Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 6.1882

Seite: 19
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1882/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
19

EYXHNHPD.IM / / / MAXni
AIOSKOYPI

APiSTn Schiff [vo<;]

ane0 h [k€v]

Z. 1 M[eve]|udxuj ?

39. Tafel aus Marmor, h. 113, br. O40, d. 012, gef. im
Meere bei Küstendsche. Jetzt im Museum zu Bukarest.

Reiter, ein Baum, eine Schlange
0 ATA0HI es TYXHI <*

gyxapicthpion- HPUIA- ANG0HKAN
TU)Nn6PICYNArUj/c/CHPOS6NONA//
CKOYPIAOYKAI4>IAOT6MONNOY s{c
5 mhnion a Y c i m A x o y k a i * i a o t € i m o n
ATTANAOYKIOYKAI aiabic>//lAO
T6IMON 0AAAON / rASlUNOC kai <j>'
AOTeiMON C€KOYNAON€niKPATOYCKAI <t> i

aot6imonxphctonninioykai* iaotgimon
10 ahmuunaktaah / ujnaktoyka////iymno/ia0
ahnc€koynaona h m h t p i o ykaithnigpt
anboytginhpoegnoykaitonrpamiwatga
<t>iau)tan6yboyaoy kaitonnomo* yaa k a

akopniujnaayoimaxoykaitong KAI k° n n a sie
15 nANHPOSeNOYKAIiePOKHPYKAAI ona» taioy
€ICINA60ICYNArOM6NOIOIAeCYNTOIC

OIAOTGIMOIC

cepAniuuNCGPAniuuNOC taah/ocata

nOCIAUJNIOC AAH matniuunaotaioy

20 riATIACANTUINIOY HAIOC ATTA

*IAIACAIONYCIOY nONTIKOCAAGSANAPOY

SIC aamacay3imaxoy APGIBAAOCrAIOY

SIC TGIMOeeONAYCIMAXOY APTGMIAUIPOCACKAH

ahmhtpiocahmuunaktoy ACKAH/niAAHC

'AYaefj Tuxn
euxapiaTripiov "Hpuua dveönKav
tujv Tre.pi auvaYU)[YOu?]g cHpö£evov Afio-]
cjKOupiöou Kai (piXÖTe(i)uov Nou-
5 uriviov Auaiudxou Kai cpiXöreiuov

"Attüv Aoukiou Kai biet ßio[u qp]iXö-
Teiuov OdXXov ['AJ^dBoJvog Kai qpi-
Xöreiuov ZeKouvbov 'ETriKparoug Kai cpi-
Xotciuov Xpfjcrrov Niviou Kai qpiXÖTeiuov

2*
loading ...