Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen   [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 324
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0334
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
324

0 trMBOE EN BOrPBA

i'.C, TT}V SUpSlXV TXUTV1V TxE'.V, XaG’ T]V TX l£ OCVXTOXÖV UTtoSsiyaO-Ta
^.syxXTjv tAxtitxv e—tppovjv I~l t?)? XTTtxr;? te/vt);. To ayysiov slvs
(xeyaXou cyjiaxTO? (StapuTpou xa.Ta.Ta ystXv} 0,37 xal u^. 0,29),
Sicotov xal TsGXa7!/.svov T7]v ßxutv. '0 ~t}Xö? auTOu slvs IpuGpco~6?
xal y)kai-}r,(jTO? [xst’ i~ty_pci)«(d? u~oXsuxou, ai ypacpxl Se piXatvat
xal St’ lyjrapxiEto? tou 7rspiypaa|xaT0? töv 7:tv}vöv. ’Ev tö tuvxxi
Etxovt^ovTXt /.al a£ Suoo otla? tou ocyysiou, xal TOiouTOTp6~a)? ä~o-
cpsuyoasv ttjv 7üsptypacpv}v tou a~EipostSou? x07;j.7ju.XT0? tou xaTaXaa-
Sxvovto? tt}v o-igGev otjnv tou ayysiou uTvspxvw tt}? £t)toeiSou? txi-

Vta? TT}? 7TSpi0£OU(T7}<; TT)V XOlXlXV XVCoQeV TÖV (XXTlVtöV TT}? ßaoEM?.

To xxtx Tpo~ov auxaivatov xöapyaa 1 touto ä~avTa xxtx TsorxlXa?
-xpaXXaya.? xal etxi VY)Gt(imxöv ayy£icov. Kxtx Ta? Xa£x? ö~xpy£t
xXoxa'XO£l§£? X0G{XT5[Xa OfXOtOV 7T£pL7T0U TÖ £~l TT}? 7x6t}? (;) l£ ’AxpO-

aroXsci)? t9}? Sv}po-oc-'suGslctt}c uxo ßöhlail s'vG. xvcot. stx. 23 1 2 3. Kal tj

£T}TOStS'/)? Ss TXtVtX T) TöEOl TT]V XOlXlaV I'^Sl XxG’ OlXOlOV Tpö~OV £7ül
tr,c av(i)T£pco XaS'X?. 2-aviÖT£pov slvs to ütxo tac XaSa? xoauaipta
outivo? ävaXoya xxtx —apaXXxyxc suptaxovTat i~l töv tou AituXou
ayyeicov. ’E~l tt}? xuplac o^ew; tou äyyetou Etxovt^ovTat Tlcoaps?

XUXVOl 3 ßatVOVTS? EV OUJXjXSTpiX XIXV ataGTlTT). Tx XEVX [XETX^U TOU-

~tcov TüXrjpouvTai Ixavö? Stx TpoyostSöv xoc>|XT)[xaT(i)V, <Lv oixota —
aAV apuXetfTspov ysypapiptiva—ü~xpyooat ptSTaqu töv «7~stpöv tou
:C)7XI(tGiOU XOC7{XT/[XXTO?.

Ta Iv toi? t-iv7.il XI xxl XII, 1 £txovt(öf/.£va äyysta ö? xal al Suw

XXTWTEpCU Iv TÖ X£t[X£VW Xo~X.Se? (XVTJXOU7tV Et? TT)V TTSptoSoV TÖV
XTTtX0X0pLVQtXXÖV T} XO0tvQ t aXOXTTtXÖV XXXOU[X£V(OV.

Kal Et? TX T£<7(7xpx TXUTX X.yyElX 7] XUTT) [XOVOTO'XO? TüXpXGTXG’t?,
5 aÜTO? puölXO?, 7) XUTT] I~aVxXT}tI/l(? TÖV XXTX (^ÖVX? XX'.VT)TOUVTO)V
T} ßxiVOVTWV Yiplfxa G'oplcov xxl OXVTXGTIXÖV 7ÜTT}VÖV. OüSafXOU ^ü)T)'
xal ojxco? xt eIxovec töv ^öwv e^oucti tcoXu to «pudixov Iv (juyxptcst

1 IIp6X. Böblau Iv0. avtoT. cysX. 51 ea. 11. — Kdapip-a -apc^asps? l'8e Furt-
wängler-Löschcke Myk. Vas. 24, 175.

2 Totouto xocra7]!xa ä-avxa auvr)0£ax£pov ItcI vrjaiwxtxöv äyyEtwv tSitog Ijct xöv äp-
yatxwv xfj; 'Pooou 7ip6X. Jahrbuch I asX. 138, 139.

3 Ol xuxvoi xal Iv ylvci xd sido; xwv ap.^i6Ewv ~xv)vwv sivs apsaxr) Tiapdaxasi? xfj?
^epioSou xauxr}? 7ip6X, BÖhlau Iv0. avwx. £ix. 12, 13.
loading ...