Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 969
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0975
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetallici LibisV. 969.
A strcenamspeciem esse gcmmam Veneris& Parderotam,& Antcrotam voeari perhibec Meret*.
Nam/»i;jciGraciscstCupido,aur(]uia»u«csspucr,;t!rotamorcHc3turicurnh*e''«ss'(*A
gemma pucrosad aroorcm tKcitare citdatiir. Ctun igitur Plinius quinquedisferen-
tiasproposncrit ,palmamramcn Ameihyslolndicoasiignauit. Albcrtus yotynain-£.2.iie/is.
quediffcrentiarummcuiinit ,illas<i;ju>;taniaiorem, vci minoremcolorispurpurciin-rf/.s,,.
tcniioncmdiscriminat. HincMarbodeuscccinit dehacgcmmfl huncJnmbdum.
Hukqiiejrdst sprcie> V<tetiitiiset/iet^imjni/ig.
Prartcrca Orientales Amcthysr.i,quamuis in violateo coloread sapphJrmum ters-
dant ,nihik>ininus,& ipsiabmuicem discrepant,qtioniamalijobscuriorcs,aljj dilu-
tioresinueniuntur. Intro qua-damspeciesindilmocosoreadroieurh vcrgcns,aliqui-
busvocatiii'Balaiius,&incc:isCi;-[!a!liapudTurcashai)etur. Pra-tcr naturaks,ia-
cticijquoqidantur Amethytfi, duin drachma Maganesij vocari Jibra?vitri pcrmiscetur:
heceriimmarTain sornace Viriarioromliqucfaitacojoreni aircrhYstinuaccjuiric.Nos
hoc inlocononnullas Ainetbysti naturalesicones in duabus tabcilis tcpra:se'niamus,
e LTabellaexhibcttresAmethyLtidifferentias, '
i.Air,cthystnsdiapbanos,fit::;rasr.i(.-triaj'ulaijs,coIoresaturatiore,ininsenotipar.
te:nam in partesupciiori,iuria angulumdtcurtaium,era t coloiisalbicantiscum linca
tortuosa fusca.
I. Ameshystns cum 1 luorc :nam in partcsitperieri sunr mtilri FJuores actiti, Iridcrh
a?mulantcs,colo.-isiio!acci<iiiiitj. PrstF!uorcsscqnirurniateriaconeretaa!bicans,iti jwe,i
cjuaFiuoresamethystiiiiiCsidcnt, cuiuiparsinfimaadcoI<jreiiica;ru[cum'tncli[iat.
3.Amethysliniinera,u;mli;ccoconci£to albitautc,<]uj vherioricoCrjone,vE Ooj ■
dra fcrtopinio, in tcnm^.m An ithysti conuertiriir.
ll.TabellaaliasAmcthyflidifierciitiasexriibct. "
i.Gemmaamcihystinaeumfiguraalaia^quajAngelumprarsefcrreviderurtciuan,-
doquidem gemma hac iacilem talaturam admittit.
i. Amethyiiusalteicalattis,rclcrcns (igmam mulkriscoma spatsa,cum ssosculo
jnmanu.
P 3.&4.Fluorcsamethystini,&qtiartoIocodelineatus,fuitaNaturaformatuscuiTLjj
sextriangulisinverricc,coloresubs!auo. Post triangulos sequitur materia alokans,
&radians,&poitrtmolococjiamethyitina,vbieitaiiudfVagmetituni Amethyltiini-
puricumalinuamateriaalbicante.
i& j.Lapisvidctur amcthistini coloris opacus. Verbmest spkneticus Japis,vcl
quiainco!oreIienema:muktur,vclquiaaffcc>jbiisik'Tiis medcatur.
i.Sc i. ia fiiictauclla; alij lapidesamethislini dclineantur.
LOCVS, ET SIMVLATIO,
IN multis regionibus Orientis Amethisti prestantes inueniun tur Marbodcus in hoe
versu iic canit.
Itidi» muiit eamgemtvatam maxima /ttitrtx.
InlndiaetiamOccidcnralihuiusmodi gemma obscruatur,vbiTIapaItehuiiativo-
^catur. Incola;renumregiouihuncIapidenialligant, i/tdoloribusnepliriticismedean-
tur. Item.exFpiphaniojinmontibusLybysnafcitur. Vcrbm in Arabia,Armenia,
^gypto, &Galaiiarcperitur,&ignobstioresAmcthistiinThaso,aurCyprogcneran-
tur. PariterinGermania,Bohemia,Misnia,&simiiibus lociseruuntur,sui>tq; vio-
Jacei,&pu!cherrimici.loris,scd quoniamniinisstintmollcs,idcsrc6in viIiprecii)ha-/^w.}//«..
bentur.Tandem Conslantipoli magna Amcshysticopia dilmiotis inucnitur,qua Tur- tet Amttbi
cg vittatacapjttini tegumenia OK>mant,& quamdam Crysialli spcciemesseexistimaiit. mvb,. \
Quoadlimulationem.mentiuntur Amerhystum plumbo inmasta vitrifuso,vcico-
lorcvioIaceocummastichcinterduofrustavitrigIuiinata,sedAmethyss:iinGermania
intientisimulationem non mercntut, cum eotum copiam illa rcgio nobis suppeditec.
loading ...