Arbanitopoulos, Apostolos S.  
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 148
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148

Γ'. Ή περιγραφή των στηλών

μάτων της αρχαίας Ελληνικής Ανθολογίας• θα έποιήθη
δε υπό τίνος λίαν σημαντικού εν Δημητριάδι ποιητοΰ.

Παρίσταται δ' εν τω βαθύσματι, δπερ είσέχει κατά
0.025-0.033, εν δεξιά τφ θεατή νεαρά γυνή, ή άποθανοΰσα
Ήδίστη, κατακειμένη ύπτια έπι κλίνης και κοιμωμένη• ή
κλίνη παρεστάθη αρκούντως πολυτελής, φέρουσα υπόστρωμα,
έτερον στρώμα έπ' αύτοϋ καΐ άνωτάτω δύο μεγάλα προσ-
κεφάλαια, κεντητά διά πολύχρωμων ζωνών ύπετέθη δε ή
κλίνη χαμηλή καΐ ξυλίνη, διακρινόμενων ένιαχοΰ τών τορευ-
τών αυτής ποδών, αριστερά μάλιστα, και φέρουσα έπεστρω-
μένας δύο σινδόνας, ων ή μία είναι διΐ]ρημένη εις μεγάλα
πολύχρωμα τετράγωνα, και καταπίπτει ευρέως μέχρι σχεδόν
τοΰ δαπέδου• προ της κλίνης διακρίνονται τίνα ϊχνη υπο-
ποδίου.

Παρεστάθη δε ή Ήδίστη γυμνή τά άνω από της βά-
σεως τοΰ στήθους και μετά πλούσιας, καστανής κόμης,
συνηγμένης εις την κορυφή ν, ολίγον ατημέλητου/ το λοιπόν
σώμα αυτής έσκεπάζετο διά σινδόνης• τάς χείρας, όλως
γυμνάς, έφερε κατά μήκος τοϋ σώματος, τής αριστεράς δια-
κρινόμενης εν μέρει έπι της κοιλίας αυτής.

Απέναντι τής Ήδίστης παρίσταται νέος άνήρ κατά
τον 'δεξιόν κρόταφον, βραχυπώγων βεβαίως και βραχυ-

μύσταξ, καθήμενος επί κλισμοΰ ξυλίνου, προκλίνων
ολίγον το σώμα, μετά προσοχής δ' έντεταμένης καΐ αγω-
νίας προσβλέπων την κοιμωμένην, και πιθανώς κρατών
τήν άκραν άριστεράν αυτής χείρα διά τής προτεταμένης.
δεξιάς αύτοϋ- ούτος εΐναι προφανώς ό σύζυγος τής
Ήδίστης.

Βαθύτερον τών δύο τούτων παρεστάθη γυνή μεσήλιξ,.
τροφός ή μαία, περί τά τρία τέταρτα κατενώπιον, ορθή
ιστάμενη, φορούσα χιτώνα άχειρίδωτον, άφίνοντα γυμνό ν-
τον λαιμόν και μέρος τοΰ στήθους, έ'τι δε τάς χείρας άπό
τοΰ μέσου τών ώμων έπι τοΰ αριστερού ώμου φαίνεται
έπερριμμένον και ίμάτιον ή κόμη αυτής παρεστάθη μειξο-
πόλιος και άναδεδεμένη διά πλατυτάτης ερυθράς ταινίας,
φερούσης έπι τοΰ μέσου κεντητόν κόσμημα- δυνατόν εΐναι
ή ταινία νά άποτελή γείσωμα βραχέος καλύμματος, ομοίου
προς τήν σημερινήν «σκούφιαν», ή προς βραχύ «φέσιον»-.
Διά τής κεκαμμένης αριστεράς υποβαστάζει οριζοντίως
κείμενον έσπαργανωμένον βρέφος, όν κεκαλυμμένον καθ'
όλον το σώμα διά πορφυρού υφάσματος, έ'χον γυμνόν το
πρόσωπον καΐ πιθανώς ήμιανοίκτους τους οφθαλμούς, ήτοι
ζών εισέτι. Τήν δεξιάν χείρα καταβιόάζει ή γυνή κατά
μήκος τοϋ σώματος; όπερ δεν φαίνεται άπό τής κοιλίας τά•-^ν^'

Εϊκών 173. —Ή στήλη της Ήδίοτης, έκ φωτογραφίας τοΰ 1915 (μηνΙ|2επτεμ6ρίφ),
μετά τήν έπέμβασιν τοΰ "Οθ. 'Ρουσοπούλου ψεκαζομένη κανονικώς.
loading ...