Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 14
DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C A P V T I.

rcnosqtiarudamrerum nominibusrqudd plura fint

negocia,plurcs res,quamuocabula. Uirj.de prarfcrip,

uer. tum uero per Kari^<np generis uoceutimur pro

{pectc. Stc M. Cicero in Topicis diuidituxoremin

matremfa.nempe qucc in manum uiri conucnic, cuius

meminit Papinianus in .l.ex eaparte •§• mulicr deuer.

obliga. &C in eam quacinmanumuirinon conucni ;

cui cu fpecificum nomen no inueniret, adpcllauit cam

generisuoce,uxorem. Inhuncmodumiuftitiadiui

dicur in prudentiam, forticudinem, tempcrantiam bC

iufticiaminfpccie. Proinde cum Ariftoceles dicit iu*

ftitiaminfe uirtutes omncs complecti,dc gcnere lo*

•^r •** quicur non de fpecie. Nam fpecifica iuftitia ab alrjs

^vf >? uirtutibus fpeciediftatttantum abcft uc eascomple*

/ii f/v <fcacur. Cognatio diuiditut in agnationcm & cogna*

^ tionem .1. incer agnacos, unde legic. Agnatio cft in*

ter cts perfonas qux idem habenc gentilicatis nomcn,

eafdem imagines, eandem familiam, eadcm facra arg.

l.i. deritunup.atcp adeointercasquaefuntex codcm

mafculo parence. Cognatio in fpeciea matrecft. Pri*

orcm fpeciem Cicero hbro primo de OratWoreadpd

lat gentem: pofteriorem , ftirpem. lam fi gcnerice

utarishacuoceuelimproprie: patruus &£ fratrisfili*

uscruntcognati: fi in fpecie&proprie, non cruntco

gnatt, fed agnatt arg.I. iurifconfultus ♦§• intcr agnacos

de gradtb.&ajFuii f Domitius VlpianusinXpecu*

niaeuer*
loading ...