Kircher, Athanasius  
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara Nr. 2055]

Seite: 218
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kircher1679/0246
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Athanasi.i Rirqheri
stionem examinabimus; & deinde no- Sess.lll.
stram de universali lingua intentionem
in curiosi ledtoris gratiam apponemus.

218
Cap.Yl. Verum antequam opus Atlantispo
lyghjfi arduum ordiamur, hoc loco ce
iebrem illam de universali lingua quae

C A P U T VII.

Vtrum radices linguarum reperiri queant ad univerfalem quan-
dam linguam conjlituendam.

C. VII. y~"^Oraplures varia quadam persua-
I sione delusi primaevarum lin-
^"^guaram radices constitui & assi-
gnari posTe, ex quibus universalis lin-
gua confici posIit,etiamnum credidere.
Cum itaque a multis ea de re consultus
fuerim,potissimum aFerdhwidolll. Im-
peratore Meccenate munificentisnmo,
qui uti in aliis ita & dehoc clientissui
judicium more sblito experiri non fuit
dedignatus: ( nam quid de hoc propo-
lito universalis linguse argumento sen-
tirem , sibi exponi praecepit: ) uti-
que Caesareo perculsus imperio , ut
laudabili Caesaris curiositati quovis
modo satisfacerem , a primis princi-
piis propositum mihi dubium, singu-
lari studio & diligentia adhihita, eno-
dandum censtuV Sed vix dum coepe-
ram, cum-ecce, ut verum fatear, i-
dem mihi accidisfe videtur, quod ty-
pothetae , qui plura librorum folia,
compositione perada^ jam typis praelo
destinata in promptu habet. Verum
nescio quo castt disfolutis ligaminibus
typi sparsimperterram dissipati, nul-
lum prorsus veri sensus vestigium relin-
quunt , neque ad pristinam formam
prototypi jam perditi reduci queunt.
Pari prorsus modo accidit in infinita
illa prope linguarum & idiomatum
. multitudine & varietate, quae ab origi-
ne mundi hucusque ob inaccessam an-
tiquitatis vetustatem, ob tot imperio-
ram mutationes, tot populorum diver-
sorum commixtionem, inter tot deni-
que rerum humanarum vicissitudines
& corruptelas expositas raerant, ut
proinde minime fieri posfe existimem,

aut fundamentum omnibus linguis
commune reperiri posse,credam.Quot
enim in lingua Cbaldaica, Syriaca, Arabu
ca & jfctbiopica verba occurrunt', quaz
nullam prorsus ad primariam linguam
quam nos Hebrxam esse determinavi-
mus, (exceptis iis quae ab ea demana-
runt^) similitudinem obtinent ? toto-
queutajunt coelo disferunt ? Quisro-
go vel unicum verbum in lingua He*
braea casterisque reperiet ? quod ad lin-
guam Grcecam, ne dicam Latinam ali-
quam affinitatem habeat ? si veronon-
nullae voces occurrerint, quae tametsi
quoad sbnum quandam similitudinem
polliceantur, illae significatione tamen
prorsus contrarium exhibeant. Hac i-
taque diligentia praemissa, & combi-
natoriae artis amusli applicata, dico te-
merarium, ne dicam stolidum eorum
esse tentamentum, qui in hoc negotio
adeo arduo & viribus humanis supe-
riori aliquid se prasstare posse praesum-
ptuosius credunt. Desinant itaque hu-
jusmodi imperiti rerum indagatores
piscari in aere ranas^ quse sine alis vola-
re censent. Sifypbi saxum volvant, at-
que inutili labore revolvant, omnem-
que humanam in hisce explorandis
industriam vanam irritamque secom-
perturos certo sibi perluadeant. Ho-
rum numero jungi possunt omnes ii qui
linguam Germanicam, aut quamvis a-
liam ex Hebraick verbis vocibusque
constitutam demonstrare se posse exi-
stimant. Quos inter merito primum
locum obtinet Goropius (Becanus , qui
<Belgicam linguam libro integro primae-
vam illam veramque Hebneorum lin-
guam
loading ...