Arnold, Friedrich ; Arnold, Friedrich [Hrsg.]
Tabulae anatomicae: quas ad naturam accurate descriptas in lucem edidit (Band 2): Icones organorum sensuum: undecim tabulae elaboratae et totidem adumbratae — Zürich, 1839

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arnold1839bd2/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
33

u. Sacculus oblongus s. sinus communis & utriculus, tubulis
semicircularibus continuus. v. Eius otolithi (otoconie utriculaire).
w. Ramus superior nervi vestibuli (jierf utriculaire secundum
Breschet), qui ad sinum communem et ampullas tubulorum semi-
circularium superioris et exterioris pertinet.

x. Tubulus semicircularis membranaceus superior. y. Eius am-
pulla. -z. Tubulus semicircularis membranaceus posterior. «. Crus
superius, quod cum crure tubuli superioris interno canalem commu-
nem efficit. §. Coniunctio huius tubuli communis cum alveo com-
muni. ; . AmpuIIa cruris inferioris tubuli semicircularis posterio-
ris. &. Ramus inferior nervi vestibuli, ad hanc ampullam pertinens
(nerf ampullaire posterieur secundum Breschet).

£. Tubulus semicircularis membranaceus exterior. C. Huius
crus internum, quod cum parte alvei communis inferiore se iungit.
rt. ArapuIIa cruris externi huius tubuli.

Figura decima.

Dispositio arteriae auditivae internae et nervi acustici in meatn
auditorio interno, eorumque distributio per cochleam.
Icon sexies aucta est.

Meatum auditorium internum et cochleam auris sinistrae infan-
fis neonati, cuius arteriae optimo cum successu massa ceracea
inipletae erant, a superioribus et anterioribus secunduin lineam
•z.-z. figurae tertiae reseravi.

a. Meatus auditbrius internus. b. Fovea superior, c. media,
d. inferior fossae vestibuli. e. e. Fossa cochleae transverse dissecta.

f.f. Gyrus primus, g.g. secundus, h.h. semitertius cochleae.

i. Basis, k. corpus, /. apex modioli.
m. Laminae spiralis pars ossea, n. pars membranacea.

0. Scala tvmpani, p. scala vestibuli. q. Pinis cochleae coecus
s. scyphus sic dictus Vieussenii.

1. Nervus auditorius. 2. Nervus cochleae. 3. IVervus vesti-
buli. 4. Eius ramus superior, 5. medius, 6. inferior (conf. fig. 9.).

7. Truncus nervi cochleae contortus. 8. Ramuli dissecti huius
nervi, qui ad laminam spiralem gyri cochleae primi partim Jiic ab-
latam tendunt. 9. Rarauli alii, qui in hanc Iaminam gyri primi
ineunt. 10.10. Ramuli gyri secundi, 11. semitertii. 12. Nervu-
lus centralis cochleae. 13. Eius gyrus primus, 14. secundus, 15.
semitertius.

16. Arferia auditiva interna. 17. Ramuli ad vestibulura ten-
dentes. 18. Ramuli cochleae. 19. Vasa horum surciilorura per
niodiolum currentia.

Figura undecima.

Distributio arteriarum cochleae.
Cochlea infantis neonati ab eadem parfe, ut in figura sepfima,
aperta est.

a-p. ut in figura septima.

q. Lamina spiralis ossea et membranacea. r. Principiuin la-
minae spiralis. s. Finis huius laminae membranaceae dissectus et
ablatus. /. Merabrana vasculosa s. periosteum cochleae, quod fa-
ciem internam scalarum obducit. Eodein raodo facies interna ve-
stibuli et canalium serraicircularium vestita est.

1. Rarauli arteriarura, qui per foramina modioli in scalam tym-
pani egrediuntur, et partiin ad laminae spiralis faciem tympanicam
partim ad faciein internain circuinferentiae (3) tendunt.

4. Rarauli, qui per foraraina modioli in scalam vestibuli exeunt
et partim ad laminae spiralis faciem alterara C^), partim ad
ambituin (6J cochleae spectant. 7. Distributio arteriarum in fine
cochleae coeco. 8. Vasa, inter gyros cochleae substantiara cellu-
losara, quae cochleain obducit, adeunfia Cconf. fig. 10.).

Fi^ura iluotlecim«'i.

Dispositio nervbrUm cochleac.

Cochiea mfantis neonati ad uioduin figurae septimae oculis pro-
posifa est.

a-p. ut in ligura sepliraa.

q. Lamina spiralis ossea et meiiibraiiacea. Eius initium.
Einis iaminae spiralis iiierabranaceae in fine scalarum Co-
chleae coeco situs.

1. Easciculi filamenforura nervi cochleae, per foraraina gvri
primi modioli ad laminara spiralera fendentes. 2. Easciculi gyfi
secundi. 3. Fasciculi gyri semiterfii. 4. Singula filaraenfa infer
laininas sita. 5. Ansae filorum.

Figura deeima tertia.

Particula taminae spirmlis, quae nervi cochleae dispositionem
ostendit, quater et vicies adaucta.

Haec parficula ex ultimo larainae spiralis gyro demta est.

1. Fasciculus singulus nerv i cochleae. 2. Duo ramidi, in quos
fasciculus finditur. 3. Fila. e quibus ramuli compositi snnf. 4.
Eorum ansae.

Figura decima quarta.

Ampulla tubuli semicircularis mperiori» a latere delineata et

quinqu ies a mp Iifica I a.

a. Tubuli seinicirciilaris superioria pars. b. Ampulia. c. Eius
venter. d. Sulcus, qui recipit ratnulum nervi vestibuli (e).

Figura decima quinta.

Eadem ampiilla a parte ventris aperta.

a. Tubuli seinicircularis parficula. b. Septulum, quo spatium
internura in partera superidrem et inferlorem dividitur.

Figura decima sexta.

Idapilli auris internae seu otolithi nonnutti lente vitrea amplificati.

Hi lapilli seu otofithi Cotoconia) formam rhoraboidein cum raar-
ginibus e< angulis irregulariter dentatis prae se ferunt.

Figura decima septima.

Omnes organi auditus sinistri partes ab anterioribus el exterio-

ribus e.rhibilae.

Magnitudo naturalis.

a. Auricula externa. b. Heliv. c. Anthelix. d. Antitragus.
e. Fossa scaphoidea. f. Fossa innoiiiinata. g. Concha auris.

h. h. Meatus auditorius externus. i. i. i. Eius cartilagines. k.
Pars ossea ineatus auditorii. /. Cutis. m. Glandulae cerumino-
sae. n. Processus styloides. o. Parotis.

Membrana tympani.
q. Cavitas tyiiipani.
r. Tuba Eustachiana.

.v. Musculus tensor tyinpani. Eius tendo.

u. Mallei caput, v. coilum, iv. processus brevis, x. manubrium.

y. Incudis corpus, *. processus brevis, «. longus.

/>'. Stapes. ;. Cellulae mastoideae.

&. Canalis seinicircularis superior, e. externus, C. postei ior.
>j. Vestibiilum, hir clausum.
>. Cochlea.

i. Canalis caroticus.
Apex ossis petrosi.

9
loading ...