Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
150

L MLMtzr'L «llsikrliöll llrllcklmx

unä

Uu8iksIiM-IitziIi-^n8trtIt

^ostttedv IIaupl8rL880 Zlo. 115

evtliLIt ^o^onvvärtio- ülior 30,000 Xummern äer d63ten Lltern nnä
veuern ^Verke tür Idanokorte, Oesan^-, Ltreied-u. ttla^in^trumente etc.
uucl ist äas Lestreden, äie^o ^n^talt mit aller äei ^eäLe^en^ton ältorn
unä neuesten ^lusililiterntur stets ununterliroelien ru vervoIIrztänäiAon
Lm de8ton äuäureli de^viosen, äa88 äio^eldo seit 5 äaliren von 12,000
uuk üder 30,000 Xummern an§o^aed8on i8t.

^.dvunvment) ^ve1edo8 Heden ^a§ dessinnen dann, do8tet nur:

tur ein ^anro8 äadr 7 6. — kr. L 10 tl. — kr. 6 17 6. 30 kr.
» » daldes » 4 6. — kr. 66. — kr. 10 6. — kr.

» » viertel » 2 6. 30 kr. 3 6. 48 kr. 6 6. — kr.

» einen Llonat 1 6. — kr. 1 6. 30 kr. 2 6. 30 kr.

äeäer ^donnent erdält 6 Hekte auk einmal, unä dei .Vdonnoment
ö kür äie Hälfle äe8 .Vdonn6ment8detra§8, dei 6 kür äen vollon Ve-
tra§ k"reimu8ik naed ei^ener ^Vadl.

Halde ^donnement8, 80wie vvöedentliedo oäor tä§1iede naed Ileder-
einkonlmon.

Lei Verkauk von neuen unä ^edrauedten Nu.^ikalien ^virä äer
mö§Iied8t döed^te di8 2U 500/y liadatt §e>vädrt.

1n roieder .Vu8>vadl ^ute alte unä noue Ltreied- unä L1a8in8tru-
mento, ^itdern, Ouitarren ete. ru verkaukon unä 2u vermiotdon, vor-
rü^Iiede Ltalieni^ede unä äeutsede Laiten, Xotonimilior u. allo ^rten
Alu8ikre<iui8iten.

LLmoii L6I88

ösll. N.'Mpt'jtl Lelis üvi' IivtteiiKii886

IVeiLS'WLLrsii: tkiiien, VorliilnM, liselllüelier,
Lerviottoii. Iri^oIioiiMIior, kiMo-Lotllloolvon,
LtiekoroLoii ot6. ot6.

WollöQ'WLLrök: Untorlcloiäor kiir Horron uiiä
Drimoii, öottä66lv6ii, Ii6i8oä66lc6ii, DlruioUIioin-
äoii, Llriimiito, Doililiiiiäon ot6. ot6.

von Mria ?rad1, 86iiiwol8§ri886 ^o. 7.

I^er kün8tUoker 8!umen jeäer .^rt, do^onäers einpkedlo Komunion-
unä örautkränre, ttut- unä kallr^eige, keiokenbouquela u. Ki'Ünre

LU äon dilli^sten ?rei8en.

L
 
Annotationen