Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 380
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0390
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
DAS KABIRENHEILIGTUM BEI THEBEN

10 EPMAIfiAPXONTO^I APEI AAAON
T (1NSAMIAO I^MEINIKET A O <t> O Z I N ft
AOANOAftPft KABIPI APX I O N T ft N
ASftPOKAIA A o Z E N O K P AT IoSAIO K A I A AO
AM0I AOASft P I X ft K A^l^oAdPdTfi
15 NlßTEP ft T PA M M ATIAAONTO S
APOAAOAßPß N YM E IN Ift
EPANOETA A A M A T P I A K H £ A T Y
PA P OPP A N X P OYS I ANOAKAXPOY

^ios^kopas: i as:pi n e x ft sa nxp oy

20 Z I A loNAIAMET T ft oAKAN o B o AoN K H
AA YSINXAAKA N ft K Y O O A A S TPATA
AftSPETTAPASS TPoBIAoN M A I TITA
A A I A AAPr oYPIAOAK AAPAXMHPEN TE
EN ft M AA A I AA APrO YP I AN o AKAAPA
25 XM ATPISoBoAol EPATß 01 A AlONAPToY
PION o AKATPISOBOAOI I IMANO^ K H M E
N AN APOS XEI PI PE AAS K H PEAISKAS
r OYP IASOAKATPISAP AXMH

TIMOAAIOSAPXONTOSI APEIAA AoNTftN
30 SAM I AOISMEI N I K ETAO0 OZINß A OANO
A ft PIH K ABiP IAPXI ONTftNP I SIA A A IKPATI
OSAIOAftP ft E P M ft N OSTPA M M AT I A AONT O
EYPEAPE I AEM A Xft EPANOETA NI KO
AAMOSTPEPEAAI TAS T A N P A P KATAO E I
35 KAN AN E AABE PAPPOYOIft NOS POYOIH ft
oEPPAZ E A AMftNA PA X M ASF I K A T I PETTA
PASPE NTOBftS ENN I A X A AK I ft S ENOYTO
X POY S IOSE NKO N I S TAS O AKAXPOYSIOSKH
TPU BoAoNATTI KoN

Mvacftaw apyovTO?, 'laps'.aSSovTwv Eapuao T<j(jt,eivt)ceTa.o,
’AöavoSwpco, y.a€tpta.pyi6vT(i)v 'Epptouco ’ATCoXXoSwpw, <EAo-
5 fj.eikoi | ’ETayapptto, Kamcovoi; KoapuTrrcto, ypot(/.piom§§ovTO<; Kot-
loading ...