Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 970
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0976
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
$yo Vlyssis Aldrouandi

DENOMINATA.

A:

M

METHYSTINVM vocantjquddexAmethyssocofiat^velquod amethy-

stinumcolorcmrepra;scntat.ItemamethystinatumappellauitMartial]S,quod

. amerhystino" Cblore cst exornarum. Amestidcslapisapud Calepinum Icgi- '

-.. tur,gcmmaebriemir#sistens,fbrcassis eritAmethystus,dequo in prsesentia agitnr,

Jmtmaes ^^ ac|uerstis ebrietatem valete dicatur.Aliter Amcthystina gemma eritVeneris gem-

P"m ma,apud Plinium,roscumbabenscolorcm cx carbunculo in purpuram refulgcnrem.

Demum Vuolchesteinm inMisnia est Fodina, qua-ab Amethysto nomen inuenissc_*

remruge. perhibetur, quoniam copia huius lapidis ibi repcriatur.

MYSTICA, £T MORALIA. ,

I YSTICVM huiuslapidissignisicatumRiberaj&CorneliusaLapide ad
Zabuionattinereasfirmant^tumquja hoc lapide,charitas,& mores c*Ie-
stcsZabulon, & Tribuseius denotantur, tum quia ex hac nonnulli ApoAo-
Ii prodierunt,wlesti virtutum splendore radianres. Quinimd ,apud Viegam, Ame-
thysto, Apostolidesignantur. QuandoquMem,siAmethystuspurpureo,&roseofuI-
getnitore,&faciIescalp!tur,ApofloliinIaboribuspaticntes,facile scalpi diceban-
tur:deindepurpureo colorein martyrijs rcsulgcbanr,& nitorcmrofaemittebanr,duni
gratiamsibiconciliabant:ctcnimrosa gratia? lymbolum essetraditur;dcinde suauissi-

"RDptgrnstA masaniorisssammulasdescfundebanr.

{ymhlum. Rursus quoniam ha-c gemma parua cst, & ebrietarircluctetur, Corneliusa Laplde
illamMatthia: Apostolo aptat,quiaparuusratione humiliratis fuit,deinde superbia
nunquamfuit inebriatus-.hinc diuinasorre,&v&catione,numcroApo(lolonim fuic
ascriptus. Insupercumhiclapis facilemadmirtat ca>la turam, tamquam symboIum_# G
Obedientia; poterit diuulgari. Immd denot3re potest charitatcm, qua; scintillas quas-

ohtiimt* dam sundit. Huiusmodi virtutcs inviris iustis,& perfe&is resuigent,dumomniurtu*

simkclum. imperijsparcenr^charitatisardorcflagranc&tandemscintiilas bonorum exeuiplo»
rum spargunt. His addamus asscttum Picrij, qui Amcthy/rum sobrietatis hicroglyphi»
cumessevo!uit,cumebrictatiaduerst-tur,cumncmopolIit vino vcicari,quihuiusmo-
dilapidcmgestauerit,vclgustauent.

V S V S IN VARIIS.

tVKC lapidem inlethargo non parum Iiabere momenri aliqiii affirmar, quo-
niatnMercuriaIissir,vndevigiIantiaprodiresolcr. Alijhoc,adarcendani_»
■ ebrietatem, vtuntur, quoniam a signatura, vel charaflerismo hanc virtutem
eiinessccxislimant. AristoreJesauthorest,referenteFranciscoRueio(sednoncitac H
/«/w.ifc-^locunOAmethystumvmbelicoadmocumvinivaporemadse trahere,&discurere,con.
Upid* sequenterq;Patientemab ebrictate liberare. Alij voluerunt ,hoc lapide gestato, pra-
uasGOgitationesrcprimi.ingeniumfajIixrcddiji&gratiamPrincipumconciliari.Rur-
sus,adincendia,hiclapiscommendatur,quoniam,periculosaiao,altquirestifieantur
modicum telje, in quo lapisfuent inuolutus, supra ssammam lucerna;, vel prunas posi-
tumnon Comburi,nisiiuxta illam partem,qiiKlapidem nontetigerit. Tandem annu-
larijhacgemmavtuntur,dum politanvpala?annulorum inscrunt. Immdnonnulli assc-
lunt iimilem gemmamsuisse annulo inciusam,quo Beata|semper Virgo Diuo loseph
dcsponsata suit.

H:

r-
loading ...