Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: Inhaltsverzeichnis
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0006
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ. . . .... 5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .......... 9-10

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ........... ίο.

Α'. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ . . 11-126

α') Ή θέσις και τα τείχη της αρχαίας

πόλεως............ 11-13

β) Τα έσω της πόλεως και ή ιστορία

των ερειπίων......... 13-16

γ') Ό πρώτος ανασκαφείς μέγας πύργος

μετά στηλών.......... 16-18

δ') Ή κτίσις, άναπαράστασις και αϊ τύ-

χαι τοΰ πρώτου πύργου..... 18- 23

ε') Ό δεύτερος ανασκαφείς μέγας πύρ-
γος μετά στηλών........ 24- 31

ρ') Ό τρίτος ανασκαφείς μέγας πύργος

μετά στηλών.......... 31- 38

ζ') Τέταρτος μέγας πύργος ένέχων στή-
λας• τά κατά την Φεραϊκήν πύλην και
την άνω άκρόπολιν....... 38- 42

η ) Πέμπτος μέγας πύργος ένέχων στήλας•

το ιερόν της Πασικράτας.....42-4*

θ') Αί συνθήκαι, ύφ ας ευρέθησαν, εξή-
χθησαν και μετεκομίσθησαν αϊ στήλαι. 48- 56

ι') Τά νεκροταφεία και μνημεία, έξ ων

ελήφθησαν αί στήλαι...... 56- 62

ια') Δημητριάς Παγασαί' τοπογραφική

και ιστορική έπισκόπησις..... ι;2-12ί>

Εισαγωγή............. <>2- 64

1) Ή αληθής Λημητριάς και αί αληθείς Πα
γασαί. Ίωλκός• Αίσωνία1 "Αναυρος" Νή-

λεια• Όρμένιον Άμφαναί' Κενταυρία. . (>4- 71

2) Ιστορία των Παγασών .τροσηρμοσμένη

προς τά περισωθέντα μνημεία..... 71-83

3) Ιστορία της Δημητριάδος προσηρμοσμένη

προς τά περισωθέντα μνημεία . . . • 83-111

4) Οι χρόνοι τοΰ έντοιχισμού των στηλών . 111-125
Β'. II ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ

ΑΝΙΛΡΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ... 127-142

Σβλΐς

α') Τά πρώτα μέτρα τής συντηρήσεως τών

βαφών . ..........127-133

β') Αί όριστικαί μέθοδοι τής διατηρήσεως

τών ζωγραφιών.........133-140

Εισαγωγή............ 133-135

1) Μ πλύσις και ό διά κυτταροειδοϋς ψεκα-
σμός τών ζωγραφιών ..... 135-136

2) Ή άφαίρεσις άπό τών ν<;>7ίΜ/.<| ιών τοΰ
τονωτικού και ή έπανάΟεσις αύτοϋ. . . 137-138

.'!) Συμπέρασμα: ή αρίστη μέθοδος συντηρή-
σεως τών βαφών...... . . 138-140

Α .) Ώς προς τάς νϋν διατηρούμενης εν τω Μου-

οείω Βόλου γραφής........ 139.

Β'.) Ως προς τάς εύρί'.θησομένας έπι μαρμάρου

γραφής............. 139-140

γ') Ή αντιγραφή τών ζωγραφιών τών

στηλών............ 140-142

δ') Ή άνίδρυσις τών στηλών..... 142.

Γ'. II ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ. . . 143-164

α'. Ή στήλη τοΰ Στρατονίκου .... 143-146

β'- Ή στήλη τής Ήδίστης...... 147-149

γ'- Ή στήλη τής Άρχιδίκης..... 149-152

δ'. Η στήλη τοΰ Άρισστοκλέους . • . 152-153

ε' Ή στήλη τής Χοιρίλης...... 154-155

Ρ' Ή στήλη τής Άφροδεισίας .... 155-157

ξ. Ή στήλη τής Φίλας....... 157-159

η' Ή στήλη τής θωπευούσης κοράσιον

γυναικός............ 159-160

θ'. Ή στήλη τής Τοδίου....... 160-161

ι'. Ή στήλη τοΰ Δημητρίου..... 162-164

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. 165-178

ΧΩΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙ-
ΓΡΑΦΩΝ ΑΙΟΡΘΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗ-

ΡΟΥΜΕΝΑ Ή ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ. . 178.

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 1. 2. 3. 4........ 179.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΑΙΟΡΘΩΣΙΣ. . . . 179.
loading ...