Kircher, Athanasius  
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara Nr. 2055]

Seite: 137
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kircher1679/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Turris Babel
Cap.lU. Cum porro JEgyptii hsec &similiade
primisparentibus perciperent,& vehe-
menter veluti gesta humanamm aclio-
nummetam longe excedentia iuipice-
rent, nil facilius fuit superstitiosae gen-
ti,quam eos apotheosi quadam exotica
cohonestare,pra2sertim cum ut haec fa-
cerent, magnum pondus in animis eo-
rum habuerit, egregia illa primorum
patrum sapientia,& rerum naturalium,
qua pollebant, cognitioj, longaque vitae
productio. Enocbi quoque de hoc mun-
do miraculosa trahslatio, similiaque
quae ipsis fabularum condendarum oc-
casionem praebere poterant, que omnia
confirmabantur incantationibus fre-
quentibus, ac magicis miraculis, quae
impia Cbami progenies divinitatem
per seaffedtans ubique pastim edebat,
queis ita sSgyptiorum animi percelle-
bantur, ut eos veluti ccelestes deos a-
dorarent, ac reram omnium mode-
ratores san&e venerarentur. Atqui
hinc prima illa architeclnrae deorum
fundamenta. Hinc origo sovis, Her-
culis, ^Efculapii, Baccbi ,Neptuni, sa-
ni, aliorumque deoram, de quibus in
i tomo Oedipi fuse disceptatum fiiit.
Verum ne quisquam hanc nominum
analogiam, seu aequivocationem a no-
bis cbnfictam arbitretur , testes ad-
duco Latlantium Firmianum & Eufe-
bium, qui eandem nobiscum asferunt,
queis subscribit Archilocbus graecus
chronologus. Veram inter alios ma-
xime nobis astipulatur Xenopbon, quis.
quis ille fuerit , libro de aquiVocis,
cujus verba cum consideratione (ut
mx nos ex summis tricis emere po£
sint) dignissima reperislem, ea hic ad
.longum apponere placuit.
iS^0" Saturni, inquit, dicuntur familiafum
*"'»"»»rfe. nobilium regum , qui urbes condiderunt,
°"""* antiquisimi. Trimogeniti eomm Joves <sr
Junones ; Hercules Verb nepotes eorum
fortifttmi; patres Saturnorum Coeli,
■uxores Rheae, Ccelorum, Vestae 3 quot
ergb Saturni, tot Cceli, Vestae, Rheae,

L I B. III.

137

l

Junones, Hercules; idem quoque, qui u^Sctl. 1.
nis populis eft Hercules, aliis eft Jupi-
ter ; nam Ninus, qui Chaldaris extitit
Hercules, d///V<^Jupiter, eridemquod
Ninus, qui nomine proprio AlTyrius eft
ditlus, a quo & AsTyrii appellatifunt. Ex
quibus patet, Coelum dielum esfe pa-
trem Saturni, & Terram matrem, un-
de..sEgyptiorum fabulae de Ofiride &
Iside , promanasle verisimile est , ut
bene notat Minutius Felix. Nam illi,
qui vel virtute , ac reram gestarum
gloria in hoc mundo eminent, aut
quisiibito ex ignotis parentibus insu-
blime emergunt, sblemus e ccelo ce-
cidisse, dicere , quod & probat La-
Bantim Firmianus au&orkate antiquis-
simi Trifmegifti, qui cum diceret, ad-
modum paucos extitisTe , quibus es.
set perfe&a do&rina, in his Cozlum, Sa*
turnum & Mercurium nominavit. Con-
firmat eadem Ennius in Eubemero, qui
ait, primum in terris imperium ha-
buisfe Ccelum, stellaramque nominibus
cognominati fiierint, idem Latlantius
iupracitatus ait, ob nominis fulgorem,
&ad aetemamfamam consequendam
id contigisse, nam Reges cum estent
potentissimi , parentum suorum me-
moriam nomine Coeli, Terraeque cele-
brabant, cum hi prius aliis nominibus
appellarentur. Sic Berofus, Noam ob
praeclare gesta, dictum asferit a poste-
ris Ccelum, sanum, Cbaos, semen mundi,
SerYius vero ait, antiquos Reges no-
j mina sibi plerumque vendicasTe deo-
rum , rationem assignans LaSlantiusy
adducit testem Ciceronem libro dena,tu-
ra Deorum. Nam cum ante Cxluni.Sc
Saturnum nulli fuerint Reges ob ho-
minum raritatem, ipsiim Regem, to-
tamque posteritatem ejus siimmis lau-
dibus, ac novis honoribus jadare cce-
perunt, & deos credere, ob causas su-
perius indicatas, & hoc videtur claris-
sime demonstrare Xenopbon, cum dicit
Saturnos ditlos,qui nobilium^egum ve-
tuftisimi condiderunt urbes<typopulos,ac
S pro-
loading ...