagio,adamantinuseognominattir. Quamobrem,
quiverbisnequaquamssecl:ipon*unt,exsLinguiiicadaiiiantinoprocreati,vel tunicu
adamantina vestiti dicuntur. De his Hei;odussic cecinit.
Durus hic eil ttnimussiUde ex /idart, atite matni,
tii.6' Ae. Ideo, in hoc inrelle<3u, Pluto peclora adamaiuin a habere i Poetis traditur, & hac
tieid, ratione mocus Virgilius coiumnas iniernarum sedium ex Adamante fabncacas else_#
finxit,
S Y M B O L A.
kVRlTIES in gemrnis id ptjpstVe soler, vt ignibns magis reiuclentur, con-
\ sequenterqiminusabincendijspatiaTitUs. Inhjcgenere, pra;cipuuinlocum
occupat Adamas,quiduritia iniignirelctius,vhabigiiealiquam iniuriam G
pcrcipit. QuapropttrmuiciPrincipes,&virierudirt Adamamemad symbola traxe-
runt; vt Innocentiam, Fortitudinem, Conlt,mtiam,& altjs virtutes huius gencris ligni-
iicarcnt. QuareNonnulliinmusarumsrudio actur.it iliimc txcrcitati piuxerunt Ada-
mantemcarbonibusacccnsiseircun)darit,cam DiCto..S.EMPS'.{ COMSTANS. Memi-
nimus etia vidiiseapud Authores non prolcrarios ,eifii>icm Adamantis inter malleum,
&JBCudcm,cumhocDicto.SEMPtK IDbM. NamparkcrCnnstantiam,&Pcrie-
ueramiamdemonstrare volcbant. Hinc viri littcrarum non tenuiter eruditi,quarad
perpetuam rei memotiam ieruanrur, Adamante noranda esscprodidcrunt.Tandcm in
Tyrtamo- Emblematibus politicis ,ad csfigiemTyranni indicandam, figuratur patina ianguinc
nswj/jw&plenajCuiusmediumoccupat Adatnas dccorarus hac iuicriptione. S1N"E C£DE,
btm. ET SANGVIME PAVCI. Cumreverapauci sinctyrannicum imperium exercen-
tes, qui tandem tcrro non pcreant-
H

Dv

MYSTICA. £T MORALIA.

i. T qu;

ostendamusquidarcanisubAdamante Iarcac,animumad Iobum conuer-
lahutadb. %/ teredebcmus,quiomnicructatuuni,&caiamiiatumgenerccxamtnatus,nun-
asmyiti. T quamafonitudine, &consiatia recestit tquocirca iurc optimo mysticus Ada-
nw. masfuicnuncuparus: quinimd ,iuxta sentcntiam ^damantij ,naturam Myflici Ada-
mancis Christus induit,dc quo Deus Pater id prodidic- Ecce ego ponam Adamamcro in
medJo populi mei, qucmnccjiignis centamentorum in Deserto comminuet, quem idtus
tnalleorum,&plaga-Impiorumiu Crucc non attcrcnt, qucmneq; scpultuia,neq;de-
CiWssHssceoiiisad irilcrnaskdcs yidarcpoteruni. Sedomnia tanquamincorruptibilis,&di-
tdett.Asdi uinusAdamassupcrabir. Mysticuseiiam Adamas fuicvocatus in Pra-scpio ,dequo
etus. BearusAlbertusvubafaciesdedie Natali Domini,lu'cprodidit:Zi«rl>i-«//«|OT*/iy«
Serth.%> auasiquidim4d<tmts,vichamms, iumiaia,failon t, &«_;«udjetrabens,iiuUiis arcetur,t>nt.

r-
loading ...