Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 976
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0982
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P7tS V lyssis Aldrouandi

DE TOPAZIO. Cap.LXXXV.E
SYNONIMA, ET ETYMVM.

tVM PliniusgernmisvirentibusTopaziumamutmeraucrit,noneritab
7 re post Smaragdum, de bacgemma dissererc,quar LatinisTopaztusirt
gencre fseminino,&ctiam Topazium in genere neutro insleiftitur.Gra?-
cisSo&«£iot Ai9«, item»w»siw neutri generis in Apocalypsi,& Exo-
do dicitur,quoniam est gemma nona Apocalypsis, & ponitursecundo
1 ioco iuter gemmas rUtionalis. Trisyllaba autcm voce »i*«s«,seu
tonafyi apud Diony(ium,dc situ Orbis,lcgitur. Etymoiogiain hanc deriuant n-opa' 10
«(tfa£i*,nimirumaqua?rendo,quoniamcum olimTrogiodytar Prcdones diutius fa- F
mc,& tempeitarc presii hcrhas,&radices ad victum qua-ritarcnt, randem hanc gem-
mam primi inuencrunr. Alij deducunt etymum aTopazo insula maris rubri, io qua_*
huju]n5odigeiBmacxccHen[issima,&pra;staiuis(imainucnitur. Hax scntentia est con-
?qm*s £orroistiicrnriMatbodci,cjtti insuo Lapidarioiiccanit.
'&*"• Nomtnistwldcm r<i?/izins ihskt» gignit.

Italis dicitur Topazzo, Gallis Topasse, Germanis Ein Topass, Hispanis Topazio, Ali-
quibus tamen Latinis Topa/ius, & Topa tius scribitur.

DIFFERENTI/E, ET LOCVS.

Mi

[ V LTA de Chrysoprasijs,Chrysolithis,& Chrysopatiis a 1'linio traduntur,
sedadeoconfusa,vtnihilinde ccrti colligipoilir. Quandoquidem iipon-
► dercmusconditionesTopa?ij, &Chrysopatij Vererum,proculdubi6vide-
bimushas Chrysolitho Nuperorumcompetcrc,inquagcmma colori>maragdi,sed G
dilutior obseruatur, cui nonnihil flaui eoloris inesse vidctur. Huic viror est aurcus,&
Chrysopatius,necnonmaterS'maragdivocatur. Hicanostris Geminarijs Chrysoli-
thos appellatur, quoniam aureus color in viridi refulgeat,qui,noistu , siadmoto ignc,
vehementer Iplendeat ,Chrysoiampis apud Plinium erit. At Chrysoprassus cum hac
gemma confunditur,cum pariimab iiia discrcpet

Hodie Topazij Gemmariorum aurci sunt coloris,& inter Chrysolithos Vereruin re-

ChrysoUthi ccnsendi, fortassisa Plinio Chiysele<5rri ,& Mellichrysinuncupanrur: namquc nomen

Upidts. Chrysoltthiranquamgetiusomnibus gcmmisaurcum coloremhabcntibus Antiquitas

chrysik- applicauit- Color nullo alio colorc est inrermixtus,&iimjli$ aqua;, in qua crocus, vel

ssrj. ' Rhabarbarudisselutafuerint.Hilapidcs.rationclocijdistmguunrmjnamalijOrien-

HeUithrTsi. talcs,&alij Europcj nominantur, Orienta)essunt,qui,ad indtar purisstrni auri.ruri-

lant,&omnibusgemmis,Adamantee>;cepto, durioressurw. Hotum alij meoloresunt

dilutiores, sed qui medio modo sc se habenr, prtestantiores cssc feruntur. Europei ad

modum Chrystalli sunt molles,&in aurco colore,vel multum.vcl parti nigricant.Qui- H

dampasiim iuueniunrur in Bohcmia aureo colore iplendentcs, &ab Orientalibus non-

nisiduritiediscrepant. Orientales in Aethiopia, in Arabia repcriuntur, sed prsestan-

tioresin lndia^&BacViana eruuntur.

Quoad mokm,AnscImus Bocriusnarrat aliquando repertum csse Topazium perma-

gnum,pondo duodecim,pondcrantcm.[mm6 vidisse faterur Bohemiaim,duartim vlna-

Lttus. rum longirudir1e,& trium latitudinc Kodulpho II. Imperatori donarnm.Nos in hacta-

bellaaliquasdiifcrentiasiepiesentamusjvbietiamaliorulapillorijiconesdesignarur.

Primolocoinhactabelladcline3turqua?d,-ni>i;ci]iii)aexAliyiia,i]hiia,valdL-Jjmilij

. . Machuma; fruirui Indorum,spiendore radiabat,& in illa, tanqnam in spcculo ,cuncta

Oills t>t> illioDieflaconspi,;ie[>antur,3tquodamii>odo aureocoiore obscuro niicbat.idcoque

" Topatium aiiqua ex parte armulabatur. Harc anu.Iiis cculus Bouis appellatur.

ois&' • Secundo loco dclineantur oculi Sepia?,qui gemma csfc vidcntur,namquc crystallini
humorcs oculorum Sepia? sunt diaphani,& hemispbarici: quaproprcr ex duobus iiinul
iunctis monilia conficjunc. Ttrtio

r-
loading ...