Arnold, Friedrich ; Arnold, Friedrich [Hrsg.]
Tabulae anatomicae: quas ad naturam accurate descriptas in lucem edidit (Band 2): Icones organorum sensuum: undecim tabulae elaboratae et totidem adumbratae — Zürich, 1839

Seite: 23
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arnold1839bd2/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
TABULA

QUARTA.

Figura prima.

Musculi bulbi ocuii sinistri cum musculo levatore palpebrae
superiorts in situ naturali a lalere externo delineati.

a. Os frontis. b. Sinus frontalis. c. Maxilta saperior. d. iSinus
rnaxillaris. e. Corpus sphenoidale. /'. Fissura orbitalis superior.
g. Foranien rotundum.

h. Dura inater.

i. Nervus opticus, in vagina durae matris situs. k. Nervus
oculomotorius, duram matrem perforans. /. Nervus trochlearis.
m. Nervus trigeniinus. n. Ganglion semilunare. o. Ramus primus,
p. secundus, g. terfius quinti paris. r. Carotis interna.

8. Bulbus oculi. t. Palpebra superior, u. inferior. v. Cornea.
w. Scleroticae pars anterior, conhinctiva vestita.

i. Musculus levator palpebrae superioris. 2. Origo huius mus-
culi, quae membranae cerebri fibrosae circa superioiem foraniinis
optici marginem adhaeret. 3. Extremitas tendinea anterior Iafa et
plana, quae in laininam anteriorein (4) et posferioreni (5) finditur.

6. Musculus rectus oculi superior, cuius maxima pars levatore
palpebrae superioris tegitur. 7. Origo huius inusculi, cuni tendine
musculorum communi et levatore palpebrae superioris cohaerens.

8. Musculus rectiis oculi externus. 9. Origo tendinea. iO.
Insertio tendinea huius musculi.

ii. Musculus rectus oculi inferior. 12. Origo huius musculi.

13. 3Iusculus obliquus oculi superior.

14. Musculus obliquus inferior. 15. Origo e parfe antica pa-
rietis inferioris orbitae. 16. Insertio, quae inaxima parte musculo
recto externo tecta est.

Figura secunda.

Musculi bulbi OCuli sinistri in situ naturali a facie superiore

repraesentati.

Musculus levafor palpebrae superioris et rectus oculi superior
per medium dissecti sunt eoruraque pars anterior reflexa est, quo
inserfio niusculoruin obliquorum conspicua sit.

a. Os frontis. b. Os ethinoidale. c. Corpus ossis sphenoidalis.
d. Foramen opticum. e. Ala parva. f. Fissura orbitalis superior.

y. Dura mater, quae per forainen opticum et fissuram orbita-
lem superiorem in orbitam transit, et hic cum periorbita et tendi-
nibns lnusculorum cohacret.

h. Nervus opticus. i. Chiasmatis sinistra dimidia pars. k. Va-
gina nervi optici. /. Pars orbitalis nervi optici, e parte conspi-
cna. m. Nervus oculomotorius, duram matrem perforans. n. Ner-
vus trochlearis. o. Nervus trigeminus. p. Ganglion seniilunare.
q. RamUs primus, r. secundus. tertius q. p. t. Carotis interna.

n. Bulbus oculi. v. Saccus coniunctivae.

i. Musculi levatoris palpebrae superioris pars postica. 2. Eius-
dem pars antica et reflexa.

3. Musculi recti oculi superioris pars postica, levatore palpe-
brae superioris tecta. 4. Musculi recti oculi superioris pars an-
tica reflexa. 5. Musculus obliquus superior. 6. Origo, quae cum
vagina nervi optici cohaeret. 7. Caro eiusdem niusculi. 8. Troch-
lea. 9. Ligamentum trochleae. iO. Pars fendinea, quae disper-
sis fibris in membrana sclerotica evanescit.

11. Insertio musculi obliqui inferioris.

12. Musculus rectus oculi externus.

13. Musculus rectus oculi inferior, niiniina tantum parfe con-
spicuus.

14. Musculus rectus oculi infernus.

Fi^ura tertia.

Periorbita, origines musculorum bulbi, musculus obliquiis supe-
rior et musculus tensor larsi sinislri taleris ab exteriore facie
exhibiti.

Bulbus oculi cuin maxima musculorum parte amotus est, et pal-
pebrae per medium ad perpendiculum dissectae sunt.

a. Os frontis. b. Sinus frontalis. c. Ala parva ossis sphenoi-
dalis. d. Corpus ossis sphenoidalis. e. Foramen opticum. f. Fis-
sura orbit. sup. g. Processus pterygoideus. h. Maxilla superior. i.
Sinus maxillaris. k. Integuinenta fronfis, et /. maxillae superioris.
m. Palpebra superior, n. inferior. o. Rima palpebrarum.

1. Musculus orbicularis palpebrarum ab interiore facie visus.

2. Musculus tensor tarsi s. musc. sacci lacrimalis.

3. Musculi obliqui inferioris origo.

4. Musculus obliquus superior. 5. Huius origo 6. Trochlea
huius musculi. 7. Ligamentum trochleare. 8. Tendinea musciili
extremitas persecta. 9. Vagina mucosa intra trochleam.

10. Tendo musculormn communis. ii. Musculus rectus oculi
inferior, i2. externus, 13. superior, 14. Levator palp. sup.

15. Dura mater. 16. Eius continuatio per foramen opticum.
17. Vagina nervi optici. 18. Periorbita. 19. Dnra mater per fis-
suram orb. sup. in orbitam ingrediens et cuin periorbita cohaerens.
20. Periorbita, continua periosteo maxillae inferioris per fissuram
orbitalem inf. 21. Periorbitae transitns in poiiosleuin maxillae
superioris, et 22. ossis frontis.

Figura quarta.

Arteriae ophthalmicae sinistrae cursus oculis ab exteriore

parte propositus.

Rectus oculi externus dissectus et reclinatus, glandula lacri-
malis amota est.

a-u. easdem partes significant, ut in figura priina.
r. Rima palpebraruni. w. Superciliuin.

x. Rectus oculi externus, cuius postica pars reclinata est.
y. Eiusdem musculi pars anfica. %. Rectus oculi inf. «. Rectus
oculi infernus. (■}. Obliquus superior. ;. Rectus oculi sup. &. Le-
vator palp. sup. e. Obliquus inferior.

1. Arteriae ophfhalmicae truncus, infra neryum opticum per fo-
ramen opticum ad orbitam migrans. 2. Locus, ubi arteria oph-
thalmica nervum opticum ad latus eius externum subif. 3. Conlinualio
trunci, qui transverse supra nervum opticum inter hunc et nms-
culum rectum oculi sup. prodit. 4. Cursus serpentinus ad parie-
tem int. orbitae.

Rami arteriae ophthalinicae, quae hac in figura perspiciuntnr,
sunt:

5. Arteria ciliaris posfica prima.

6. Duae arteriae ciliares aliae, qjuarum altera arteriam centra-
lem retinae edit.

7. Arteria lacrimalis, quae ramulum (8) ad nnisc. rectiun oculi
superiorem, et alterum (9) ad musc. rectum oculi internum mittit.
10. Trunculi arf. lacrim. continuatio persecta.

11. Arleria muscularis inferior. 12. Rainulus ad m. rectum ocnli
int. 13. Situs huius arteriae sub nervo optico. 14. Ramulns
ad musc. rect. inf., 15. ad obliquum inferiorem.

16. Arteria supraorbitai ia s. muscularis superior. 17. Eius de-
cursus supra levatorem palpebrae sup. 18. Exitus per foramen
frontalem. 19. Distributio huius arteriae in cutein frontis (Comp.
tab. I. fig. 8). 20. Ramulus art. ophthalmicae pro musculo obliquo
superiore.
loading ...