Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 978
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0984
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P7& V lyssis Aldrouandi

Tertioloco subnumeroi.&i.esngiaturTopazium figurar quadrangufce,cminehs E
jui(tapartemsiipcriorem,cumduobusdiametris decussatim apparencibus,& cruccm,
quodainmoddiormanribus.
Chrysipus. Quartoloco subnumero i.&i.figurarur gemma Chrysopusvocara,quasic!icatur
aspeiius auri i ecenim mirabilitcr Topazium imitatur,ibique dua?sigura; sculpta-ap-

Encrims Qi>'nt0 loco designatur gcmma Encrinos sub numero 1.3.& f.qtue iconemlilij quo-
' daramoddinsculptamhabercvidetur. Potcstha;cgemmarcfcrriad AstioiKm,dc^

qua gemma pauld superius actum fuit,
Callaisge* Sexto loco subnumero i.&s.Cailaisgcmma pingitur,diaphana,&radians,c]ua>
tmu. h°C in Ioco pra-ter rationem non memoratur ;cum Pliniitsad gemmas virentcs ,Topa-

zium,Cailaidem,& Niiionrcduxcric. Tandem in fincTabcJ.'a>iiabcttirfigurafrucrus

humiIisPaima?,&cuiusdamAchatisf]uuiumimitantis.

Fa&itij quoq; Topazi j multa; ostenduntur diiferentia;, iuxta ma terias, qua- vitro fu-

soadduntur. Namalijadduntparumcroci fcrri,cum rantilio mirtij;alij triplunu F
FaiiitsjTe piun,j,;penT)jscent. Alij ex arre vsto ,cinnabarinatiuo,& Crystallo, cum quadruplo
jwtjs, stannivsti invascfusorioTopazium simulant. De his,& aJijsmodis Ioannes Baptista

Porta inMagianaturalilegcndusest.

VSVS IN MEDICINA.

GE M M A ha;c aureo colore refcrta, non secus sc aurum,natura; cst solaris: qua-
propterfaculraremvitalemroborarepotest. Iraque, intimoribus noclurnis
fugandis,inminuenda,&expellendanieJancboH<-,f'a.']iciter.i/iUibeturJsibra-
chtosinistroaliigctur,veldccolloitasitspenciatur,vtcutiincont3ngac. Bieronymus
Cardanus,inlibiode Curactonibus admirandis. mira deboclapidc pradicar ,quo~
niamnobilesqiiosdaro,so!o haustupulueri.shitiusgCmma- curauittsiqtiidcnijalijsme-
„^r^_dicamentisincailL.madhibitis,aiium n>clancholia,& alium epi!epsialaborantcm_Jt, G
lid &epi- °-l"lui spatio,hberauit. Sanguinisetiam prossuuia cocrecre traditur. Huius memi-
lcp'& remc n't Marbodeus de Topazio cancns hunc iri modum.

j. Itettihsmor- hi i(ii tstm livts z;txtlta.ri.

Sunt,quiscnbunthancgemmamtritam,&inaliquo)iquorcpeitorali exhibitam
mirigareposseparoxismumasthmatis. Sedhasomnesviresnon Topazio cantunuj,
scd Chrysoistho etiamattribuunt,qita?gcmma in aureocolorc vircscic, &ad Topazij
genusreduccadaestjMichaelMercatusjinsuolibrodcptssilentia.scripiumreliquit,
hunclapidem,inaffeclupeftiJenti,irtIigncmhabcre pmogatiuam. Narrat cnim_j,
Pc/lisretxc tempotibus Gregorij VndecimiPontisids Maximi,fuisse medicum Roina?,qui pciie__»
dium. corrcptos,solotai2uTopaz;j,curabat:hacdcrenumeraturha'cgemmainterillas,qua!
elesSuaria cardiaca,&pra-sertimdiahyacinthum ingrediuntur.

D E O P A L O. • H

Cap. LXXXVl.

*jfa OSTR EM VM locumintcrgemmasanobisreponicurOpaIus,quo-

niam ca-cerartim gcmmarum colorem, naturam ,& facultatem partici-

1 pec,Vulg<5 vocatur GirasoIe,&ScambiacoJore. Nam cum iapis sic

caudidus Carbunculi fulgorem, Amechisti purpuram, & Smaragdi vi-

! roremostcntat:quocii ca pratdictai umetiamgcmmarum vJrtuteinpos-

1 siderecrcditur. AnseJmusBoetiusquatuorhuius gencra obseruauit.

Primumgenuseitdiaphanumabsq.vllaopacitatc, Secundumtendit ad nigrcdinem

cumfuigoreCarbuncuJi.TertiumvarioshabercOlorcs,&hiicrefenintur,qui Jasteo

colorcopacisunt,&oculifelisaGemmarijsdicuntur,&ctiam Pscudoopali. Quar-

imn genus ,nomine Pseudoopali, circumfertur, & diaphanum est, oculisq; pisciu nu*

simile,
loading ...