Hinweis: Ihre bisherige Sitzung ist abgelaufen. Sie arbeiten in einer neuen Sitzung weiter.

Preisendanz, Karl  
Papyri graecae magicae (Band 1): unter Mitarb. von A. Abt ... — 1928

Seite: 114
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3763IIA-51bd1/0262
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung

0.5
1 cm
facsimile
114

IY 1214—74

1215 δαϊαγθι | θηοβιε- φιαθ- θαμβραμι Άβραώθ' χθολχιλ θοε- οελχωθ' θιοαιημχ | χοομχ εαηεπ
ϊεαχχοη- ϊερουθρα· | οοοοο αιαιαϊ (γράμματα ρ'). επικαλούμαι |^εε τον εν τώ χρυεώ
ΐ22ο πετάλψ, ψ ό άεβε^τοε λύχνοε διηνεκώε παρακάεήται, ό μεγαε θεόε, ό φανειε εν
δλψ τώ | κόεμψ, κατά Ίερουεαλήμ μαρμαίρων, | κύριε Ίάω αιη ιωη ωιη ωιη | ιη
1225 αιωμι αι ουω αωη ηει ιεω j ηυω αηι αω αωα αεηι υω ειη ||Αηω ιευ αεη ιαια Ίάω ευ
1225 a αευ | ιαη ει α[α]α ιιι ηηη ϊω ιωη Ίάω (γράμματα ρ'), | έπ’ άγαθώ, κύριε.’ |

ΛΧ

ΤΤράΕιε γενναία έκβάλλουεα δαίμοναε1 | λόγοε λεγόμενοε επί. τήε
1230 κεφαλήε αυτού, j βάλε έ'μπροεθεν αυτού κλώναε έλαίαε καί δπιεθεν αυτού εταθείε
λεγειε-i'xaipe φιιοτθΐ mabpaalj * XAipe nuor/fe micak [xA]ipe πμοττθ
WiAKtOB' IHCOTC ΠίχρΗΟΤΟΟ ΠΙΛΓΙΟΟ ΚΪΠΝβΤυΑ |^+ΙΗρΐ ΙΐφίΟΙΘ ΘΘΟΑρΗΪ
1235 ΜΙΟΛΟφβ | 6ΘΟΑχθΎΜ ΓΐΙΟΑΟφί. 611Λ 1ACU Ca|bACO0 LIΑρ6Τ6Τ61 ICTOLl CUJBI
ca[boa από τού δείνα cat6T6uijotc0 παϊ | ΠΑΚΛθΛρτοο ΓίΛΑΐυυυυ πιοα-
ΐ2ΐο δαμαο j βθΗϊαίθφ. εΕορκίΠυ εε, δαΐμον, || δετιε ποτ’ ούν ει, κατά τούτου
τού θεού εαβαρβαρβαθιωθ εαβαρ|βαρβαθιουθ· εαβαρβαρβαθιωνηθ | εαβαρβαρβαψαϊ · έΈελθε,

Β1.14 ν. δαΐμον, | δετιε ποτ’ ουν ει, καί άπόετηθι από τού δείνα, φάρτι, άρτι, ήδη, ήδη.-
ΐ2ΐ6 εΗελθε, δαΐμον, [J έπεί εε δεεμεύω δεεμοΐε άδαμαντίνοιε | άλύτοιε, καί παραδίδαιμί
εε είε τό μ^λαν χάοε εν ταΐε άπωλείαιε.’ ποίηειε1 | ΐ κλώναε ελαίαε άραε
ΐ25ο τ[ο1]ε μεν εξ || δήεον ούράν καί κεφαλήν, εν καθ’ εν, fl τψ δε ένί δερε εΕορκίΕων.
κρύβε. | έπράχθη. έκβαλών περίαπτε τψ f δείνα φυλακτήριον, ο περ/ιίτίθηειν ό
1255 κάμνων j μετά τό έκβαλεΐν τον δαίμονα, επί καεειτερίνου πετάλου ταΰτα’ [
'βωρ φωρ φορβα φορ φορβα: | βεε Χάριν Βαυβώ τε Φωρ βωρφορ|βα φορβαβορ βαφορβα φαβ-
1260 ραιη [ φωρβα φαρβα φωρφωρ ψορβα || βω|ρορ^φορβα ψορψορ φορβα fβωβορβορβα παμ-
φορβα ψωρ|φωρ φωρβα, φύλαΕον τον δείνα.’ καί I άλλο ε'χει φυλακτήριον, δπου
ι ■ « « r ίΐ ε ί
το εη μειον τούτο er. j| j

1265 Άφροδίτηε δνοματό μηδενί ταχευυε { γινωεκόμενον 'Νεφεριηρι’— τού το
τό όνομα, εάν γυναικόε έπιτυχεΐν |· θεληε ευεχήμονοε, καθαρόε γενό μενοε επί
ΐ27ο ήμεραε γ', έπιθύεαε λίβανον, || τούτο τό όνομα επικαλεεάμενοε αύ τψ καί είεελ-
θών πρόε την γυναίκα | έπτάκιε έρεΐε αύτό κατά ψυχήν βλε|πων αυτή, καί
οΰτωε έΕήΕει. τούτο | δδ ποίει επί ήμεραε ί'. ||

1217 γρ ρ Ρ wie 122Θ -'S Zu 1218f. vgl. 3069, Pr im ARW 17, 347f. 1220 0c P
1223 in αιωαιαι| ιαιαιαω (1225); ηιω ! η | ωιη (1222); αωαωα (1224) Palindrome αηω Ρ ηω
gestrichen und ωη darüber geschrieben 1225 a ααα P mit verstümmeltem zweiten α
Nur 99 Buchst. 1226 επαγαθοε κύριε Ρ εΐε άγαθόε κύριοε Diet επ’ άγαθω, κύριε, Pr,
vgl. Index unt. άγαθω; zu επαγαθοε vgl. Ρ XIII18, 7. Nach κύριε Raum ν. 18 Buchst, frei
1226/27 Paragr. Zu 1227—1264 vgl. Tambornino, RGYVVII3, 9. 10; We Vorrede 12,
Patrol. Orient. 4, 184f., Expositor 3. ser. 4, 200 f. Umschrift und Übersetzung der kopt.
Worte bei Ho, OZ 1 § 710; weitere Lit. s. bei Pr, APP 8, 115 1233 s. Acta apost.
19, 13 1237 Δ P 1238 vgl. Lenormant, Mel. arch. HI 150: εΕορκίεω εε, ώ εατανά auf
einem Goldplättchen des Pariser Cabinet des medailles (nach Diet. Handexempl.) 1240 εετιν
εετιν τοτουν ει Ρ δετιε ποτ’ κτλ. We, s. Wü. Ant. Fl Taf. 15, 1 1244 Δ Ρ δείνα
1245 ηδηάΡ ήδη ήδη Zu 1245f. vgl. Wü 27, 4, Audollent, DT 252, 26f. δεεμευων . . .
δεεμοΐε άλύτοιε . . . άδαμαντίνοιε, ähnlich 253, 36. 47 f., Ρ 1Y 2904 . 3100 1248 9 Paragr.
1248 απωλιαιε: P Zum Plur. vgl. den mandäischen Gebrauch 'die unteren Abaddons'
Jac. 1249 ταε Ρ τάε Tamb τούε Pr 1251/52 κρύβε ( επραχθη Ρ κρύβε [δτε] Tamb κρυβή
Wü, s. II. Kön. 12, 12 εποίηεας κρυβή 1252 εκβα λων Ρ, der Raum durch eine Falte
loading ...