Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 66
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C A P V T 11.
riebtts conflatur,quod nos miftumadpdlamus, con*
ftituit peculiarem fpeciem. Etcum lurifcominquit dc
uerbo.obliga.ftipulationes no diuidutunloqcur non,
dcdiutiionc.fed partitione.atq? earu reruqug partitio
nem no recipiut:quales funt rcs imperfe<ft£.u(us, habt
tauo,iter,aclus3profpc<rtu«?,ft:illia'diu:quafidominiu:
quas gftringit Barth:in.Urj. § .cx plunbus in fi.de ad*
qui.porTdr.NeqjpugnatquodIurifco:in.l.i.deeden*
do die folutionis,ftipulationis parte dicit. Quadoqui
dem no de ipla ftipulatioe loquitur,icd de eo qd in fti
pulationededucitur: no alitcr cp dic.I.ftipulatioes no
diuiduntur.Tuteladiuidimus in Iegitima,tcftametaria
et datiua:partimur in (atifHatione,tuitione,adminiftra
tione & rationisredditione.Dominiu dmidimus in di
rcdtum SC utile.l.t. $ .fi.fi ager ue<ftiga.uel emphy. pe*
ta partimurin proprrctate cVufumfmcru.l.iiri.dc ufu
firucru I.qui ufumfrucftu de ucr. obliga.glo. 1. recftede
Uer.figni.ubi Accurfius ex fententia Placentini in hunc
modum explicat. Obligationediuidimusin naturale
&T.ciuilem:&non longeabtft quin dicam Qbligatio*
nem panes non habcre. Nccp enim partimur ius img*
fctftu^quodcj ad alterius adqmfitionc requiricurdic.h
ftipuiationes no diuidutur.Tametfi plcraqj qua? nos
obhgamurparuri ac f.ndiqueant.Quarationc rclatti
cft in.l.ufus pars deufu & hab:.ufumfrucT:u pcflc nos
pajrurijufuinuero no item.QuoJ utus Gaus irr.pcrf;*

<CXUltl»
loading ...