Apel, Johann
Methodica Dialectices Ratio, Ad Ivrisprvdentiam adcommo data — Nürnberg, 1535 [VD16 A 3034]

Seite: 105
DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apel1535/0105
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
D E A D F I N I,

Dominiadfinecfthaerestnamis pferumcp prac*
tendittantum iusinre.utfi defunctus fuerit alicuius
rei hacreditaria? commodatarius, depofitarius, uel cre
ditor pignoris,I.& non tantum. §. ueniunt de petiti.
haere. Exquoconfequitur reiuendicationis efleadfi*
nepetitionem haereditatis.Quibus addePublicianam
l.fed QC fi res. § .frt publiciana de publi.in rem acti. Ser
uianam,Quafi feruianam fiue Hypothccariam,Con*
feflbriam atcp reliquas inrem acfriones.

Obligationis adfineeft xquitas ex qua fluit offid
dum iudids argj.qui per collufione in fi.de a<fti. emp.
Exquo colligitur, a<ftionisperfonaIis cflfe adfine iudt
cis offidum dicl.qui per colIufionem.Exempli gratia.
actioneperfbnali peto debitumtoffido iudids,non cj*
dem debitum, attamen id quod eft xquum pracftari.
utregulariter fru&us,idquodintereft&litis impen*
las.Practereaadhonisingenereadfiniafunt petitio bo
norum poflelfcV querda inofficiofi teftamenti/ecun*
dum do<ftrinam Bartholi in .I.nam & poftea. §. fi mi
nordeiurdu.glo.I.pofthumus. § .fi qsexrjsdeinoffi*
tefta. Actionis bonacfi. adfine eft actio arbitraria. $ *
practerca infti.de acrio.cfr enim in utraq? officium iudi
dstin prioretamen,(ecundum naturam achonis: in
poftcriore,pnrternaturama<5h'onis. In prioreadhac*
reta<ftioni:in pofteriore,pcrfone ipfius iudids.

In fiueadde,quafi uJc adfinc effe dus quod eft ta*

N V
loading ...