Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 958
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0964
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


.-VTysiis Aldrouandi

Ritbiniit hrt
UJlns^uid.

gtmmis.

Ha?braiceappclIaturBarekcth,Chaldaice Barkau,qua;vox prorsus idemsigniii- 1
carevidctur,quoniamharc vocabula ab eodemthemate deducuotur. IralisCarbon.
chio, Gcnnanis Carf unckelstein, Indis Tokes, vcl Mamca, Persis,& Arabibuslacut.
ORTVS, ET NATVRA.
EX succisi'ubentibusc(aris,&dJaphanisCaihuncuIusoriginemducereperhib&;
tur :quoniam autem a Natura oprimc concoctiis cit a &insignitcr durus, nulium
abignibusdamnum rcciperc potest. Plerimiqinakj solct m quadammatrice_»
Iapidearoscicoloris,qua.'dumperspkuaest. Kubinus Ba)aiHJSCognominatur.Sin_«
pcrspkuitatecarcat,imtrixRubmorumpamrnnuncupatur:cum, inriocIapidc,Rubi-
nustanquaminfansin vrcromoretur, vbi formarur ,&crcscit ,& primum candicare,
dcindepaulatim rubcdinem nancisci tradttur. Hinc fir, vr R ubini in colore varijinue-
niantur. Quiautemruboicmpcrfectuminduuiit, in tencbris csiamradiare dicuiitur. F
VndeMarbodeusde bocRubino verbalccit hnnein modum.
Kutnsnec taiJv- f:eij:ii.i cxu/.girselncem.
QuoniamautcmnaturaliterhiclapisigocuniniroremfuiiderevideturiproptereaJ
Poetis ignhiomus,pia-fulgens,flammiuomus,& radians nuncupatur . Quod autem
noctu, instar earbonis luceat ,'adhiicnon est cxploratum. Garzias ab hotto refcrtse
allocutum esse nonnullos, qui id obseruaucrint, scd ijs fidcm non adhibuit. Gemmas
autcm in tcncbris ftilgcntcs posse a Natura produciaifirmamus, dtiin eadcm Natura_j
lignisputridis,uitcduli5,squamispikitim, &oculisfc'iumtalemlucemimpertitur,vt
in tenebris fulgeanr,sed apud nosadhuc incertum est,numaliquagcmma huiuscon-
ditionisinucniatur.
Pra?tcrea,interomnesgcmmasardcntcs, Carbunculus principarum occupat: Nam
intt-ri]las,vclutiaururn,intermetaila,&.SoI,intersydcra,refiiiget.Quapropternon
est mirum ,si Vetercs Carbunculum Soii consecrarunt. Itaq; Ruoinuscst gemma dia-
phana,limamrespucns3 inrubore rutilans,cum exigua ponioncca-rukicoloris. Ru- G
bor huius gemma? ruhcdini sanguinis,Cocci,vci Lacca- Indica- assimilattir.Quando au-
temexflauedinerubet,tuncnonad Rubinum.scd ad Granatum, vel Hya-iiithum__>
Nupetorumreiertur. DeindeRubinus, exmente Plinij.hoc habec iiisitumaNatura,
' vtsursumsiatrollatur,magisspIcndeat,&inacetumatrcproievtusmagisniicat. Qiiin-
imddigir.iscalefa.tus, vcl ctiamjole, pakas,& filachairarumad seallicere traditur.
TandcmRubinipranatitali colorc sun. rcierti, vt is nulla ignis viokntia aufcrri polsit:
laiis enim color,annoiaiits Boctio, ita incendijsrcsistit, vt in vaporem, vcl halitum
abirenequeat.
D 1 F F E R E N T 1 .£
PLINIV S Rubinos,seu Carbun culos, rationelocinatalis, discriminat,& in_-
vnoquoque gencremares,& fa.it.mas constituitiquomam masculos in colo-H
re acriores, & f&minas languidiores esse asfirmat. In primis memorat Ru-
binos amethi!.izontns,qui in colorem amethisti vergunt,dcinde, Syrtitas: Syrtcs
enim sunt saxa circa fines AfricK, postea Indicos , quos pierumque sordidos fa-
cit. Lithizontas candkiiores diuulgat . Apud Gra?cos XtBige est iapidem refero.
Carchedonios minores Indicis pradicat. Carchedon est vrbsAfrica?. /Ethiopkos
pingues,& fere absque nicore publkat. Alabandkos kabros,&c._teris] nigriores
esfe dieir. Akbaoda est ciuitas Caria;. Tandem Troezenij, apud Plinium, varij
sunt,atmaeulisaibisdittincti3 forteerunt Amandini Nuperorum iloco ita nuncupa-
. ti:etenimTroczcncst oppiduminsinu Argolko. Hisadditur Sandastros,alijsnomi-

isGrammatitesai

tiiU, hilappareat. Pliniuspradiaasdisfereiitias
sci,&distinguipossint. EuaxvndccimRubi

dccim esle voluit, dutn canit.

guttasvelutistcllantesintuscontiiiertsicuminlupcrficieni-
rraditconfusas, vt diificultei-interno-
suin ipccies proponit, Marbodeus duo-

r-
loading ...