Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 31
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ς.'Ο τρίτος ανασκαφείς μέγας πύργος μετά στηλών

31

ή ανασκαφή και έξερεύνησις αύτοΰ, καίτοι επανειλημμέ-
νως και επιμόνως είχομεν συστήσει τοϋτο \ άλλ'άνεβλήθη
μεταξύ ε'ις τα επόμενα ετη• τούτου δ' ένεκα, καίτοι είχομεν
προνοήσει να μή αποκαλύπτω μεν άπαν το διάκενον και τους
τοίχους οριζοντίως, άλλα καθέτως και κατά μικρόν εκαστον
διάστημα, άπαν μέχρι τοΰ φυσικού βράχου (είκίον 23' 25'
27' 28), όμως εϊσήλΟον πολλαχοΰ ΰδατα κατά τον χει-
μώνα, ως διαλυθέντος εν τω πύργο) τούτο) προ πολλού
χρόνου τοΰ εκ πλίνθων άνω χωματώδους έρύματος, καΟ' α
προείπομεν.

"Ετερον δε ατύχημα ύπηρξε το ότι κατά την κρήμνι-
σιν μέρους τοΰ εσωτερικού λίθινου τοίχου της Ανατολικής
πλευράς, ένθα διεφάνη κατώτατο) μεγάλη και εξαίρετος

στήλη (είκών 25

28' 29), κατελήφθημεν εξαίφνης

υπό ισχυρότατης θυέλλης, έξ ης κατεκλύσθη μεν ή άνασκαη ή,
ενέσκηψε δ' έπ' αυτής ένεκα των άφεθέντων εργαλείων
και κεραυνός.

ΈπΙ δε τοΰ έσωτερικοΰ πύργου τοΰ Δημητρίου, καίτοι
έσχηματίσαμεν Ίσχυράς υποψίας, ένεκεν ευρεθέντων προγε-

νεστέρων τής κτίσεο)ς τής πόλεως αύτοΰ σημαντικών αντι-
κειμένων, περί ών προείπομεν, ότι θά ενείχε κατ' έξαίρεσιν
άρχαΐον τοιούτον ύλικόν, δεν άνεσκάψαμεν, ε'ι μή ολίγον
έπι τοΰ μέσου τής Νοτίας πλευράς (είκών 2ί 22), οπόθεν
εΐχον πάλαι καταπέσει ή κρημνισθή λίθοι δύο δόμων
άλλ' ουδέν ίχνος αναμενόμενων τοιούτων ευρημάτων συνην-
τήσαμεν πρέπει δμως να γένηται έπ' αύτοΰ ευρύτερα προς
τούτο έρευνα.

Όμοια δε είναι τα μάλιστα άναγκαΐον να τελεσθή έπι
τής παρακείμενης μεγάλης πύλης, ήτις θά ήτο ή μεγίστη
και σπουδαιότατη τής πόλεως• αύτη φέρει νΰν έπίχωσιν
βαθυτάτην και μόλις άνω ολίγον διαφαίνεται και εικάζε-
ται ή ΰπαρξις και το μέγεθος αυτής εκ της λοξής διευ-
θύνσεως τοΰ τείχους• τά κατ' αυτήν και ό παρ' αυτήν
μικρός πύργος φαίνεται πιθανώτατον ότι θά παράσχωσιν
ήμΐν σπουδαιότατα ευρήματα έντετειχισμένα, περαιτέρω δε
προς τήν άκτήν εκείθεν θά έπιδειχθή ήμΐν βεβαίως και το
έπίσημον νεκροταφεΐον τής πλούσιας και πολυάνθρωπου
ταύτης πόλεως.

ς') Ό τρίτος ανασκαφείς μέγας πύργος μετά στηλών.

(Παρένΰ-ετος πίναξ Δ')

ΤΙ διό. τών ε'ιρημένων εργασιών σχηματισθείσα γνώμη γενικότερα, και στήλαι ένετειχίσθησαν μάλιστα κατά τους
μου, καθ ην ή επισκευή τών πύργων και τών τειχών υπήρξε μεγάλους και επί στρατηγικών σημείων τοΰ περιβόλου έκτι-

& *

Άύ» ■'- -

£* «Λϊβίΐ- ν.ΛΪ5."

- -

>***

("^«Ιββ^Ε'Είκών 30. Ό τρίτος μέγας πύργος, ήδη άνασκαπτόμενος. ΤΛ = τάφρος λατόμων ΔΠ = ή Δυσμική πλευρά τοΰ έπηυξημένου πύργου, μόλις

διαφαινομένη• Ν = ή Νοτία πλευρά αύτοϋ, άρτι διαφανείσα• Σ = άρτι έξαχθεΤσα στήλη• Δ —λι'Οινον διάκενον επ = ό εσωτερικός πύργος•

ΕΛ = έτέρα είσοδος νεωτέρων λατόμων Λ- Λ' = λιθοτομίαι άρχαΤαι και νεώτεραι.

σμένους πύργους, ων εγγύς ύπήρχον τάφοι καΐ άλλα προ-
γενέστερα οικοδομήματα, απεδείχθη ορθή και εύάρεστα
παρέσχε περαιτέρω αποτελέσματα.

') Πρβ. Πρακτικά 1908 209• 1909 143-144.

Διότι άναζητήσας εν έτει 1912 εκ νέου, διά περιηγή-
σεων και μικρών ένιαχοΰ σκαφών, τοιούτους πύργους καθ'
άπασαν τήν Άνατολικήν πλευράν τοΰ περιβόλου2 και μή

2) Βλ. Πρακτικά 1912 175-170.
loading ...