Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 950
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0956
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
p jo V1 jssis Aldrouandi

D E N O M 1 N ATA.

ADAMANTINVM,vel Adamantaium non sofum Jignificar quodcumq; ex
Adamanteconstans,sed plerumqimetaprioriceindicaromneillud.quddim-
pencrrabile,&validiiiimumcst, Immd,in hoceodem scnsu,ha?cvox »'Jk-
stamtaca Grarcis vsurpatur. Ided Bapcista Pius, iuxca hanc signiiicationem , compe-
dcsadamantaiosvocauir. Pmereaquidam lapis asper,ierrugineus,&duriiieada-
Btfilwe* rnantjna refertus yocatur adamantinus a &pra?scrtim iUa marmoris spccies, qua; Basal-
TdsubH. __snuncupatur. Item quidemsilexdiaphanus ,& durus vocatura Gcmmarijs adaman-
tinus,qtioniamabiinssculptus,&policus,pro AdamanteBohemico,venditur.De-
,. mumquidamlapisChalaziasPliniovocarus,adamanrina duritieelt pra:ditus,dein-

*'**'■ *y*decolorem,&figutamhabetgrandinis(BaibariGelosiamvo_eani)citi)im^AB^apud
l' Grarcosgrandinemiignificat. Adfinemadamantinus etiam ad homines transtertur, F

quandoquidemvirinexorabilis,adagio,adamantinuseognominattir. Quamobrem,
quiverbisnequaquamssecl:ipon*unt,exsLinguiiicadaiiiantinoprocreati,vel tunicu
adamantina vestiti dicuntur. De his Hei;odussic cecinit.
Durus hic eil ttnimussiUde ex /idart, atite matni,
tii.6' Ae. Ideo, in hoc inrelle<3u, Pluto peclora adamaiuin a habere i Poetis traditur, & hac
tieid, ratione mocus Virgilius coiumnas iniernarum sedium ex Adamante fabncacas else_#
finxit,

S Y M B O L A.

kVRlTIES in gemrnis id ptjpstVe soler, vt ignibns magis reiuclentur, con-

\ sequenterqiminusabincendijspatiaTitUs. Inhjcgenere, pra;cipuuinlocum

occupat Adamas,quiduritia iniignirelctius,vhabigiiealiquam iniuriam G

pcrcipit. QuapropttrmuiciPrincipes,&virierudirt Adamamemad symbola traxe-

runt; vt Innocentiam, Fortitudinem, Conlt,mtiam,& altjs virtutes huius gencris ligni-

iicarcnt. QuareNonnulliinmusarumsrudio actur.it iliimc txcrcitati piuxerunt Ada-

mantemcarbonibusacccnsiseircun)darit,cam DiCto..S.EMPS'.{ COMSTANS. Memi-

nimus etia vidiiseapud Authores non prolcrarios ,eifii>icm Adamantis inter malleum,

&JBCudcm,cumhocDicto.SEMPtK IDbM. NamparkcrCnnstantiam,&Pcrie-

ueramiamdemonstrare volcbant. Hinc viri littcrarum non tenuiter eruditi,quarad

perpetuam rei memotiam ieruanrur, Adamante noranda esscprodidcrunt.Tandcm in

Tyrtamo- Emblematibus politicis ,ad csfigiemTyranni indicandam, figuratur patina ianguinc

nswj/jw&plenajCuiusmediumoccupat Adatnas dccorarus hac iuicriptione. S1N"E C£DE,

btm. ET SANGVIME PAVCI. Cumreverapauci sinctyrannicum imperium exercen-

tes, qui tandem tcrro non pcreant-

H

Dv

MYSTICA. £T MORALIA.

i. T qu;

ostendamusquidarcanisubAdamante Iarcac,animumad Iobum conuer-

lahutadb. %/ teredebcmus,quiomnicructatuuni,&caiamiiatumgenerccxamtnatus,nun-

asmyiti. T quamafonitudine, &consiatia recestit tquocirca iurc optimo mysticus Ada-

nw. masfuicnuncuparus: quinimd ,iuxta sentcntiam ^damantij ,naturam Myflici Ada-

mancis Christus induit,dc quo Deus Pater id prodidic- Ecce ego ponam Adamamcro in

medJo populi mei, qucmnccjiignis centamentorum in Deserto comminuet, quem idtus

tnalleorum,&plaga-Impiorumiu Crucc non attcrcnt, qucmneq; scpultuia,neq;de-

CiWssHssceoiiisad irilcrnaskdcs yidarcpoteruni. Sedomnia tanquamincorruptibilis,&di-

tdett.Asdi uinusAdamassupcrabir. Mysticuseiiam Adamas fuicvocatus in Pra-scpio ,dequo

etus. BearusAlbertusvubafaciesdedie Natali Domini,lu'cprodidit:Zi«rl>i-«//«|OT*/iy«

Serth.%> auasiquidim4d<tmts,vichamms, iumiaia,failon t, &«_;«udjetrabens,iiuUiis arcetur,t>nt.

r-
loading ...