Andreae, Johann Heinrich
Basilica Carolina, opus grande, non homini, sed deo praeparata habitatio ... duobus a Carolis genuinis divi Caroli M. posteris ... Mannhemii Palatina in metropoli aedificata: a Carolo Philippo e ducali domo Neoburgica ... inchoata: a Carolo Theodoro e ducali domo Neoburgico-Solisbacensi ... consummata — [Mannheim], [1760]

Seite: 51
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/andreae1760/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
EFFIGIES V.
CAROLUS THEODORUS
PRO DEO, ET POPULO
MAGNUS MA JORUM SUORUM y£MULATOR.
EXEGESIS HISTORICA.
Uantum virtutis Heroica in Auguftis Neoburgica Domsss Majoribus Musa no-
tftra mirabatur hatteniis dispersum; tantum in Magno tantorum Heroum Nepo-
te, velut in compendio veneratur coUe&um. Eft is Serenijsitnus Princeps nofter9
& EleQor Clementipnus CAROLUS THEODORUS aviti sanguinis Hares
Zsvirtutis, viva Proavorum imago; quos sequi non contentus, anteire etiam
co?itendit, & magnispajfibus fuperare: meritb proin d nobislaudatus, MagnusMajorum siio*
rum ^Emulator. Vitalem lucem aspexit Bruxellis, Anno MDCCXXIV. die VII. Idus De-
cembris; Patreprogenitus, JOANNE CHRISTIANO Duce Solisbacenji; Matre MA-
RIA ANNA, FRANCISCIEGONIS Prmcipis Arvernia, & Marchionis Montiumad Zoo-
mam Filid Harede. Hdc orbatus sato pracoce, d Proavid omni pietate educatus, & eru-
ditus literaturd, scientiis, linguis, iisque, qua Principem decent, disciplinis. Anno MD
CCXXXIII. Optimo Parenti e vivis erepto succejsitPaterni Ducatus Rettor. Decennis d
MagnosuoAvo, CAROLO PHILIPPO, Elettore Pasatino, translaius Manbmiwn in
Aulatn, virtutis^s Sapientia scholam, artis regendi tyrocinium ita pofuit dextere, ut dignifsi-
mum judicaret, qui sponsam serret ELISABETHAM AUGUSTAM» primogenitam suam
ex ELISABETHA AUGUSTA Filid unicd, JOSEPHO CAROLO, Duce Solis-
bacenft, Neptem, quam^s eidem Anno MDCCXLII. die XVI. Cal. Febr.auspicatijsi?no despon-
dit connubio. Felix Princeps Domui Palatina intulit insigne Matris patrimonium Marchio-
natum loomo -Montanum* In juccejjiom Ducatih Julio-Montani d saculispatio litibus im-
plicitd, ipso selicijsimo desponsionis anno pojfejsionem quietus adiit, PotentiJJimo Borujjorum
Rege, juribus omnibus\ cedente in CAROLUM THEODORUM, ejusque sextis utriiisque
Pofteros; pro quibus & Statuwn fide?n jure adstri&am jurando solenniter excepit. Eodeman-
w, cujus latijfima erant d Principali conjugio exordia, sinis luBuosus, d Serenijsimi CARO-
LI PHILIPPIsunere, pridie Calend. Januarias Fasces Palatinos hareditario jure sujce-
pit, ELECTOR e DOMO SOLISBACENSIPRIMUS, eosque hodie summd cum pieta-
tis, Sapientia, Juftitia, ac Clementia Idude moderatur, admultos s quod Boni precantur
omnes) annos! Princeps maximi animi, fimitl & modcratijsimi; Patria incolumitati unice
intentus, quam in turbidis etiam bellorum motibus securam reddidit; EleBoralis Dignitatis
primos Deo consecravitaditus, Regiminis Ducem exoraturus Sapientiam, primum ex Auld
egrejjum ad Sedem Sapientia direxit in JEdem Oggershemii Lauretanam. Eodem sapius per
annum invisit, VIRGINlS cultorsrequentijfimus, etiam, rarijfimo exemplo pedes, oblato
veftiendis aris, %s Sacerdotibus pretioso apparatu liberalis ; SanttiJJhnum Virginis Sponsum,
Chrifti Nutricium, D. JOSEPHUM, Palatinatui Patronumsolenniternominavit,acDe-
sensorem. Manhemium in Nofodochium Religiosos de Misericordid F. F. induxit. Academiam
Heidelbergenfiu?n,novo splendore auxit, additd Philosophia, quam experientemdicunt, pra~
leBione;cuii?Instrumentanonpauca, quascientiahujusanimaquadamsunt, ab arte rari/fima
fcfpretio, Principali adjecit largitate. CoUegio Manheiw.enfiswidos, donation es,gratiasjura,pri-
vilegia, indulta ab AnteceJJore collata ftabilivit, atque uberiora contulit. Inchoatam ab Eodem,
quam descripfimus, Ecclefia sabricam ??iagnifica?nac sumptuofamsuppeditatd i?npenfarumvi?na-
ximd, dissicillimis temporibus continuavit, ad apicem perduxit, ac facrd dote locupletavit. Sur-
genti Heidelbergte Carolino Seminario tmmifice adsuit; Alutmios Clericos pro i?iferiore Pala-
tinatu senos, binospro superiore dedit, und ca?n Linguarwn Orientalimn ProfeJJore. Neque
cejfat largisi?na Elpttoralis betiesicentia ve?ia etia?nnu?n hodie inSocietate?n essundere sefe, ut
Fu?idatore?n iUa suum & Patre?n a?nantijfi?nu?n non seniiat cutn CAROLO PHILIPPO erep-
twnsibi; sedin CAROLO THEODORO gaudeat duplici Patris spiritususcitatwn, Eumque
sibioptet, atque exoret i?n?nortalem.
loading ...