Kircher, Athanasius  
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara Nr. 2055]

Seite: 137
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kircher1679/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Turris Babel

Cap.lU. Cum porro JEgyptii hsec &similiade

primisparentibus perciperent,& vehe-

menter veluti gesta humanamm aclio-

nummetam longe excedentia iuipice-

rent, nil facilius fuit superstitiosae gen-

ti,quam eos apotheosi quadam exotica

cohonestare,pra2sertim cum ut haec fa-

cerent, magnum pondus in animis eo-

rum habuerit, egregia illa primorum

patrum sapientia,& rerum naturalium,

qua pollebant, cognitioj, longaque vitae

productio. Enocbi quoque de hoc mun-

do miraculosa trahslatio, similiaque

quae ipsis fabularum condendarum oc-

casionem praebere poterant, que omnia

confirmabantur incantationibus fre-

quentibus, ac magicis miraculis, quae

impia Cbami progenies divinitatem

per seaffedtans ubique pastim edebat,

queis ita sSgyptiorum animi percelle-

bantur, ut eos veluti ccelestes deos a-

dorarent, ac reram omnium mode-

ratores san&e venerarentur. Atqui

hinc prima illa architeclnrae deorum

fundamenta. Hinc origo sovis, Her-

culis, ^Efculapii, Baccbi ,Neptuni, sa-

ni, aliorumque deoram, de quibus in

i tomo Oedipi fuse disceptatum fiiit.

Verum ne quisquam hanc nominum

analogiam, seu aequivocationem a no-

bis cbnfictam arbitretur , testes ad-

duco Latlantium Firmianum & Eufe-

bium, qui eandem nobiscum asferunt,

queis subscribit Archilocbus graecus

chronologus. Veram inter alios ma-

xime nobis astipulatur Xenopbon, quis.

quis ille fuerit , libro de aquiVocis,

cujus verba cum consideratione (ut

mx nos ex summis tricis emere po£

sint) dignissima reperislem, ea hic ad

.longum apponere placuit.

iS^0" Saturni, inquit, dicuntur familiafum

*"'»"»»rfe. nobilium regum , qui urbes condiderunt,

°"""* antiquisimi. Trimogeniti eomm Joves <sr

Junones ; Hercules Verb nepotes eorum

fortifttmi; patres Saturnorum Coeli,

■uxores Rheae, Ccelorum, Vestae 3 quot

ergb Saturni, tot Cceli, Vestae, Rheae,

L I B. III.

137

l

Junones, Hercules; idem quoque, qui u^Sctl. 1.
nis populis eft Hercules, aliis eft Jupi-
ter ; nam Ninus, qui Chaldaris extitit
Hercules, d///V<^Jupiter, eridemquod
Ninus, qui nomine proprio AlTyrius eft
ditlus, a quo & AsTyrii appellatifunt. Ex
quibus patet, Coelum dielum esfe pa-
trem Saturni, & Terram matrem, un-
de..sEgyptiorum fabulae de Ofiride &
Iside , promanasle verisimile est , ut
bene notat Minutius Felix. Nam illi,
qui vel virtute , ac reram gestarum
gloria in hoc mundo eminent, aut
quisiibito ex ignotis parentibus insu-
blime emergunt, sblemus e ccelo ce-
cidisse, dicere , quod & probat La-
Bantim Firmianus au&orkate antiquis-
simi Trifmegifti, qui cum diceret, ad-
modum paucos extitisTe , quibus es.
set perfe&a do&rina, in his Cozlum, Sa*
turnum & Mercurium nominavit. Con-
firmat eadem Ennius in Eubemero, qui
ait, primum in terris imperium ha-
buisfe Ccelum, stellaramque nominibus
cognominati fiierint, idem Latlantius
iupracitatus ait, ob nominis fulgorem,
&ad aetemamfamam consequendam
id contigisse, nam Reges cum estent
potentissimi , parentum suorum me-
moriam nomine Coeli, Terraeque cele-
brabant, cum hi prius aliis nominibus
appellarentur. Sic Berofus, Noam ob
praeclare gesta, dictum asferit a poste-
ris Ccelum, sanum, Cbaos, semen mundi,
SerYius vero ait, antiquos Reges no-
j mina sibi plerumque vendicasTe deo-
rum , rationem assignans LaSlantiusy
adducit testem Ciceronem libro dena,tu-
ra Deorum. Nam cum ante Cxluni.Sc
Saturnum nulli fuerint Reges ob ho-
minum raritatem, ipsiim Regem, to-
tamque posteritatem ejus siimmis lau-
dibus, ac novis honoribus jadare cce-
perunt, & deos credere, ob causas su-
perius indicatas, & hoc videtur claris-
sime demonstrare Xenopbon, cum dicit
Saturnos ditlos,qui nobilium^egum ve-
tuftisimi condiderunt urbes<typopulos,ac
S pro-
loading ...