Archivio storico dell'arte — 2.1889

Seite: 170
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archivio_storico_arte1889/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
170

MISCELLÀNEA

et conditionis existorent, et ex quibusvis causis facta-
rum eatenus et imposterum faciendarum, aut alias directo
vel indirecte voi quovis quesito colore molestari, turbari
voi inquietari non posse, ac irritimi et inane si secus
super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contingeret attemptari. Cum autem, sicut exhi-
bita nobis ìluper prò parte diloetorum filiorum Lau-
rontii Malvieii de Mèdicis et Caesaris de Malviciis
etiam civium Bononiensium petitio eontinebat, alias
felic;s recordationis Sixto pape IV predecessori no-
stro prò parto quondam Johannis de Malviciis ac fra-
trum suoruro civium Bononiensium tunc in humanis
agentium oxposita, quod ex veteri consuetudine in dieta
civitato obsorvatum orat, ut una voi due dumtaxat for-
nacos vitrorum in ipsa civitate existorent, cum una voi
duo prò oadem civitate et illius tenimonto suffieeront,
ac pridom cum dubitaretur, quod si plurcs quam duo
fornacos huiusmodi in ipsa civitate fiorent, una per
rcliquas deterior offlcoretur, et tamon in cariori foro
vendi possent ros ad perficiendum huiusmodi vitra neces-
sario: Sedeeim viri tunc regimini dicto civitatis presi-
dentos, ad quos id portinobat, ut una vel duo fornaces
dumtaxat, ut prefertur, in predicta civitate existorent,
et quod ille extunc decetero por aliquem civom ipsius
civitatis et non por foronsem, cum onoro manutonendi
ut vilra in solito protio por eivitatom ot tonimonta
huiusmodi necessaria fiorent, decreverant, ac extunc
Johanni ot fratribus predictis prò se et eorum horodi-
bus et successoribus, ut ipsi dumtaxat imam vel duas
fornaces huiusmodi fiori facercnt, ot quod nomini licc-
rot sub corta pecuniaria pena prò una camera dicto
civitatis, et prò alia medietatibus peno huiusmodi Jo-
hanni ot fratribus, ac horedibus ot successoribus pre-
dictis applicanda, aliam fornacom vitrorum in civitate
.et tenimento predictis fieri facere, concesserat; dictus
prodecessor ad supplicationem Johannis et fratrum pre-
dictorum assorontium tunc quod quondam Baptista do
Malviciis eorum genitor, ot etiam ipsi prò consorvationo
status dicto civitatis plurimum laboravorant, ot quod intor-
dum foronsos prò huiusmodi fornacibus nisi cum dif-
ficultate haberi non potorant, vel si haborentur, oidem
statui suspecti exìstebant, et quod ilio etiam cum maiori
diligentia per cives quam foronsos fieri ot manutoneri
potorant, docrctum et concessionom huiusmodi ratam
et gratam liabeus, il la por quasdam suas approbasset
et confirmassot, ac perpetuo statuisset et ordinasset,
quod sub pena autedicta nulli etiam tunc do eetero
licorot in civitate ot tenimonto predictis fornaces vitro-
rum huiusmodi fiori facore, preterquam Johanni ot fra-
tribus, ac herodibus ot successoribus antedictis, ot illis
codontibus voi docodontibus aut doficiontibus, uni voi
pluribus civibus, quibus prodicti sodoeim viri do con-
sensu legati sedis apostolico in oadom civitate prò
tempore existontis ducerent concedendum; et deindo pie
memorie Loo papa X tunc prédoecssor noster do de-
creto, concessione, confirmatione, statuto et ordinarono
predictis, ac omnibus ot singulis in eis contentis plonam

ot indubitatam noticiam habens, ac attendens, quod
ipso Leo prodecessor omnes do familia predicta do
Malviciis ad omnia bona et iura eis et cuilibet eorum
ante oorum expulsionem a dieta civitate quomodolibet
compotontia pione rcstituerat, decretum, concessionem,
statutum ot ordinationom predicta motu proprio et
ex certa scioncia, ac de apostolico potestatis plenitu-
dine per alias suas in forma brovis litteras confirmasset
ot approbasset, deeernontes irritimi ot inane quicquid
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter
voi ignoranter contingeret attemptari, prout in nostris
singulis oisdom littoris pleuius continetur. Et licet prop-
ter porsocutionom oisdem de Malviciis per eorum ad-
vorsarios rotroactis temporibus factas, ac oxilium indie-
tum ipsi fornaces manutenore et vitra huiusmodi fabri-
caro aliquandiu cossavorunt, ot postmodum dictus
Nascentorius in doniilms conducendis, et foinacibus
ac lignis prò huiusmodi COnstructione parandis magnas
oxponsas fecorit, ac propterea concessio oisdem de
Malviciis facta, et Laurentio ot Caesari ius competons
subbtum esse non videatur: nichUominus prefatus Na-
scentorius dictarum nostrarum littorarurn pretoxtu ipsos
Laurentium ot Cacsarem super iure ad eos, ut prefer-
tur, spoetante se in oo introniittendo vexaro et mole-
stare, ac litibus involvoro presumiti Quaro prò parte
Laurentii et Caesaris prodictorum assorontium do Jo-
hannis ot fratrum prodictorum successorcs, seque civi-
tati ot tenimonto predictis de huiusmodi vitris sufficiente!'
previdero paratos fore, necnon lit'.cras nostras predictas
in sui notorium preiudicium emanasse, nobis fuit humi-
litor supplicatimi, ut eis in premissis oportuno provi-
dere de benignitato apostolica dignaromur. Nos igitur
attendontos, quod tempore concessionis dictarum nostra-
rum litterarum do decreto et concessione sedeeim virorum,
ac litteris Sixti ot Leonis predecessorum huiusmodi
noticiam non habuimus, quodque si illa in petitione
Nascentorii huiusmodi oxprossa fuissent, nos litteras
nostras huiusmodi dicto Nasceutorio non concessissomus,
ac volentes eorundem Laurentii et Caesaris quieti et
indemnitatibus consulore, ipsosque Laurentium et Cae-
sarom ac eorum quemlibet a quibusvis oxcoaimunicatio-
nis, susponsionis et interdicti, aliisquo ccclcsiasticis
sontontiis, censuris et penis a iure vel ab homino qua-
vis occasiono voi causa latis, si quibus quomodolibet
irinodati oxistant, ad effectum presentium dumtaxat
consequendum horum serie absolvontos, et absolutos
foro consontos, Laurentii et Caesaris supplicationibus
inclinati, litteras nostras predictas, ac omnia et singola
por eas concessa ot in eis contenta auctoritate aposto-
lica et ex nostra scienti i tenore presentium cassamus,
irritamùs, rovocamus et annullanius, ac nullius roboris vel
momenti fuisso et esse, et perinde haberi ac si nunquam
concessa fuìssent, decornimus, necnon litteras Sixti
et Leonis prodocossorum huiusmodi sciontia, auctoritate
ot tenore predictis approbantcs ot conflrmantes, ac omnia
ot singula in ois statuta, decreta, ordinata et concessa
do novo statuentes, deeernontes, ordinajites et conce-
loading ...